Telefonkabel til Danmark

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 142:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
De to siste krigsårene gjennomførte den lokale Milorg en rekke sabotasjehandlinger. Jeg kan nevne sprengningen av Danmarks-kabelen.
Tyskerne hadde lagt en telefonkabel over Vindaljordene til Asnes der den gikk i sjøen til Danmark.
Tidlig en sommermorgen 1944 sprengte hjemmefronten denne kabelen. Jeg ble vekket av flere eksplosjoner, og min familie hjemme på Vindalgården fikk en støkk og ventet at tyskerne på Asnes ville komme på besøk.
Tyskerne hadde et fort på Asnesodden med antiluftskyts, og de sparte ikke på ammunisjonen under de alliertes flyangrep i 1944/45.
Merkelig nok fikk vi ingen ubehageligheter etter kabelsprengningen. Men fortet på Asnes var ingen hyggelig nabo under flyangrepene. Vindalgården hadde romslig kjeller av stein, og her samlet det seg mange vesterøyinger når fly gikk til angrep. gråsteinen ga god beskyttelse, og småbarn fikk godt vern i en "hule" i steinveggen. Vi hørte granatsplintene tromme på hustaket.


"Even H" skriver 15.04.09 på denne siden http://www.kystfort.com/forum/topic1131-60.html følgende:
.................... Det det var snakk om ang. Jotun på Vindal hadde med telefonkabelen til Danmark og videre til Tyskland å gjøre. Jeg blandet litt, så det ligger ikke noen tyske etterlatenskaper her så vidt meg bekjent. Det jeg blandet med var MilOrg sine forberedelser for å sprenge telefonkabelen der Jotun har sine lokaler på Vindal i dag. Denne kabelen gikk fra ukjent sted inne i byen, utover Huvik (forbi eika der oppe for dem som er kjent), videre mot Vindal og ut mot Asnes hvor den gikk inn i en bunker. Herfra fortsatte den ut i den dypeste delen av fjorden og videre til Danmark. Jeg har blitt fortalt at dette var den ene av to telefonkabler til Tyskland, hvor den andre gikk ut fra Tromøya utenfor Arendal.

 

Det gikk også en tilsvarende kabel fra Horten:  http://www.kystfort.com/forum/topic1274.html


20.03.2012 fra Vidar Røhne Nilsen vidar@vrnc.no: Danmarkskabelen gikk etter det jeg fikk opplysninger om i oppveksten på Vindal, langs Vindalveien og skredde over jordene der hvor Jotun i dag har bygget og videre til Asnes