Rødslia/Vollveien

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=75

Det ligger og en bunker fra krigen rett på andre siden av fjellet, Rødslia veien, krysset ved Vollveien.
Den er det teknisk etat hos Sandefjord kommune som har nøklene til.
Ranvik 16.04.2009".