Ranvikskogen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Flyfoto 07.04.1945. Tyskernes bygninger for testing av flymotorer i bildets overkant.
Hystadveien nederst i bildet.
BMO egen bildesamling.

 

 

Ranvikskogen

Anlegget ligger midt på bildet. Foto fra 1956.

 

 

Om CMV og reparasjon av flymotorer som ble kjørt i testanlegget på Ranvikskogen:
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199354.PDF
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1993a.html
Under 2. verdenskrig ble store deler av CMV beslaglagt av tyskerne som brukte det største verkstedbygget til reparasjon av flymotorer bl.a. Stedet var strengt bevoktet hele døgnet av tyske vaktstyrker, men likevel fikk CMV lov til å fortsette med noe eget arbeid i en av de andre bygningene på området. Det er egentlig merkelig at ikke allierte/hjemmefronten forsøkte å ødelegge tyskernes virksomhet, men alt var forholdsvis intakt ved frigjøringen.


I løpet av krigen ble også et par industribedrifter tatt av tyskerne. Det gjaldt Corneliussens mek. verksted (CMV), og det gjaldt Thor Dahl på Ranvik der tyskerne hadde verksted for sine Daimler Benz flymotorer.

I nærheten av Ranvik (rett ved Ranvik Ungdomsskole) på konsul Christensens eiendom hadde tyskerne et spesialanlegg hvor de monterte og testet flymotorer fra Daimler Benz. Det ble oppført en mindre militærflyhangar. Stedet var strengt bevoktet p.g.a. frykt for sabotasje. Alle i området kunne tydelig høre når testingen av flymotorer foregikk.

Mellom Nedre Myra og Christensens låve (ved Ranvik Ungdomsskole) er det et skogholt kalt Mariaskauen som nå er helt nedbygget. Like ved låven ble det bygget to murhus, åpne i begge ender, hvor tyskerne testet flymotorer. Husene ble bygget om til bolighus etter krigen, men er nå revet.
 

http://www.slektsdata.no/Ranvik%201978.jpg

Utsnitt av bilde på side 63 i boken: Akselsen, Olaf, Møller, Wilhelm: "Sandefjord - sett fra luften".
Øverst midt på bildet inne i skogen ses tyskernes testanlegg for flymotorer. Etter krigen ble bygningene brukt som depot for Sivilforsvaret. Alle disse bygningene er nå revet. Til høyre i bildet ligger Ranvik Ungdomsskole bygget i 1970.

****************
Les på side 271 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Flyhallane
Besto av en låve og to "flyhaller". Disse to murhusene ble bygd under annen verdenskrig på området ved det som i dag er Ranvik brygge (x) for å prøvekjøre flymotorer. Husene som er svært solid bygd var bare et murskall med tak, og de var åpne i begge ender. Hele plassen foran husene ble sementert, bare noen furuer stod igjen, og disse var helt svarte av sot da krigen sluttet. Det fortelles at hjemmefronten helte sukker på 500 bensinfat som tilhørte tyskerne under krigen. Husene ble bygd om til boliger etter krigens slutt. Låven ble brent ned av brannvesenet så sent som i 1998.

Egen anmerkning (x) = Dette er trolig en feil da dette anlegget lå like nord for nåværende Ranvik Ungdomsskole.

*****************

 

IMG_0028

IMG_0031

Bilder tatt rett etter krigen av tyskernes flymotortesteanlegg i Ranvikskogen.
Foto: BMO egen samling

Bilder tatt rett etter krigen av tyskernes flymotortesteanlegg i Ranvikskogen.
Foto: BMO egen samling

 

IMG_0029

IMG_0030

Bilder tatt rett etter krigen av tyskernes flymotortesteanlegg i Ranvikskogen.
Foto: BMO egen samling

Bilder tatt rett etter krigen av tyskernes flymotortesteanlegg i Ranvikskogen.
Foto: BMO egen samling

 

SB 19.06.1947

Sandefjords Blad 19.06.1947

 

SB 17.03.1949 Lager i Ranvik

Sandefjords Blad 17.03.1949

 

SB 18.03.1949 Lagerbygning i Ranvik

Sandefjords Blad 18.03.1949

 

SB 24.09.1949 Sivilforsvarets magasin i Ranvik ferdig

Sandefjords Blad 24.09.1949

 

SB 20.07.1976 Ranvik, fra luften

Sandefjords Blad 20.07.1976
Til høyre i bildet Ranvik Ungdomsskole. Rett nord for skolen ligger bygningene.