Ved Mefjorden, hytte for Hjemmefronten; "Mållagshytta"

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Ukjent hvor dette kan ha vært. Noen som vet?


Hentet fra linken http://www.nm.no/tekst.cfm?id=2737
 

Sandefjord og Sandar Mållags leverte for nokre år sidan arkivet for perioden 1907 til 2004 til Fylkesarkivet for Vestfold. Fylkesarkivet fekk og arkiva etter kaffistovene i Sandefjord og Larvik, Norskdomslaget i Tunsberg, Ungdomslaget Frilynt og Norskdomslaget for born. Mellom desse papira var eit brev frå leiinga i Heimefronten. Brevet er ei takk for lån av mållaget si hytte ved Mefjorden. Heimefronten lånte hytta for å skjule flyktningar i 1944 og 1945. Det var her flyktningane fekk instruksar, mat og klede før ferda over havet.
Kjartan Helleve
 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 145:
Flyktningetransporten fra Sandefjord til Sverige
Finn Bøhmer forteller: Det var i juli 1944. Vi gikk ut fra Mållagshytta i Mefjorden, inne ved Ormestadvika. På denne hytta holdt vi til i begynnelsen.
Fra Mållagshytta flyttet vi over til Flåteskjær i Vestfjorden, like øst for Natholmen. Vi bodde på en hytte der, og hadde møtested på Natholmen og på Enge. Vi måtte stadig flytte på oss. Det var livsfarlig å være fro lenge på et sted. Vi dro tilbake til Mefjorden, og derfra til en hytte i Tangenbukta. Herfra gikk vi ut med flyktninger i lang tid. Anders Iversen hadde sine egne steder å gå ut fra, og holdt seg mye til Enga.

Tor Bjørvik 11.05.10:
Hytta som du etterlyser ved Mefjorden, er den såkalte ”Mållagshytta”. Far kjørte mange flyktninger dit ut med lastebilen sin. Flyktningene lå da på hytta mens de venta på at båten skulle komme fra Sverige og hente dem. Far lå sammen med flyktningene. Hytta var av de mest brukte basene for transporten til Sverige.
Han som var hjelpemann for far på lastebilen, heter Georg Bye, bor på Mosserød og er en svært god kilde. Heidi, min niese, brukte ham mye i sin masteroppgave. Du kan gjerne nevne Heidis oppgave som kilde under ”Flyktningtransporten”. Den heter ”Sivil motstand i Sandefjord under okkupasjonen 1940-45, med hovedvekt på flyktningtransporten til Sverige”, av Heidi Bjørvik Johannessen 2007.


Hytta var retrettbase for sabotasjegruppa som skulle utføre sprengning av jernbanen 14.03.45. Her ble det lagt opp matvarelager, ordnet legevakt, og i samarbeid med Siv.org's flyktningerute ordnet båt for transport til Sverige av sårende Mil.org-folk.

 

Mållagshytta dekning, Bye kjørte dit med drosjesjåfør Haugen Alfred Bjørvik hoppa fram med stengun. Skal ha de inn til Sverige. Alfred hadde plass i båten. Flyktningene måtte derfor dit til Mållagshytta for å komme med.