Torbjørn Våle

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Fra linken http://www.hjartdalhistorielag.no/hhlkon/hhlkon19.pdf
Våle, Torbjørn T., Lensmannsbetjent, Sandar. Fødd 18. januar 1919 i Hjartdal, s. av Torbjørn Våle f. 1884, og Ingebjørg f. Skaarnes, f. 1893, båe i Hjartdal. Framhaldsskule, befalsskule.
Var ved befalsskulen i Halden da krigen starta, og var med i dei styrkane som måtte trekkje seg inn i Sverige etter freistingar på å stoppe tyskarane. Kom seinare til Oslo og gjekk inn i politiet.
Var fra 1941 lensmannsbetjent i Sandar, var med i motstandsrørsla og vart nestkommanderande for Milorg i Sandar. Under ein rassia blei han overrumpla og arrestert i heimen av tyskarane 19. mai 1944. Skal ifølgje ei tysk fråsegn vere skoten same dag da han prøvde å ..........(resten av teksten mangler).

img002

Fra boken "Våre falne 1939-1945", fjerde bok, side 498. Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.
BMO egen boksamling

 

Sandefjords Blad 29.10.1945

 

 

http://www.disnorge.no/gravminner/bilder/1527/hjart_0160.jpg

Torbjørn T. Våle, begravet på Hjartdal kirkegård, felt C rad E grav 6.
Tekst på stenen: Falt for sitt land i Sandar
Skutt og drept av tyskerne i Sandefjord 19.05.1944  Program for minnehøgtid ved minnesmerke over dei falne frå Hjartdal, ved Bergtun søndag 7. mai 1995 kl 0900
1 Æresvakta: RETT - GIV AKT! v/HV-03302
2 Åpning - v/seremonileiar Svein Vetle Trae
3 Veteranfanfare - Musikantar frå Hjartdal musikkorps
4 Lystenning - for fred og fridom
v/ to representantar for Elevrådet ved Hjartdal skule
5 Gud signe vårt dyre fedreland -
Allsang m/musikantar
6 Blomsternedlegging:
-Hjartdal kommune v/varaordførar
-Milorg gruppe 46 v/Olav H. Særsland
-HV-03302 v/områdesjef Petter Sollid
-Sandefjord politikammer v/tenestemann
7 Prolog/diktlesing: v/Halvor H. Sisjord
8 Ja, vi elsker dette landet - Allsang m/musikantar
Æresvakta: GIV AKT!
9 Program for resten av dagen vert kunngjort av seremonileiar


Fra linken http://www.slektsdata.no/motstandsbevegelsen.htm

Søk etter Torbjørn Vaale
En var alt skutt

- Jeg ble først forsøkt arrestert i familiens hjem i Stockfleths gate, men var ikke hjemme fordi jeg jobbet i den såkalte Arbeidstjenesten i Tjølling på den tiden. Tyskerne fikk greie på hvor jeg var og hentet meg like før klokken seks om morgenen, forteller Helge Evensen.
- Det første som møtte meg i Indremisjonens Hus, var den livløse kroppen til lensmannsbetjent Torbjørn Vaale som akkurat da ble slept ut på gulvet slik at en utkommandert lege kunne skrive dødsattesten. Legen var Jan Due, som også var med i motstandsbevegelsen Milorg. Men det visste ikke tyskerne da, sier Evensen.
Torbjørn Vaale bodde like ved «Himmelstigen» nederst i Gokstadveien sammen med Dagfinn Knoph, som også var lensmannsbetjent i Sandar. Vaale hadde forsøkt å løpe fra tyskerne nedover veien, men ble skutt i ryggen og døde momentant.
- Jeg husket hva Vaale, som var lagfører i Milorg, hadde sagt til meg en gang: «Jeg lar meg aldri ta levende», sier Evensen stille.

 

Åstedet for skuddene mot lensm.betj. Torbjørn Vaale 19.05.1944. Bildene er tatt i juli 1946 i Gokstadveien i krysset med Parkveien.
Foto: BMO egen samling

 

Gokstadveien

Luftfoto fra 1956.

 

 

Helge Evensen
Født 22.12.1924 i Sandefjord, Langes gate 4, H 0304, 3210 Sandefjord.
Se linken http://www.slektsdata.no/motstandsbevegelsen.htm
Søk etter Helge Evensen.
 

 

Dagfinn Knoph
Se linken http://www.slektsdata.no/motstandsbevegelsen.htm
Søk etter Dagfinn Knoph..

Født 09.11.1918, død 07.02.2007 i Larvik. Gift med Ester Solveig Lubert, født 13.09.1916 i Sandefjord, død 11.01.2003 i Larvik.
Barn:
Gjertrud Elisabeth Knoph, født 04.01.1955, Mellomgata 21, 3264 Larvik.
 

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad tirsdag 9. mai 1995 side 8.
Avisutklipp BMO egen samling.