Kommunikasjonskabel fra Asnes til Fredrikshavn, Danmark
Også kalt:Jyllandskabelen, Skagerakkabelen, Danmarkskabelen


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Tyskerne la den strategisk viktige sjøkabelen i 1940 for direkte kommunikasjon (telefon og telegrafi) med Danmark og Tyskland.
I tillegg til denne kabelen hadde tyskerne to viktige radiostasjoner i Sandefjord - på Kamfjordvarden (Østerøya) og på Huvikåsen (Vesterøya).

I en avisartikkel 14.11.1949 omtales kabelen således: Kabelen kommer i land ute på Asnes og går derfra til telegrafbygningen i byen hvor signalene forsterkes og videre til Oslo. I bygningen er det montert 42 forsterkere.
I en avisartikkel 01.11.1950 omtales kabelen således: Telegrafkabelen går over en fjellknatt ca. en sjømil syd for Holtskjør fyr. I kabelen er det 108 linjer. Telegrafkabelen går ikke nærmeste vei over Skagerak,. Straks utenfor Holtskjær svinger den østover mot svenskekysten, og den er nærmest kysten ved Vädröbod fyr. Den følger så kysten sydover mot Gøteborg, hvor den så svinger vestover mot Jylland og Fredrikshavn. På hver 1700 meter har kabelen en forsterkerstasjon. En meter kabel veien 17 kilo.

I en avisartikkel 13.11.1950 omtales at telefonforbindelsen til England går via Danmark, Tyskland og Holland.
I en avisartikkel 21.04.1952 omtales skade på Jyllandskabelen forårsaket av ankring med Kosmos V på Sigrunden.
I en avisartikkel 04.04.1957 omtales skade på Danmarkskabelen i grøft forbi Kamfjordverven ved Framnesveien.
I en avisartikkel 23.03.1968 fortelles at kabelen opprinnelig lå mellom Tyskland og Danzig før den ble flyttet til Skagerak.
I en avisartikkel 23.03.1968 og 05.04.1968 omtales kuttingen av kabelen i strandkanten på Asnes.

 

Bildet er tatt 08.04.2018. Foto: BMO

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=5496
Oversiktsbilder av anleggene. Man må være medlem for å kunne se bildene.

Ute på Asnespynten ved fyrlykten rett øst for Tranga kan man fremdeles se rester av en stor bunker med skytestillinger som dekket innløpet til Sandefjord.

Utsnitt av postkort merket "7685 "Southern Empress" i Sandefjorden". Utgitt av Mittet, ukjent år. Asnes fyrlykt ligger midt på bildet.Asnes

Flyfoto fra 1956.

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 142:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
De to siste krigsårene gjennomførte den lokale Milorg en rekke sabotasjehandlinger. Jeg kan nevne sprengningen av Danmarks-kabelen.
Tyskerne hadde lagt en telefonkabel over Vindaljordene til Asnes der den gikk i sjøen til Danmark.
Tidlig en sommermorgen 1944 sprengte hjemmefronten denne kabelen. Jeg ble vekket av flere eksplosjoner, og min familie hjemme på Vindalgården fikk en støkk og ventet at tyskerne på Asnes ville komme på besøk.
Tyskerne hadde et fort på Asnesodden med antiluftskyts, og de sparte ikke på ammunisjonen under de alliertes flyangrep i 1944/45.
Merkelig nok fikk vi ingen ubehageligheter etter kabelsprengningen. Men fortet på Asnes var ingen hyggelig nabo under flyangrepene. Vindalgården hadde romslig kjeller av stein, og her samlet det seg mange vesterøyinger når fly gikk til angrep. gråsteinen ga god beskyttelse, og småbarn fikk godt vern i en "hule" i steinveggen. Vi hørte granatsplintene tromme på hustaket.

 

Sandefjords Blad 16.09.1946

 

Sandefjords Blad 14.11.1949

 

 

Sandefjords Blad 12.06.1950

 

 

Sandefjords Blad 01.11.1950

 

Sandefjords Blad 13.11.1950

 

Sandefjords Blad 21.04.1952

 

Sandefjords Blad 04.04.1957

 

Sandefjords Blad 12.11.1959

 

Sandefjords Blad 08.08.1961

 

 

Sandefjords Blad 27.03.1963

 

Sandefjords Blad 13.04.1963

 

 

Sandefjords Blad 23.03.1968

 

Sandefjords Blad 05.04.1968

 

 

Sandefjords Blad 11.05.1968

 

 

 "Even H" skriver 15.04.09 på denne siden http://www.kystfort.com/forum/topic1131-60.html følgende:
.................... Det det var snakk om ang. Jotun på Vindal hadde med telefonkabelen til Danmark og videre til Tyskland å gjøre. Jeg blandet litt, så det ligger ikke noen tyske etterlatenskaper her så vidt meg bekjent. Det jeg blandet med var MilOrg sine forberedelser for å sprenge telefonkabelen der Jotun har sine lokaler på Vindal i dag. Denne kabelen gikk fra ukjent sted inne i byen, utover Huvik (forbi eika der oppe for dem som er kjent), videre mot Vindal og ut mot Asnes hvor den gikk inn i en bunker. Herfra fortsatte den ut i den dypeste delen av fjorden og videre til Danmark. Jeg har blitt fortalt at dette var den ene av to telefonkabler til Tyskland, hvor den andre gikk ut fra Tromøya utenfor Arendal.

 Det gikk også en tilsvarende kabel fra Horten:  http://www.kystfort.com/forum/topic1274.html

20.03.2012 fra Vidar Røhne Nilsen vidar@vrnc.no: Danmarkskabelen gikk etter det jeg fikk opplysninger om i oppveksten på Vindal, langs Vindalveien og skredde over jordene der hvor Jotun i dag har bygget og videre til Asnes.