Sabotasjeaksjon "Betongblanding" 14.03.45

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


http://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Betongblanding
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Operasjon_Betongblanding

 


Beskrivelse av sabotasjeaksjon "Betongblanding" i Sandefjord 14.03.45 hvor A-154 sprengte jernbanebrua ved Sandefjord stasjon, Stokke stasjon, Råstad stasjon, Skiringssal, Furustad og Jåberg.
Se side 264-266 i boken
Berg, Rolf, Lindhjem, Peder; "Norge og den 2. verdenskrig - Militær motstand i Rogaland og Vestfold". Universitetsforlaget 1972. ISBN 82 00 07026 3 (Sandefjord Bibliotek m 940.53481 B). Bokens andre halvdel side 145-342 "Milorg D 15 (Vestfold)".

Stuen jernbaneundergang ved Skiringssalsveien, nær innkjørsel til Østre Furustad. Denne togovergangen ble sprengt under andre verdenskrig av lokale motstandsfolk.

IMG_2960

Stuen undergang ved Skiringssal. Bilde fra Tor Bjørvik.

 

Oddvar Midttun
Bilde på side 251 i boken; Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig, Tønsberg 1989, ISBN 82-991995-0-6

Rapport skrevet 09.09.1964 av Oddvar Midttun (sønn av Johan Midttun) om sabotasjeaksjonen 14.03.1945.

Anmerkning til rapporten fra Tor Bjørvik 26.11.12:
Banghytta lå ca 200 meter vest for gården Åsen i Vestre Skjee. Hytta er borte for mange år siden, men murene er helt tydelige.

 

Bildet fra jernbanebroen nederst i Dølebakken i Sandefjord etter sabotasjesprengningen "Operasjon Betongblanding" kvelden den 14. mars 1945.

 

Sandefjords Blad, ukjent dato. Historisk fotoglimt. Tekst: Karsten Benjaminsen

 

IMG_2961

Bilde fra Tor Bjørvik.

 

 Bilde fra Tore Sandberg.

 

 

 

Bildet øverst står også på side 198 i boken; Laug, Kr.; "Sandar Sparebank gjennom 100 år". Sandefjord 1960.
Bildetekst: Et krigsminne. Jernbanebrua sprengt av hjemmestyrkene 12. mars 1945. På nordsiden i Sandar herredshus ble alle ruter knust. Herredsagronomens kontor ble oversådd med glassbiter.

Bildene står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 171.
Bildetekst: Natten mellom 14. og 15. mars 1945 fikk den lokale motstandsgruppen D 15 beskjed om å gjennomføre sin del av den landsomfattende sabotasjeoperasjonen "Betongblanding", rettet mot jernbanenettet. Ola Bjørvik kjørte lastebilen som fikk "motorstopp" midt under jernbaneovergangen nederst i Dølebakken. Alfred Bjørvik og Tor Sulland som sto på lasteplanet festet sprengstoffet til jernkonstruksjonen.

 

Bildetekst: Jernbaneundergangen i Dølabakken ble sprengt av motstandsfolk 14. mars 1945

Bildet står på side 55 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Ola Bjørvik var urolig etter at han hadde deltatt i sprengningen av jernbanebrua i Sandefjord. Han var redd for at han skulle bli gjenkjent fordi det var svært få lastebiler i Sandefjord (var det i det hele tatt noen?) av den typen han kjørte. Bjørvik søkte råd hos Heineberg, som hadde overtatt hovedansvaret på denne tiden, for hva han burde gjøre framover og fortalte at han vurderte å stikke av. Heineberg overtalte Bjørvik til å bli, og det skjedde ingen ting fram til freden kom.

Ola Bjørvik var med både i Sivorg og Milorg. Var med på å sprenge brua. Leif var med på å transportere sprengladningene. Måtte leie inn en i Sandefjord for å kjøre for seg, for han orket ikke å kjøre døgnet rundt. Beholdt kjøretillatelse, passet på å si i siste lita at det var noe galt med bilen, beholdt den og hadde da to kjøretillatelser.

 

Tønsberg 14.03.45