Yxney

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


 

 

Det var sommerstedet til konsul Christensen på Yxney som ble mest benyttet og da spesielt mot slutten av krigen. Det var et dristig valg. Tyskerne okkuperte sommerstedet som et rekreasjonssted for soldatene sine. Christensen selv var i USA under krigen. Forpakteren hans, Naphaug, som var god jøssing, ble en viktig mann for dem som drev den illegale transporten. Naphaug sa alltid i fra når tyskerne ikke var på området, og flyktningene kunne bli kjørt uhindret forbi og ned til sjøen. Flyktningene oppholdt seg i hønsehuset på eiendommen mens de ventet på å komme over til Sverige. Bye kunne fortelle at han bokstavelig talt har sovet ”i Gestapos seng”, det vil si han lå mest våken den natten. En gang de skulle sende en gruppe flyktninger over, kom ikke båten som skulle frakte dem. Dermed måtte de overnatte på stedet.
 

Forpakteren på Yxney en viktig jobb da han underrettet Sivorg om når de kunne kjøre forbi med flyktninger uten å bli observert av tyskere som oppholdt seg på sommerstedet. Aktørene var dristige, nettopp fordi dette utskipingsstedet som var et av de viktigste og mest benyttede for flyktninger i Sandefjord, lå på et tysk befestet område.

 

Yxney etter ombygningen i 1930-årene.
Bildet står på side 115 i boken Bogen, Hans S. I.; "70 år - Lars Christensen og hans samtid", Johan Grundt Tanums forlag, Oslo 1955.

 

Bildetekst: Yxney med Espeholmen, Teisteholmen og Torsholmen. Mefjorden innover i venstre halvdel av bildet. Ertsvika til høyre; Tønsberg Tønne utenfor bildet til høyre.
Bildet står på side 228 i boken Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, utgitt av Sandefjord Kommune 1985.