Virik skole
 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

Gamle klassebilder fra Virik skole
Gamle klassebilder fra andre skoler


Furustad (Førstad) skole (hadde elever på Virik skole noen timer/dager i enkelte fag)

Virik skole er en barneskole i Sandefjord kommune i Vestfold. Skolen ble bygget i 1910, og utvidet i 1962 og 1963. I 1968 ble det bygget gymsal.

 


50-årsjubiléum i år 2011 for avgangsklassene 7 B som gikk ut 1961

Klasse 7 A og B har 50-årsjubileum i år 2011, og dette ble markert med en uformell sammenkomst for klasse 7 B lørdag 13.08.2011 på hytta til Ragne på Karto i Kjerringvik.. De fleste av elevene begynte i 1.klasse i 1954.
Status: Inger Horn (Haugen) og Bent Jockum Bugge har dessverre gått bort. Elisabeth Tackoor (Larsen) bor i Australia. Birger-Jan Nilssen bor i Polen.
Bjørn Andreassen døde 26. mars 2017.

Klasseliste fra 1961 oppdatert, passordbeskyttet

Elevliste fra 1954 passordbeskyttet.

Lærer Finn Setlo og lærer Turid Bjørvik Andersen var med på feiringen.
 

På denne siden vil du finne noe å mimre til, litt nostalgi, litt historie og litt fra dagliglivet på skolen. Alle bidrag med tekst og bilder mottas med stor takk.
 

Virik gamle skole, ukjent år. Foto: Finn Setlo

Bygningen ble dessverre revet i 2021.
 

Samme sted 26.03.2011. Foto: BMO

Bygningen ble dessverre revet i 2021.

 

Sett fra øst 26.02.2011. Foto: BMO

Bygningen ble dessverre revet i 2021.Foto: Kjell Løken
Bygningen ble dessverre revet i 2021.

 

Foto: Kjell Løken
Bygningen ble dessverre revet i 2021.

 

 

I denne bygningen lå det en landhandel. Skolegården til høyre i bildet. Foto: Kjell LøkenOmrådet syd for Virik skole. Fra Finn Setlos arkiv.

Virik skole med de to lærerboligene til venstre. Fra Finn Setlos arkiv

 

 

Virik skole, avgangsvitnesmål, forside beskjært

Virik skole, avgangsvitnesmål, side 2

Virik skole, avgangsvitnesmål, side 3 beskjært

Virik skole, avgangsvitnemål, juni 1961, forside

Side 2

Side 3

 

 

 

SB 17.03.1960
Sandefjords Blad 17.03.1960

 

 

Fra skolegården, ukjent år. Tatt med miniatyr(spion)kamera.
Huset hvor Gerd Grønn bodde i bakgrunnen. Foto: BMO

Samme sted 26.03.2011. Foto: BMO

 

Fra det nye leskuret i skolegården. Foto: BMO

 

Fra juleavslutning i klasserommet på skolen 1960 klasse 7 B. Foto trolig tatt av Finn Setlo

Fra juleavslutning i klasserommet på skolen 1960 klasse 7 B. Egen fotosamling. Foto trolig tatt av Finn Setlo.

 

Fra juleavslutning i klasserommet på skolen 1960 klasse 7 B. Foto trolig tatt av Finn Setlo.

Fra juleavslutning i klasserommet på skolen 1960 klasse 7 A. Foto trolig tatt av Finn Setlo.

 

Fra juleavslutning i klasserommet på skolen 1960 klasse 7 A. Foto trolig tatt av Finn Setlo.

Fra skolegården. Foto trolig tatt av Finn Setlo.

 

.

 

 

 

Fra en klassetur til Røros, juni 1961. Foto: BMO

 


Vi hadde dessverre utrolig mange lærervikarer, spesielt i 6. klasse.
En av våre lærere het Kåre Kjølle. Fikk postkort med motiv fra Hammerfest poststemplet Langestrand med hilsen fra Frode, Agnes og Kåre Kjølle datert 30.01.1960
 

Etter forslag fra tilsynsutvalget i Sande besluttet skolestyret i møte 19.06.1908 at Sande og Gokstad kretser skulle omreguleres slik at gårdene Hasle og Sverdstad ble overført fra Gokstad til Sande, og at Sande ble delt i 2 kretser, idet den del av kretsen som ligger vestenfor Sandefjord danner en ny krets med nytt skolehus på Virik.
Det ble innkjøpt tomt til Virik nye skole, og som byggekomite valgtes: P. Thoresen, Fr. Enge, J. Pindsle, Klaveness Virik og Julius From (formann). P. Thoresens tegninger til skolen ble godkjent, og byggekomiteen meldte at skolen kunne tas i bruk fra nyttår 1910. Den ble innviet 04.01.1910. Virik skole kostet kr 25.757,-.


Instruks for vaktmestere ved Sandeherred folkeskoler fra 01.01.1912.pdf

Eksempel på skoleattest datert 09.03.1913 utstedt av Aagot Jahre (Anders Jahres søster) til min mor.
 

 

 

 

Samme sted 26.03.2011. Foto: BMO

Bygningen ble dessverre revet i 2021.


Lien, Bjørgulv: Lærerstriden. Et stykke norsk krigshistorie

Sandefjords Blad julen 1985 - Gamle Virik skole.pdf
 


Skolens nye logo. Foto: BMO

 


Læreroversikt
Noen av opplysningene er hentet fra side 291-293 i boken Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, utgitt av Sandefjord Kommune 1985, noe fra Leiv Spildes oversikt fra 1972, og resten er egne supplerende opplysninger.
Hvis noen sitter med bilder av disse personene hadde jeg vært meget takknemlig for lov til å bruke disse i denne oversikten.


Ole H. Opheim
Født 18.09.1859 i Torpo (Aal) i Hallingdal. Eksamen ved Hamar Lærerskole. Til Sandar kom han i 1890 som lærer ved Vaggestad skole. Ni år senere i 1899 flyttet han over til Sande skole som annenlærer, og 20.08.1909 ble han ansatt ved Virik skole som skolens første lærer, men tiltrådte ikke før januar 1910. Han bodde på skolen. I 1917 ble han førstelærer. Der var han frem til 1923. Han var interessert i forming, og hadde gjennomgått flere sommerkurs i sløyd og tegning. Han ivret for å bedre skoletilbudet for elevene ved Virik, og oppfordret i et skriv til Tilsynet å søke skolestyret om utvidelse av skoletiden til 40 uker, og om en ny lærerinne til småskolen så skolen kunne bli 7-delt. Han døde i 1946.

Otto Plau
Født november 1876 i Tjølling. Tilsatt som lærer 13.07.1910. Bodde på skolen. Sa opp allerede 09.11.1910.

Hulda Kristine Marum Hansen (min tante)
Født 10.06.1885 i Sandeherred. Ble en markant skikkelse, både i skolen og i offentlige verv. Hun er omtalt under Marum, og vi henviser til bruk 138/5,6 (side 311 i boken Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, utgitt av Sandefjord Kommune 1985). Hun ble uteksaminert ved Holmestrand lærerskole i 1906, og Statens lærerskole i husstell i 1914. Høsten 1908 ble hun ansatt ved Sande skole og overført til Virik 09.11.1910, som denne skolens første kvinnelige lærer. Her ble hun frem til sommeren 1918, hvoretter hun virket som timelærer i skolekjøkken ved flere skoler i Sandar. Hun var politisk aktiv. Hun tilhørte Høyre, og var medlem av Herredsstyret og Skolestyret. Av verv forøvrig kan bl.a. nevnes formann i Sandefjord og Sandar Høyrekvinner, formann i Sandefjord og Sandar Kvinneråd og med i flere kommunale nemnder. Hun døde 20.07.1969 i Sandefjord.

Henrik Midttun
Født 28.06.1887 i Eivindvik i Sogn. Eksamen fra Volda Lærerskole 1908. Var et par år lærer i hjembygda, og ble tilsatt ved Virik 20.12.1910. Sluttet sommeren 1917 som lærer for å gå over i et annet yrke. Han ble disponent for Sandefjord Farvehandel. Han var organisert avholdsmann. Politisk tilhørte han venstre, og ble valgt inn i bystyret og formannskap. Han døde i 1959.

SB 22.12.1959
Sandefjords Blad 22.12.1959


Anna Huflåtten
Født 1882 i Stokke. Tok lærerprøven ved Hamar Lærerskole. Fra 1912 ambulerte hun mellom Sande og Store Bergan skole, men ble 10.06.19?? tilsatt ved Virik skole. Siden var hun ved denne skolen til hun sluttet i 1942. Hun døde i 1955.

SB 03.08.1955

SB 03.08.1955-2

Sandefjords Blad 03.08.1955

 Astrid Rønnaug Lunde
Født 18.09.1896 i Fyresdal. Eksamen ved Kristiansand Lærerskole. Tilsatt ved Virik og Store Bergan skoler 28.08.1918. Giftet seg året etter og flyttet til Notodden. Døde i Oslo 18.08.1968.

Helge Brunborg

Født 09.02.1881 i Evanger. Eksamen fra Volda Lærerskole. Tilsatt ved Virik 17.09.1917, men sa opp posten året etter i 1918. Han døde 29.08.1961 i Holmestrand.

Ivar Spilde

Bilde på side 258 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994.
Bildetekst: Ivar Spilde, skoleinspektør i Sandar fra 1946 til 1956.

Født 20.09.1886 i Granvin i Hardanger. Tok lærerprøven ved Stord lærerskole i 1908. Han tok flere pedagogiske sommerkurs og var spesielt interessert i tegning og maling. Før han kom til Sandar var han lærer i Evanger 1908-09, Gol 1910-11, Bamble 1911-13, Hedrum 1913-18, og ble ansatt ved Virik 03.12.1918. her var han lærer til 30.06.1946 da han ble skoleinspektør i Sandar. I mellomtiden hadde han også vært lærer og styrer ved Sandar Framhaldskole frem til 1925 som den gang var ettermiddagsskole. Han var også bibliotekar og leder av Sandar Folkeboksamling og i mange år. Han sluttet som inspektør 31.12.1955. Ivar Spilde har vært formann i Sandar Vergeråd, i lærerlag og i Mållaget. Under krigen var han blant dem som satt i fangeleir på Elvenes i Finnmark. Han døde i 1960.

Gunnhild Brattestå
Født i Ramnes. Eksamen ved Holmestrand Lærerskole. Tilsatt ved Store Bergan og Virik skoler 16.12.1919. Hun sa opp posten sin i 1922.

Marthine Nilsen
Født 27.02.1902 på Tjøme. Eksamen fra Oslo lærerskole 1922, middelskoleeksamen 1929 og eks.art. 1930. Tilsatt ved Store Bergan og Virik skoler fra 1922 til 1936. Ble etter søknad overflyttet til Førstad skole i 1936. Der var hun til 1942 da hun ble tilsatt ved Haukerød skole. Hun studerte engelsk ved universitetene i London og Oxford. Hun døde 20.02.1989 på Tjøme.

Arnvid Spilde

Arnvid Spilde 1960

Født 27.08.1894 i Granvin i Hardanger. Tok eksamen ved Stord lærerskole i 1915 og ved Statens Lærerhøjskole i København i 1920. Han har vært lærer i Holla 1915-16, Voss 1916-18, Idd 1918-23 og ble ansatt ved Virik 24.07.1923. her var han lærer til 1948 da han ble skolens styrer. Han fratrådte 30.06.1962. I ca 38 år kom han til å virke ved denne skolen, og i den 5. klassen han overlot til sin etterfølger hadde han elever som representerte tre generasjoner. Arnvid Spilde var formann i lærerlag og mållag, og var i flere år leder av skolehagen på Virik. Han prøvde seg også som barnebokforfatter. Han fikk kommunalt stipend for å studere undervisning i norsk og kristendom. Han døde i Sandefjord 31.07.1975.

SB 02.08.1974 Arnvid Spilde, dødsfall
Sandefjords Blad 02.08.1974


Margit Kristine Berg Aasrum

Margit Berg Aasrum juni 1970.

Født 05.02.1913 på Notodden. Eksamen fra Notodden Lærerskole 1934, og sanglærereksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1935. Lærer på Notodden 1935-36, Brandval 1935-37, Ål i Hallingdal 1937-38. Ansatt ved Store Bergan og Virik skoler fra 06.09.1938. Fra 1942 bare ved Virik skole. Der var hun til sin avskjed i 30.06.1975. I mange år var hun skolens sanglærer, og underholdt ofte med vakker sang og morsomme skolehistorier for lærerpersonalet og i lag ellers. Hun har vært sekretær i Sandar Lærerinnelag og sekretær i IOGT-losje Havsjå. Hun døde i Sandefjord 20.09.2003.

Leikny Gudveig Skeidsvoll Paulsen

Leikny Paulsen, skoleåret 1954/55

Født 25.02.1912 i Tresfjord. Eksamen fra Nesna Lærerskole 1935 og fra Statens Gymnastikkskoles 1.avd. 1937. Lærer i Sandøy 1937-38, Alstadhaug 1938-42. Hun kom til Store Bergan og Virik i 1943, og fra 1952 var hun bare ved Virik skole. I flere år var hun skolens lærer i håndarbeid og heimkunnskap/skolekjøkken. Flere tillitsverv innenfor lærerorganisasjoner: formann i Sandar Lærerinnelag, i Vestfold Lærerinnelag, og nestformann i Vestfold Lærerlag. Hun sluttet ved Virik skole 01.03.1979. Hun døde i Sandefjord 17.09.2001.

Hallgjerd Kleiven

Halgjerd Kleiven 1957

1957

Født 23.03.1905 i Vågå. Eksamen fra Hamar Lærerskole 1925, og Statens Gymnastikkskole 1.avd. 1931. Hun har gjennomgått gymnastikkurs i Norge, Danmark og Finland. Lærer i Sel 1925-26, Hedrum 1926-36, og ansatt ved Virik og Store Bergan skoler 31.10.1935. Fra 28.06.1938 bare ved Virik skole. Her var hun til sommeren 1946. Hun fikk da lærerpost på Lillehammer og flyttet dit. Hun døde 31.03.1999 i Lillehammer.

Asta Helene Haugen

Bildet er fra 1946.
Født 22.12.1904 i Sandar. Eksamen fra Oslo lærerskole 1925. Søm- og håndarbeidskurs. Lærer Helgerød/Sande 1930-39, Virik/Haukerød 1939-42, og fra 1942 tilsatt ved Førstad skole. Hun sluttet ved Førstad skole i 1968. Hun døde 26.02.2000 i Sandefjord.

Sofia Villa Eftang

Sofia Eftang 1946

Født 23.09.1897 i Tresfjord. Eksamen ved Volda lærerskole 1920. Lærer i Heidal 1920-22, og i Tjølling 1922-29. Var så i noen år vekk fra læreryrket. I 1946 ble hun tilsatt ved Virik skole. Ved denne skolen var hun til 1961 da hun sluttet som lærer. Hun var formann i Sandar Lærerinnelag, og dessuten medlem av Norske kvinners Nasjonalråd. Hun døde i Sandefjord 29.02.1972.

Kristoffer Goplen
Født 18.11.1890 i Torpa. Eksamen ved Notodden lærerskole i 1920. Lærer ved Framnes skole i Sandar fra 1920-46. Tilsatt ved Virik i 1946 hvor han var til han sluttet i skolen i 1953. Han døde 12.06.1964.

Leiv Spilde

Leiv Spilde 1951

Født 04.12.1911 i Bamble. Middelskole, eksamen ved Hamar lærerskole 4-årig linje 1934, eks. artium Oslo 1938. Div. pedagogiske sommerkurs og skolelederkurs i 1964. Vikar i Sandar, Sandefjord og Evanger 1934-37, lærer på Sem 1938-47, tilsatt ved Virik i 1947. Fra 01.07.1962 ble han skolens styrer. Han har vært formann i Sem lærerlag, formann i Sandar lærerlag, i Sandar skoleråd og var i flere år kasserer i Vestfold krets av Norges Lærerlag. Fra 1960-62  formann i Sandar skoleråd. Styremedlem i Vellag og idrettslag. I noen år sammen med lærer Helge Berge instruktør i svømming. Kommunalt stipend for å sette seg bedre inn i undervisningen i matematikk og geografi. I yngre år var han aktivt med i arbeidet for barne- og ungdomsidrett, spesielt i orientering og ski. Han sluttet ved Virik skole 31.12.1978. Han døde 26.11.1989 i Sandefjord.

Paal Vedeld
Født 24.07.1913 i Sola, Rogaland. Eks. art. Larvik 1936, eksamen Oslo lærerskole 1939. Bifagseksamen i engelsk og norsk ved universitet i Oslo. Flere pedagogiske kurs. Lærer Skien 1940-41, Bamble 1941-45, Vestfold flyttbare fylkesskole 1945-48, Virik 1949-50. Reiste herfra til Tjølling og endte visstnok som rektor ved Brunlanes Ungdomsskole. Døde 05.10.1989 i Larvik.

Knut Gjertsen

Bilde på side 321 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994.

Født 21.08.1924 i Sandar. Middelskole, eks. art. Sandefjord 1944, Sagene lærerskole 1949 (delt utdanning). Engelsk bifag Trondheim 1957, Pedagogikk grunnfag 1965 i Oslo. Skolelederkurs 1964. Div. pedagogiske sommerkurs. Lærer Sandefjord 1946-48, Virik 1949-56, styrer Store Bergan skole 1957-66, skoleinspektør Sandar/Sandefjord 1966-73, skolesjef Nøtterøy fra høsten 1973. Av tillitsverv nevnes; sekr. Vestfold Skolelederlag i 7 år, formann i samme 4 år. I en periode repr. for Høyre i Sandefjord kommunestyre. Formann og styremedlem i friidrettsforeningen STIF og turnforeningen Store Bergan. Sekr./kasserer i Vestfold kretsstyre for friidrett. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Karl Ludvig (Andresen) Andreas Tufte
Født 03.12.1924 i Porsgrunn.
Han døde 28.03.2008 i Sandefjord.

Leif Inge Hundstad
Født 11.09.1913 i Kvæfjord. Bor pr mars 2011 i Tjodalyng.

Agnes Kjølle (født Kristiansen)
Født 13.10.1933 i Spydeberg. Gift med Kåre Kjølle. Bor pr. mars 2011 i 1259 Oslo.

Kåre Kjølle

Kåre Kjølle 1982

Kåre Kjølle 1962

1982

1962


Født 14.04.1933 i Folldal. Lærer på Virik (vikar?). Lokalpolitiker fra Høyre. Skoleinspektør i Tveit kommune. Han var ordfører i Enebakk kommune i Akershus fra 1988 til 1991. Dataskolen "Kåre Kjølle Memorial Computer Training Centre" i Elpitiya Sri Lanka er oppkalt til hans minne (Rotaryprosjekt). Kåre Kjølle var medlem i Kolbotn Rotaryklubb og tidligere Charterpresident i Enebakk Rotaryklubb. Gift med Agnes Kjølle. Død 01.10.2006 i Oslo
Lokalpolitiker fra Høyre. Ordfører i Enebakk kommune i Akershus fra 1988 til 1991. Skolestyrer 1964-1965 ved Krapfoss skole. Skoleinspektør på Ve skole i Tveit kommune. Denne stillingen hadde han fram til kommunesammenslåingen i 1965.
01.07.1999 Spesialrådgiver Kåre Kjølle, Ytre Enebakk, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Sigmund Bergem
Født 29.04.1931 i Bremsnes. Han har eksamen fra Oslo lærerskole 1956, sløydlinjen ved Statens sløyd- og tegnelærerskole, Notodden, og spesialpedagogikk ved Eik lærerskole. Første året i Sandar var han lærer ved Store Bergan skole, andre året Store Bergan og Virik, og fra 1958 bare ved Virik. Rektor ble han i 1979. Bergem er engasjert i kristent arbeid og har hatt en rekke tillitsverv i Sandefjord indremisjon, bl.a. formann. Av andre verv kan nevnes; formann i Sandefjord skoleråd, nestformann og kasserer i Sandefjord lærerlag og styremedlem i Sandefjord kristelige folkeparti. Bor i Sandefjord pr. mars 2011.
01.07.1996 Rektor Sigmund Bergem, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Ansgar Risting Skorge

Ansgar Skorge 1988

Fra Sandefjord, født 18.03.1937. Vikar i 6.klasse 1959-60. Han døde i Sandefjord 13.07.2010.

Smørgrav

Bodde på Helgerød.

Torbergsen

Ivar Hov
Vår dyktige sløydlærer. Senere rektor på Skiringssal Folkehøgskole.
Gift med Sigdis.
Født 19.06.1932, døde i Sandefjord 09.04.2019.

Berit Christensen
Født 20.08.1939 i Oslo. Bor pr. mars 2011 i Tønsberg.

Nils Peter Bergtun
Født 10.07.1928 på Måsøy. Bor pr. mars 2011 i 2634 Fåvang, Ringebu.

Turid Bjørvik Andersen (født Nilsen)

Ca 1960

Født 23.03.1939 i Sandefjord. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Jan Haugen
Født 05.05.1935 i Porsgrunn. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Finn Setlo (Zetlo Hansen)

Finn Setlo 1962

Født 18.03.1935 i Lardal. Eksamen fra Elverum lærerskole 1957, Befalskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Statens Gymnastikkskole 1. avd., spesialpedagogikk ved Eik lærerskole og diverse pedagogiske og militære kurs. Han har vært lærer i Hønefoss, kom til Virik i 1960, men da som undervisningsinspektør. Setlo var i mange år konsulent i kroppsøving, formann i skole idrettsrådet. leder av svømmeskolen og med i Sandar Park- og idrettsutvalg. Bor i Sandefjord pr. mars 2011. http://www.sb.no/kultur/lyrikk-fra-et-levd-liv-1.5768910 http://www.sb.no/kultur/fikk-staende-ovasjoner-1.1103683Ellen Marie Wilberg (tidl. gift Bertheussen)
Født 27.01.1928 i Oslo. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Audun Karin Bjercke (født Evensen)
Født 02.03.1940 i Sandefjord. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Berit Roesen Skjelbred
Født 10.05.1941 på Notodden. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Anna Helene Nesse
Født 09.05.1924 i Botne. Død 04.02.2004 i Sandefjord.

Berit Klaveness (født Fogstad)
Født 14.08.1939 i Buenos Aires i Argentina. Bor pr. mars 2011 i Sandefjord.

Tove Thorbjørnsen (født Kristensen)

Født 23.05.1935 i Sem. Bor pr mars 2011 i Tønsberg.

Finn Gjerken Larsen
Født 29.06.1940 i Larvik. Bor pr mars 2011 i Larvik.

Thore Arnstein Roppestad
Født 23.09.44 i Onsøy. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Bjørn Vang
Født 01.06.1949 i Larvik. Bor pr mars 2011 i Tjodalyng.

Liv Margaret Wiersholm Moen
Født 21.01.1942 i Glemmen. Bor pr. mars 2011 i Sandefjord.

Arnold Ludvig Vatle
Født 01.12.1928 i Bergen. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.

Anne Berit Christensen
Født 02.03.1951 i Tønsberg. Bor pr mars 2011 på 3172 Vear.

Liv Pedersen (født Bakke- Mathiesen)
Født 12.07.1951 i Sandefjord. Bor pr mars 2011 i Sandefjord.Vaktmestere:

Trine Jakobsen
Født 04.10.1860 i Sandeherred. Pedell. Bodde på skolen 1910.

Karoline Sofie Andersen
1915-23

Molly Nilsen
1923-31

Klara Berg
1931-35

Borghild Hoffsted

 

Bilde på side 322 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994. Bildetekst: Borghild Hoffstedt, vaktmester ved Virik skole 1934-1959.

 

SB 10.11.1958
Sandefjords Blad 10.11.1958Carl Thuve
1959-62

Rolf Y. Kristoffersen
1961-83

Gunnar Andersen
1983-19??

Helge Henriksen
19??-19??

Kåre Johansen
19??-????


Kontorassistenter:

Inger Johanne Skar
August 1968-april 1969

Bjørg Styrmo
1969-

Gunhild Bergem

Jorunn Hunskaar

*********************************************************************
VIRIK SKOLES HISTORIE
fra linken http://www.sandefjordskolen.no/virik/
I 1908 ble Virik delt fra Sande skolekrets. Den nye kretsen besto av Virik, Ranvik, Stub, Hauan, Bugården, Nygård og gårdene på Mo langs Laskenveien
Bygningen sto ferdig  på høsten 1909, men ble først tatt i bruk 4. januar 1910 med 110 elever og  3 lærere.
Tomten ble kjøpt av Helene Thorsen og bygningen var i to etasjer. 1. etasje inneholdt fire klasserom og lærerrom. I andre etasje var det tre leiligheter (2+3+4 rom og kjøkken). På loftet var det leilighet for pedellen (et rom og kjøkken).
Det var utedo.

1926 var det 208 elever. Nygård og øvre del av Bugården ble avgitt til Haukerød skole. Noe senere gikk Hystadveien og Stub til Byskolen.
1930
fikk skolen seks mål tomt til skolehage.
1933
ble det installert vannklosett.
1938
ble en leilighet i andre etasje omgjort til klasserom. Da hadde skolen 10 klasser. Gym.sal ble bygd.
1943
overtok tyskerne skolen. De ble ikke fornøyd og valgte Byskolen. Byskoleelever fikk da ettermiddagsundervisning på Virik.
1948-50
ble tre klasser fraktet til St. Bergan skole. Først i 1950 ble de resterende leilighetene omgjort til klasserom. Klassetallet var steget til 13.
1950-åra
måtte skolen leie rom på Vesle Hauan (gamle Virik sanitetsforenings hus). I denne perioden ble det bygd både leskur og to lærerboliger.
1957
fikk skolen ny tomt fra Ola Olafsen, men først i 1959 ble arkitekt engasjert. Han tegnet en ny skole i tre trinn.
1962
sto første trinn ferdig med klasserom, adm.avdeling og formingsavd.
Andre byggetrinn skulle være ny gym.sal. I stedet ble det foreslått seks klasserom til bruk for Høyere skole. I 1963 sto andre trinn med fire klasserom ferdig. Skolen hadde 317 elever og Høyere skole overtok ”gamleskolen” i stedet.
Ny gymsal sto ferdig til nyttår i 1968. Den ble innviet 4. juledag i 1967 med en juletrefest.
Høsten 1997 ble et tilbygg på 660 kvm ferdig med en kostnadsramme på 7,8 mill. kr. Det ble ett år forsinket fordi det måtte foretas arkeologiske utgravinger i området før byggestart. Nybygget ble innviet av elevene 5. januar 1998.
2006 ble det klart for ny utbygging. Det skal reises en annen etasje på hovedbygningen. En utbygging på 1000kvm med en ramme på nesten 24 mill. kr. Byggestart var 25 sept. 2006 med en forventet byggetid på nesten ett år.
Høsten 2006 hadde skolen 333 elever, 28 lærere, 12 assistenter/SFO-ansatte og 2 kontormedarbeidere. 135 barn var innmeldt på SFO

Lærere/ ledere ved skolen:
1909 - Ole P Opheim, skolens første lærer (1909-23)
1918 – Ivar Spilde (1918-46)
1923 – Arnvid Spilde, styrer 1948-62 
1947 – Leiv Spilde, styrer 1962-78
1958 – Sigmund Bergem, rektor 1979-96
1996 – Tore Skjeggerud, rektor 1996- 2007
2007 - Kjersti Borud, rektor 2007 - DD

********************

Historisk dokumentsamling:
Historien om Virik skole 1910-1972 ved Leiv Spilde.pdf
Lærere og personale ved Virik skole 1910-1972 ved Leiv Spilde.pdf
Manuskript - Virik skole 90 år 4. januar 2000.pdf
Notater - småplukk ved Finn Setlo.pdf
Virik skoles logo - ved Helge Henriksen.pdf
Fra Virik skoles historie.pdf