Sykehuset

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Foto fra 1956.

 


http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199859.PDF
 

Bilde på side 133 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Våningshuset på gården Solvang ble innredet til sykehus for byen i 1923, og var i drift som sykehus til 1959.
Fotografiet fra mars 1944 viser bygningen med Røde Kors-merket på taket for å varsle "fiendtlige" fly om virksomheten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekst på side 174 i boken "Sandar" bind II av Vilhelm Møller 1980:
Hovedbygningen på den tradisjonsrike Solvang gård ble oppført av skipsreder Albert Grøn for ca hundre år siden etter at den tidligere hovedbygningen brant ned til grunnen. I 1923 var bygningen ombygd til sykehus, og gjorde tjeneste som sådan inntil det nye sykehuset kunne tas i bruk i 1959.


Tollnes, Roar L.; Byens første sykehus, 5.9 Høst 1998; http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199859.PDF


Solvang sykehus var tidligere gårdsbruk utskilt fra Bugården i 1880-årene og bygd av skipsreder Albert Grøn.
Best kjent som byens sykehus fra 1923 til 1959 da det ble erstattet av et mer tidsmessig sykehus.
Solvang var også navnet på gartneriet tvers over gaten (se bildet ovenfor).

Flyfoto av Solvang sykehus/Sandefjord sykehus, ukjent år.