Virikdammen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Foto fra 1956.

 

 

Bunkere/installasjoner i Sandefjord
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.Finn Setlo: Virikdammen http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnervar2003a.html
Finn Setlo: Virikdammen - tidligere aktiviteter http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnervar2003.html

http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199231.PDF
http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/vor200342a.PDF


Untitled-2

Untitled-1

Bilde av bunkeren på toppen tatt 30.03.1949 retning vestover.
Foto: BMO egen samling

Bilde av bunkeren på toppen tatt 30.03.1949 retning vestover.
Foto: BMO egen samling

 

Untitled-5

Untitled-4

Bilde av bunkeren på toppen tatt 30.03.1949. Sett i mot jernbanelinjen, Skiringssalsveien og Vinkelveien retning østover.
Foto: BMO egen samling

Bilde av bunkeren på toppen tatt 30.03.1949. Sett i mot jernbanelinjen, Skiringssalsveien og Vinkelveien retning østover.
Foto: BMO egen samling


Hovedbunker i senter: Bredde: 59° 7' 46" Lengde: 10° 12' 9"

Det aktuelle området ligger til høyre for Virikdammen midt på bildet.

 

Den nesten gjengrodde Virikdammen sett fra vest. Den mest sentrale bunkeren ligger midt i bildet. Kolonihagen til venstre.I nærheten av kolonihagen, flere bunkere.
Kolonihagen ble opprettet i 1953.


Beliggende rett syd for Sandefjord videregående skole mellom kolonihagen og Virikdammen ligger det en samling bunkere, skytestillinger og løpegraver. Bunkerne er åpne og til dels fylt med skrot, og en er fylt med vann! Parkvesenet i Sandefjord har ryddet området og gjort det pent og tilgjengelig ved å legge gruslegge stiene og slage små trebroer over løpegravene. Et prisverdig tiltak!
Bunkerne har skyteskår sydover Virikjordene og vest mot Virikdammen.
Jeg har i dag 03.04.08 tatt en god del bilder som jeg skal legge ut noen av etter hvert.
 

April 2008: En av bunkerne med åpning vestover. Eget bilde.

April 2008: Samme skyteåpning sett fra innsiden. Eget bilde.

 

April 2008: Fra bunker ved Virikdammen. Et typisk eksempel på nødutgang fra bunker. Her dessverre delvis gjenfylt. På toppen er det montert nytt gitter for å sikre mot ulykker.
Eget bilde.

April 2008: All honnør til Parkvesenet i Sandefjord Kommune som har gjort området lett tilgjengelig. Eget bilde.Se hva andre skriver om anlegget på Virikdammen:

http://www.kystfort.com/forum/topic1131.html

Hvis du melder deg inn i Forumet kan du også se bilder som følger innleggene.

Den ved kolonihagen er det lagt opp grusstier til fra den parkeringsplassen ved skolen som ligger nærmest Bugårdsparken. Følg stien(e) langs med gjerdet rundt kolonihagen, mot jernbanelinja, og så ligger den opp på høyre side. Var der en tur i går kveld, og oppdaget en nedgang jeg ikke har sett før. Må gå dit en tur i dagslys for å sjekke nærmere.

Det stedet ved kolonihagen var jo topp. Midt i byen finnes et helt samfunn som jeg ikke viste noe om. Første en helt tørr og åpen bunker med to skyteskår utvendig samt en innvendig for beskytning av inngangen. Nødutgang og ventilasjonssjakt med granatfelle. Rett ved var det en ny bunker med et stort rom, og en stor tobruk, flere nærstridsstillinger og feltmessige løpegraver rundt dette. Fant også et stort fundament til en antenne etc. 90 x90 cm med fire vinkeljernfester. Alt er åpent og tørt.
Er det noen som vet hvorfor det er bygget en slik konsentrasjon midt inne på landet. Er det et andrelinje forsvar eller har det vært noe annet her?

Disse bunkerne ser ut til å ha mer eller mindre samme prinsipp og byggemåte som "Stützpunkt" sine registreringer i Bamble. Ser også at det i Sandefjord er brukt doble panserplater i skyteskåret, "kisteformet" dør i tre, bølgeblikkbuer og uvanlig store "trapper" utvendig på skyteskårene.
P.g.a. alle disse likhetene er det vel lov å dra konklusjonen at strekningen Bamble og østover ble ganske heftig utbygget i 1942-43, mest sannsynlig av OT. Minnes å ha truffet på tilsvarende bunker ved Larvik, vestsiden av innseilinga.
Har så langt fint lite dokumenter fra dette området i dette tidsrommet, men jeg har sett andre som har tatt bilder av tilsvarende bunkere også på østsiden av Oslofjorden, så dette dreier seg nok om en serie bunkere som er standardisert lokalt.