Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©Arnes barn:


Tilbake til Arnes biografi
 

Med Esther Aarosiin Ingholdt (født Hansen)

Claus Aarosiin Rasset, født 18. juni1944, død 25.09.1991 i Odense

Med Ingrid Agnes Keim Johnsen (gift Fjugstad)

Bjørn Marum Olsen, født 18. juli 1947

Med Annemari Catharina Ekegärd (tidl. gift Oldsjø)

Poul Erik Christian Bergqvist, født 06. juli1960

 

 


 

Vår far Arne Rasmussen som speider


 

Arnes sønner/mine halvbrødre; ikke så ulik hverandre .................

 

 

Bjørn Marum Olsen, født 18. juli 1947

Poul Erik Christian Bergqvist, født 06. juli1960

Claus Aarosiin Rasset, født 18. juni1944, død