Kulturminner

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Tillegg


På denne siden finner man kun de utgivelsene som ennå ikke utlagt på siden https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminnerinnhold.html eller oversikt på siden http://sandarhistorielag.no/wp-content/uploads/2020/11/KULTURMINNER-2020-11-23-HJEMMESIDE-.xlsx
Utgiver er Sandar Historielag, Sandefjord http://www.sandarhistorielag.no/

Tollnes, Roar L.

Hauan gård

Kulturminner 5.1

Høsten 2010

Danielsen, Sveinung

Bakstehuset og smia på Breidablikk Ungdomsskole

Kulturminner 5.2

Høsten 2010

Halvorsen, Yngvar

Vesterøen Fort på Folehavna

Kulturminner 6.5

Høsten 2010

 

 

 

 

Fevang, Harald

Den ukjente maleren

Kulturminner 10.9

Våren 2011

Fagerli, Torkel

Et gytjebad

Kulturminner 10.9

Våren 2011

Bjørvik, Tor

Huvik - den siste bondegården på Framnes

Kulturminner 5.1

Våren 2011

 

 

 

 

 

Oversikt pr. våren 2011

 

 

 

 

 

 

Hoelseth, Bjørn

Skytebanen på Varden

Kulturminner 9.1

Høsten 2011

Holtedahl, Svein

På tur til Mokollen og Midtåsen

Kulturminner 11.1

Høsten 2011

Davidsen, Roger

Sandefjord Borgervæpning

Kulturminner 10.3

Våren 2012

Hoelseth, Bjørn

Sandar og Sandefjord Skytterlag

Kulturminner 10.3

Våren 2012

 

 

 

 

 

Oversikt pr. våren 2012

 

 

 

 

 

 

Fagerli, Torkel

Wilhelm Wetlesen og familiekretsen

Kulturminner 10.2

Våren 2013

Ringstad, Jan Erik

Sankthansdagen i Søndre Vestfold

Kulturminner 10.1

Våren 2013

Stuksrud, Brit Connie

Arbeidet for kvinnestemmeretten i Sandefjord

Kulturminner 10.4

Våren 2013

 

 

 

 

Jensen, Inger Lise Fevang

Dorothea von der Lippe Christensen - en kvinne for sin tid!

Kulturminner 10.2

Høsten 2013

Whyte, Eddie

Anders Kaupang og arbeiderbevegelsen i Sandefjord

Kulturminner 10.2

Høsten 2013

Bredal, Roar
Rustad, Svein
Sandve, Brit

Glassmaleriene i Sandefjord kirke

Kulturminner 10.2

Høsten 2013

 

 

 

 

Kvarenes, Bjørn

Jugendbyen Sandefjord

Kulturminner 10.2

Våren 2014

Ringstad, Jan Erik

Prøvetur på Framnæs-mila

Kulturminner 3.5

Våren 2014

 

 

 

 

Fagerli, Torkel

En nyoppdaget fotoskatt fra 1864

Kulturminner 10.5

Våren 2015

Aakerholt, Gunlaug Riis

To bygdedrakter blir bunader fra Vestfold

Kulturminner 10.1

Våren 2015

 

 

 

 

Nicolaysen, Tor

Hvem var Henriette Ebbesen?

Kulturminner 10.2

Høsten 2015

Ingebretsen, Svein

Arnstein Arneberg – arkitekten som preget Sandefjord

Kulturminner 10.5

Høsten 2015

 

 

 

 

Fagerli, Torkel

Christen Lorentz Sørensen – en borger av Sandefjord

Kulturminner 10.5

Våren 2016

Foshaug, Per

Sandefjord ordførerkjede

Kulturminner 10.2

Våren 2016

 

 

 

 

Sperre, Knut

Borgegården – Storgata 21, Sperregården – Storgata 23

Kulturminner 5.2

Høsten 2016

Lie, Ragnar Orten

Gokstad- og Oseberghaugen i fugleperspektiv

Kulturminner 1.1

Høsten 2016

 

 

 

 

Kvarenes, Bjørn

Arveschoug, Cato

Fredede bygninger i Sandefjord

Kulturminner 5.1

Våren 2017

Rove, Harry

Grenseutvidelser og grensesteiner mellom Sandefjord og Sandar

Kulturminner 2.9

Våren 2017

 

 

 

 

Hoelseth, Bjørn

Havnesporet varte fra 1883 til 1939

Kulturminner 3.4

Høsten 2017

 

 

 

 

Rove, Harry

Grønli – med strandsittere og verdensborgere

Kulturminner 10.1

Våren 2018

 

 

 

 

 

Husmannsplassen Øvre Myra

 

August 2019

Rove, Harry

Nybyen i Sandefjord

Kulturminner 10-1

Høsten 2019

 

 

 

 

Ingebretsen, Svein

Johan Fredrik Thaulow (1804-1890)

Kulturminner 10.5

Våren 2020

Hoelseth, Bjørn

Johan Knap, I takt med sin tid

Kulturminner 10.5

Høsten 2020

 

 

 

 

Rove, Harry

Lahelle i Sandefjord

Kulturminner 10.1

Våren 2021

Ingebretsen, Svein

Heinrich Arnold Thaulow (1808-1894) Balneologiens far i Norge

Kulturminner 10.5

Våren 2021