Min tid som speider i Sandefjord


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Her følger etter hvert en del bilder fra 1950-årene som det hadde vært interessant å få mer opplysninger om (tid, sted, personer, etc.). Bildene er overlatt til min gamle speiderleder Per Olaf Prydz for nærmere identifisering.
Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 i Sandefjord var senter for speideraktivitetene.
Egen hjemmeside for 1. Sandefjord speidertropp; http://www.sandefjordscout.no/Hovedoppsett_n.html

Avisartikkel i Sandefjords Blad 26.11.2011 "Speiderne er 100 år". I 2012 er det 100 år siden speiderbevegelsen fikk fotfeste i Sandefjord.
 

Prospektkort laget i landsspeiderleiren i Brunlanes 1960 (som jeg deltok på). Merket "Norsk arbeide - KH" på baksiden. Egen samling.

 

Skoeske inneholdende noen av mine gamle speidereffekter:
Speiderlue (båtlue)
Speiderbelte, lær
"Speidersangboka", påskrift "Bjørn Marum Olsen, Hystadveien 70, telefon 62885, Sandefjord. Ørn". Grønt plastomslag. Utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund, 11. utgave, Oslo 1955.
Prospektkort fra speiderlandsleir i Brunlanes 1960 (se bildet ovenfor)
Armbind i grønt web-stoff, uten merker, påtrykket 4710
Armbind, tofarget blått og hvitt, påtrykket SB
Plastpose inneholdende div. ferdighetsmerker i stoff, speiderknute til skjerf, metallmerke "Skrim 1958", metallmerke "landsleir Brunlanes 1960", tøymerke "NSF 50 år 1961", tøymerke "Sandefjord", knapper, årsstjerner.