Åsen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Viser til god beskrivelse i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Sidene 49-82 Åsen under tysk okkupasjon.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

Øvre Åsenvei:

Torger Moes hus, Øvre Åsenvei 2: Offisersmesse fra november 1944. Alle tyskere i nabolaget samlet seg for å innta sine måltider deer.
Kamfjords hus, "Villa Glitre": Hovedtelefonsentral. Tilkoblet telefonkabelen mellom Norge og Tyskland. Det ble dratt kabel fra Danmark til Sandefjord, og videre opp i hagen til huset. Hovedsentralen sto i den innerste stuen helt til 1947 som den siste som ble fjernet fra Norge etter krigen. Familien Kamfjord flyttet til Granholmen.
Odd Gleditsch seniors hus, "Mattisberget": Ble i 1944 beslaglagt av den tyske marine til bruk som lasarett (side 60, 61). Ledet av tysk kirurg fra München ansatt i Marinen.
Nedre Åsensvei 18: Bolig for tyske telegrafistdamer
Rose Jahres hus: Lasarett for sårede østfrontsoldater
Prydz hus, Blankenborg: Overtatt av tyskerne januar 1945 som kommandantbolig. Familien Prydz flyttet til Corneliussens Mek. Verksted (side 56)
Solhaugs hus: Beslaglagt to måneder før frigjøringen
Markus Holdens hus (tvers over gaten for Thoresen): Kommandantbolig. Her bodde Ortskommandanten (fra Hamburgområdet) for Sandefjord med sin adjutant. Familien flyttet til Thor Dahl-bygget på brygga hvor Holden hadde kontor.
Thorleif Kristian Thoresens hus, Nedre Åsenvei 16: Med i Ask-gruppen

Hele Øvre Åsenvei var sperret for trafikk, bl.a. med piggtråd. Vaktsoldater patruljerte i området.

I Nedre Åsenvei ble ingen hus tatt.


Bildetekst: Passérseddel for Erling Solhaug und Frau

Viser til boken på side 68:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Bildetekst: Tysk påbud til Markus Holden om husinspeksjon

Viser til boken på side 72:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Bildetekst: Den tyske beslagsleggelsesordren

Viser til boken på side 61:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-