Tilfluktsrom

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

SB 13.04.1940 Tilfluktsrom, annonse
Sandefjords Blad 13.04.1940

 

SB 13.04.1940 Tilfluktsrom

Sandefjords Blad 13.04.1940

 

SB 20.04.1951 Tilfluktsrom

Sandefjords Blad 20.04.1951

 

SB 01.02.1962 Tilfluktsrom Sande skole

Sandefjords Blad 01.02.1962

 

SB 25.10.1968 Tilfluktsrom, del 1

SB 25.10.1968 Tilfluktsrom, del 2

Sandefjords Blad 25.10.1968

 

 

Sandefjords Blad 22.03.1985