Tiden som telegrafist i Forsvaret

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Tiden på Telegrafistskolen, Sjømannskolen på Haugar, Tønsberg
Tiden som telegrafist i Forsvaret (denne siden)
Tiden som radioamatør LA8GJ
Tiden som telegrafist i Norges Røde Kors Fjellsikringstjeneste på Golsfjellet

 

Tjenestegjort 1966/67:

Rekruttskole på Trandum https://no.wikipedia.org/wiki/Trandum_leir

Terningmoen (Elverum), Skyte og Vinterskolen for Infanteriet https://no.wikipedia.org/wiki/Terningmoen

Deretter overført til Hærens Samband som radiotelegrafist/grenader på:

Sessvollmoen https://no.wikipedia.org/wiki/Sessvollmoen_leir
Hærens Samband, SBKadreBn/Landsonor/ALFN under kaptein/fung. sjef E. Wormdal på Sessvollmoen samt løytnant Hegseth og K. Høystad.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_Forces_South_Norway

 

CCI27122019-7

SB 01.06.1967 forsvaret Pindsle

Som radiotelegrafist under militærtjenesten på en (den gang så) hemmelig mobil NATO-enhet. Disse enhetene måtte være i stadig bevegelse rundt på Østlandet, og var alltid i beredskap. Bak bilen står sjåføren Gabriel Tjomsland (fra Lyngdal) og passer på strømaggregatet.
Her på Pindslejordet i Sandefjord hvor det nye handelssenteret og fotballstadion "Komplett.no Arena" ble bygget i 2007.
Foto: Sandefjords Blad

Sandefjords Blad 01.06.1967

 

CCI27122019-6

CCI27122019-8

Pindsle i Sandefjord

Antenner reist på Pindslejordet, Sandefjord

 

Postkort med hilsen fra tiden i militæret.
Knut Einar Heimdal: Flotte minner med AN-GRC/26 og 1kW stasjon.. mye operasjoner fra mange steder i landet. Husker også navnet Hegseth. Legg merke til at dipolantenne dengang var montert horisontalt mellom 2 punkt for det sto i den amerikanske instruksjonsboka!.... Jeg fikk innført i min tid og mitt lag at vi nøyde oss med en inverted V.( litt annen utstrålingsvinkel). En mast og raskere å skifte QTH! .. tror det ble standard etter min tid :)... /// LA6XI Ra.Tlg.A SB kadre...

 

CCI28122019_0002-3

CCI28122019_0002-4

SB-Kadre på "vinterøvelse". En skitur vestover vinterfjellet fra Østerdalen til Tretten. Jeg var - for en gangs skyld - kokk. Vi har gravet oss ned i snøhule.

Kjøkkeninteriøret

 

CCI28122019_0002-6

CCI28122019_0002-5

 

 

 

CCI28122019_0002-2

CCI28122019_0002-1

Litt testing av "mobilt radioutstyr" med håndsveivet generator.

 

 

CCI28122019_0002-7

Vi hadde pause ved Friis-bua (steinhytte), sees helt til venstre i bildet.
minnestenen står teksten " Til minne om J. A. Friis og kongsbukken 1850".

Friisbua
Denne steinhytta ble bygget av forfatteren og professoren J.A.Friis i 1878. Friis ferierte her i fjellet i mange år, noe han har beskrevet i boka ”Til fjeld i Ferierne. Jæger og Fiskerliv”. En klassiker blant friluftsbøker i Norge. Hytta ble restaurert for en del år siden og eies av Ringebu fjellstyre. Ved siden av bua står det også et steinmonument med reinshorn, reist av Norges jeger og Fiskerforbund, til minne om Friis og den ”kongsbukken” han felte i 1860. Like ved Friisbua går veien på det høyeste, 1158 m.o.h,

https://www.visitnorway.no/listings/friisvegen-og-vinjevegen/19294/

https://digitaltmuseum.no/011012925110/3-menn-med-hund-og-gevaer-ved-friisbua-pa-ringebufjellet-fra-venstre-er

CCI27122019-13

CCI27122019-12

Lab. for morsetrening.

Vår "rigg" på SB Kadre Sessvollmoen ca 1966 for å holde treningen ved like.
Bilde: LA8GJ

Asbjørn S. M. Ursin Hans, i min tid hadde vi en gruppestasjon - LA8O...utstyrt med en Hallicrafters trcvr og stigefødet dipol. Jeg husker også at på et rom på kaserna stod det en T368 + R390 koplet opp, men den ble ikke brukt til noe...

 

CCI27122019-11

CCI27122019-10

 

 

 

CCI27122019-5

Interiør i radiovogn AN/GRC-26

Per Olav (LA5QI) 14.11.20: https://www.facebook.com/groups/348668615251089
På 1950/60-tallet var AN/GRC-26 en av hærens tunge (bokstavelig talt) mobile radiostasjoner. Stasjonen var montert på lasteplanet til en GMC og kunne kommunisere på voice, cw og RTTY. Utstyret ble drevet av et aggregat basert på motoren til en Willys jeep. Senderen var på 400 watt og mottakerne var så vidt jeg husker 2 stk Collins. Personalet tilhørende Sambandskadreavdelingen Østlandet med tilhold på Sessvollmoen besto av 3 telegrafister pluss 1 sjåfør.

 

Aktuell link med bilder og tekniske opplysninger om AN/GRC-26:
https://www.radionerds.com/index.php/AN~GRC-26?fbclid=IwAR3q4zrGYshFJ2XOOLvzdaKvDexvghxOhjpEQbyAOzqd4V0Vdw9_sah7TCU

 

CCI27122019-3

CCI27122019-1

 

 

 

CCI27122019-4

CCI27122019-2

 

 

 

CCI28122019_0001-4

CCI28122019_0001-2

Sessvollmoen

Sessvollmoen. SB-Kadres bygning.

 

CCI28122019_0001-3

CCI28122019_0001-1

Sessvollmoen, hovedporten

Sessvollmoen, innenfor hovedporten. Kantinen til venstre i bildet.

 

CCI28122019_0001-8

CCI28122019_0001-7

Litt brakkeinteriør, 1. periode

Litt brakkeinteriør, 2. periode

 

 

CCI28122019_0001-6

CCI28122019_0001-5

På første perm hjemme i Sandefjord

Soldatkamerater

 

CCI28122019_0001-9

Litt skade må man påregne.

Her på permbesøk forsommeren 1967 hos familien Ruth og Karl Heimdal i Vestenghaugen 1 i Oslo. Barna Dag Kristian Heimdal til venstre, Anne til høyre.
Adressen finnes ikke lenger. Hele gaten og alle bygninger ble revet for å få plass til utvidelse av Radiumhospitalet/Kreftregisteret/Ullern VG Skole.
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestenghaugen_(Oslo)