Tilfluktsrom, luftvernet

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Det sivile luftvern - Luftvernmeddelelse Sandefjord 07.06.1943

Det sivile luftvern - Værmelding

Det sivile luftvern - Ordre, melding

 

 

Det sivile luftvern - Anvisning

Det sivile luftvern - Lønnsoppgave

 

 

 

SB 13.04.1940 Tilfluktsrom, annonse
Sandefjords Blad 13.04.1940

 

SB 13.04.1940 Tilfluktsrom

Sandefjords Blad 13.04.1940

 

SB 20.04.1951 Tilfluktsrom

Sandefjords Blad 20.04.1951

 

SB 01.02.1962 Tilfluktsrom Sande skole

Sandefjords Blad 01.02.1962

 

SB 25.10.1968 Tilfluktsrom, del 1

SB 25.10.1968 Tilfluktsrom, del 2

Sandefjords Blad 25.10.1968

 

 

SB 22.03.1985 Velkommen til besøk i tilfluktsrommene

Sandefjords Blad 22.03.1985