Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©Arne Rassét foreldre:

Retur til Arnes biografi

Bertel Severin Rasmussen

Født 14.05.1869 i Ousted, død 16.02.1956 i Århus

Johanna Mathilde Tendrup

Født 02.12.1876 i Ålborg (Århus?) eller 16.02.1876 i Ålborg, død 08.11.1938 i Århus


Bertel Severin Rasmussens første ekteskap, se denne linken
Bertel Severin Rasmussens andre ekteskap, se denne linken

 

Arne Rassets fars slekt:

Guldsmed Claus Ditlev Christian Lütken, født 1775, gift 31.10.1800 i Ribe med Christiane Cathrine Frandsen.
Deres sønn:
Peter Lütken født 14.10.1805 i Ribe, død 08.11.1878. Han giftet seg 29.10.1831 med Christine Sofie Mathiesen, født 26.08.1807 i Varde.

En av Christine og Peters Lütkens barn het: Anna (Ane) Margrethe Lütken, født 15.08.1840, fra Tebstrup (syd for Århus).
Hun giftet seg 24.10.1873 med Anders Jensen, født 23/9-1838. De fikk aldri egne barn.

Ane Margrethe Lütcken (28 år) af Tebstrup (syd for Århus). oppgir som barnefader udlagt karl Hans Jacob Rasmussen af Urup(?).

De fikk en sønn (min bestefar):
Bertel Severin Rasmussen, født i Ousted 14.05.1869. Han var politiassistent (politibetjent), 86-Ras ved Aarhus Politi/Rikspolitiet. Lægderulleformand. Død 15.02.1956 i Århus. Ridder av Dannebrog 1928.
Mulig født utenfor ekteskap (FT-1880, pleiesøn).

I sitt første ekteskap ble han gift 02.05.1900 med min bestemor:

Adolph Frederik Tendrup,
født ca 1850 i Aarhus. Karetmager (ekvipage/hjulmager), Århus, og Hanne Florentine Tendrup (født Thomsen), født ca 1851 i Aalborg.

Deres datter:
Johanne (Hanne) Mathilde Margaritha Tendrup, født 02.12.1876 i Ålborg, død 08.11.1938 i Århus.

 

Bertel og Johanna fikk flere sønner. En av disse var min far:
Arne Paul Lütken Rassét