Gamle klassebilder


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

UNDER ARBEID

 

Breili

Brydeslottet

Byskolen, Sandefjord Folkeskole

Fevang

Framnes

From

Frøken Castbergs private skole, Skippergaten

Furustad (Førstad)

Gokstad

Haukerød

Haukerød Framhaldskole

Helgerød

Mosserød

Realskolen

Sandar Fortsettelsesskole

Sandar Yrkesskole

Sande

Sandefjord Handelsgymnas

Sandefjord Maskinistskole

Sandefjord Middelskole

Skiringssal Folkehøyskole

Skiringssal Ungdomsskole

Skoler i Hedrum

Skoler i Kodal og Andebu

Skoler i Stokke

Store Bergan

Vesterøy

Virik

Sandar Yrkesskole

Østerøya

 

UKJENT skole, tips mottas med takk til  post@slektsdata.no

 

Konfirmanter

Søndagsskole