Svartangen slipplass

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

I Lågendalen nord for Larvik mellom Steinsholt og Svarstad nordvest for Svartangenvannet lå det en slipplass hvor jeg på midten av 60-tallet etter mye leting fant selve hulen hvor Hjemmefronten lå i dekning, en nedgravet rifle hvor alt treverk var råtnet bort, ammo-kasser samt et flertall lange slippcontainere delvis nedsunket i myra.
Alt er fremdeles så langt jeg vet like urørt, men containerne er vel i ferd med å ruste helt bort og senke ned i myra.
Jeg tok en del fotografier den gang som jeg skal forsøke å finne i arkivet og legge ut på denne siden.


Fullstendig oversikt over slipp-plasser med kodenavn for D-15 Vestfold:
Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6, side 270-271

Les også boken:
Berg, Rolf, Lindhjem, Peder; "Norge og den 2. verdenskrig - Militær motstand i Rogaland og Vestfold". Universitetsforlaget 1972. ISBN 82 00 07026 3 (Sandefjord Bibliotek m 940.53481 B). Bokens andre halvdel side 145-342 "Milorg D 15 (Vestfold)".
Side 201 er det beskrevet utvelgelsen av droppeplasser for flyslipp våren 1943. Skrimtraktene: Tre alternativer mellom Krokvann og Haugmosetra.
Side 207, 217, 219 Første flyslipp av våpen og radiosender skjedde i Skrimtraktene 18.11.43, ca 35-40 skjermer fra to fly. Særmelding "Tora til Nils". I slutten av januar 1944 ble lasten transportert til en hytte på Ringshaug.
Side 225: Nye plasser for flyslipp ble tatt ut: Langevann samt to andre alternativer.
Side 238: Flyslipp 12.09.44 på droppeplassen "Lind".
Side 238: Nye plasser for flyslipp tatt ut: Langevann i Hvarnes. For oktober-perioden ble det tatt ut tre droppeplasser: "Ask" ved Floretuten i Styrvoll, "Furu" ved Hajeren i Hvittingfoss og "Bjerk" ved Breimyr i Lardal.
Side 239: En last ble droppet på "Furu" 27.11.44 med 18 containere og to pakker. 2. juledag fikk droppeplassen "Furu" et fly og "Bjerk" to fly. 4. juledag kom de to slipp + 3 mann til "Ask". På nyttårsaften to flylaster ved Jeskovann i Kodal.
Side 287:  Februar 1945 ble det droppet to laster på slipplassen "Ask", og måneden etter kom det også to fly. Distriktet fikk dessuten reddet et par "løsslipp" i Sande og Andebu. I april kom det 9 slipp. Dertil to "løsslipp", hvorav et på en liten myr ved Vindfjellhytta (Turistforeningens hytte).

 

Ifølge linken http://www.siljan.historielag.org/kulturminner_i_siljan.htm

29

Kart Svarteberget
Kalvås

Heller

1. Brukt som gjemmested under krigen

 

37

Kart Eidet
Revahiet

Krigsminne

I store huler lå det her hjemmefrontsfolk under siste del av krigen.

 

22

Kart Bøvann
Trappedalsskarv

Bombekrater

Rest-slipp fra Engelske fly fra 2. v.krig. Godt synlig.

 

22

Kart Kamperhaug
Lauvdalstua

Skaustue

Tydelig grunnmur. Sto til 19??. Brukt av hjemmestyrkene under krigen.

 

64

Kart Kamperhaug
Hoggmyr

Depot

Container fra 2. v.krig (Austad-slippet)

 

19

Kart CD 032
Almedalen

Skauguttleir

Brukt under 2. v.krig

 

10

Kart Siljan
Ramsås

Skytestillinger

Hvor? Spor? Bygd av tyskerne i siste del av krigen.

 

7

Kart Heivatn
Tyskerriset

Skuddfelt

Snauhogd under krigen for at tyske soldater på Kløva skulle kunne kontrollere hele dalføret.

 

36

Kart Oppdalen
Kløva

Kontor, smie

Tyskerne bygde opp kontor og smie her under krigen. Ingen spor nå.

 

40

Kart CD 032
Skarkollen

Heller

Brukt under krigen. Ole Høylands Hule.

Alle kartreferanser er lagt ut på Siljan Bibliotek.


 

Under 2. verdenskrig mottok norske hjemmestyrker (Milorg) mye utstyr og våpen fra England. Disse forsyningene ble fraktet med fly og sluppet ned på avtalte steder. Disse flylastene - som ble kalt slipp - ble varslet med såkalte særmeldinger i radiosendingene til BBC.
I Kodal ble det sluppet et slikt slipp. Det skjedde på 31. desember 1944. Slippet var til Milorgs avdeling D-15 (Vestfold) som fra sommeren 1944 hadde hovedkvarter i "Majorstua" i Hvarnes.
Dette slippet skulle skje ved Høymyr, ikke langt fra Jeskovann i Hedrum. Nord for Andersbonn ligger ei myr som heter Høymyr. Under 2. verdenskrig var det et flyslipp her. Jeskovann er et vann tilhørende gården Farmen i Hedrum. Tidligere var det ei tømmerrenne fra Skottåsen til Damvann. Til denne renna ble det ført vann fra Jeskovann. Det er rester av en demning sør for Jeskovann.

Jeskovann hadde dekknavnet "Or". Særmeldingen fra London som varslet flyslippet lød: "Det synger i gresset."
To fly fra England sto for slippet. De hadde med seg 25 containere og 6 pakker.
Ved Høymyr er det satt opp et minnesmerke om dette flyslippet. Flere av containerne fra flyslippet finnes fortsatt ved Høymyr.
Se denne linken http://kodal.info:80/index.php?title=Flyslippet_ved_H%C3%B8ymyr&printable=yes

Minnesmerke etter flyslippet ved Høymyr.
Minnesmerke etter flyslippet ved Høymyr.

 

Rester etter flyslippet ved Høymyr.
Rester etter flyslippet ved Høymyr.

 


På flyslipp-stedet "ASK", Svartangen. Foto: Espen Brede Nilsen 


På flyslipp-stedet "ASK", Svartangen. Foto: Espen Brede Nilsen