Speiderhuset

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Speiderhuset

Speiderhuset ligget midt på bildet. Foto fra 1956.

 

Speiderhuset i Halvdan Svartes gate. Bilde fra Tom RandlevBygget i 1938.
Alt speiderarbeid ble forbudt fra 11. september 1941. Okkupantene hadde et sterkt ønske om å overta guttene i deres organisasjon; noe de ikke lykkes med.

 

 

 

 

Krigsminne:
Mange hadde møtt opp foran Speiderhuset i Halvdan Svartes gate for å se hvem som ble innbrakt etter frigjøringsdagen i mai 1945.
Bilde på side 528 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.


Bind nr 1 "Rumpetroll og hvalunger" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn 2002, ISBN 82-91986-42-8.
Sidene 151-165 "Oppvekst i krig og fred på Pukkestad, Gokstad og Tveitan". Gro Laheld Lund f. 1938 forteller:
Side 159: Far og jeg sto i lang kø utenfor Speiderhuset for å få tilbake radioen vår som var samlet inn og lagret der under hele krigen. Vi vet jo at noen hadde klart å gjemme noen, men radioer den gangen var store og klumpete i forhold til dagens små digitale. Jeg minnes et stort rom og hyller oppetter veggene fulle av radioer.

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 139:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
Allerede tidlig under okkupasjonen - 10. september 1941 - var det kommet en tysk ordre om at alle radioapparater skulle innleveres. I Sandefjord ble de fleste apparater lagret i Kristelig Ungdomsforenings lokale. Med denne aksjonen mente tyskerne at de kunne hindre folk i å lytte på London.

 

**************

Bjørn Hoelseth:
Også dette hørte med til fredsdagene i 1945: Norske Milorgjegere med politimyndighet arresterte 99 sandefjordinger som hadde vært medlem av NS, eller hadde gått tyskernes ærend på andre måter. Blant andre en del som hadde gått inn i offentlige stillinger og verv som ledd i "nyordninga". I hele Vestfold ble 811 personer arrestert i tiden 9. mai til 1. juni. Speiderhuset i Halvdan Svartes gate ble brukt som det første interneringsstedet for arresterte i Sandefjord og Sandar. Deretter ble de sendt til Berg fengsel ved Tønsberg eller til lokale fengsler. Arrestasjonene gikk rolig for seg. Folk respekterte parolen om å opptre med ro, verdighet og disiplin. Arrestasjonene ryktes fort, og snart samlet mange mennesker seg utenfor Speiderhuset. De arresterte måtte gå spissrotgang blant tilskuerne som kom med tilrop og hånsord.

Det skjedde mye 8. mai 1945 i Sandefjord by. Medlemmer av Quislings NS, de som støttet Hitler-Tyskland og okkupantene, ble arrestert av Hjemmefronten (den militære delen, Milorg) og ført til Speiderhuset i Halvdan Svartes gate. Folk stimlet sammen for å se fangene.

 

183277832_3988744214553121_8421679118665795419_n (1)

 

98339810_2962619997165553_7245595977082470400_n

 

97996123_2962621047165448_4800229718307635200_n