Svartås

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Foto fra 1956.

 

 


Bunkersanlegg på fjellkollen rett øst for Nygård sykehjem, Kvartsveien 6 i Sandefjord. Boliggaten Svartåsstien går på fjellets sydside.
Bilder og tegninger av bunkeranlegget på Svartås på linken nedenfor. Du må være medlem i Forumet for å kunne se bildene.
 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=2914
Svartås er en relativt liten topp. Det første vi fant ved denne toppen var en ringstand ved foten. Den hadde vært sementert igjen på toppen, men dette var slått opp. Ellers var hele stillingen fylt med all mulig søppel og hageavfall. Inngangen var fylt over. Lekeplass på stedet.

Oppe på platået viser hvit pil bunker, rød Skytestilling, svart ringstand og blå ring en av inngangene til fjellanlegget.
v/ Jon Vegard 07.09.2009

 

 

Fjellanlegget sett fra nord. Foto: Bjørn Marum Olsen 14.08.2011

 

Inngang til fjellanlegget fra øst. Foto: Bjørn Marum Olsen 14.08.2011