Ranvik

Eiendommen ved sjøen ble tidligere kalt Pynten.


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Bilde fra 08.04.2018. Foto: BMO

 

 

Ranvik

Ranvikområdet. Foto fra 1956.

 

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6036
Her er en Walk-trough fra Ranvikstranda og det som finnes der.
http://www.youtube.com/watch?v=zMl0h38o ... e=youtu.be
v/ Yngvar Halvorsen

 

Hystadveien går nord-syd til venstre på bildet.


Brakker ble bygd, og det ble større ansamlinger av brakker øverst i Jernbanealleen og ved stadion i Bugården.
I brakkeleiren i Jernbanealleen fikk blant annet "Speer-skolen" plass. Den utdannet sjøfolk til tysk tjeneste. Men først og fremst ble brakkene brukt til forlegninger; brakkebyen i Bugården hadde plass til flere tusen mann. Enda ble soldater forlagt rundt omkring på gårdene i distriktet, og en rekke private hjem ble beslaglagt.
Men offiserer og soldater skulle også more seg, så godt det lot seg gjøre i fremmed og fiendtlig land. Det ble kalt "Deutsches Haus" og "Soldatenheim" i Kaffistova i Rådhusgaten.
Teaterlokalet ble brukt til innendørs idretter, mens tyskerne kunne drive utendørs idrett ved Badet.
På kinoene ble det gitt spesielle Wehrmacht-forestillinger.
Hotell Atlantic ga ikke bare rom for administrasjon, men også dans og festligheter.
Lars Christensen som var i Amerika, fikk beslaglagt sin eiendom på Ranvik: Her ble det på slutten av krigen tysk rekreasjonshjem. Bygningen på bildet ovenfor er av nyere dato.

 

Bilde på side 13 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Den 15. mai 1931 kom forskningsskipet "Norvegia" tilbake fra en av sine ekspedisjoner til Antarktis, og Christensens eiendom Ranvik ble et selvfølgelig sted for markering av denne begivenheten. Hovedbygningens praktfulle sveitserdetaljer var ennå i behold.

 

Slik så eiendommen i Ranvik ut under og før krigen. Bilder er trolig eldre enn bildet ovenfor.
Bildet står på side 245 i boken Bogen, Hans S. I.; "70 år - Lars Christensen og hans samtid", Johan Grundt Tanums forlag, Oslo 1955.

 


Fra FACEBOOK 05.06.2022:

Odd Andreas SørgårdNorske herskapshus

Frå Instagram / @splaeshfilm. Ranvik, 3212 Sandefjord, Sandefjord kommune.
Tidligere lysteiendom sør for Sandefjord sentrum. Naturforholdene i Ranvik har ikke gitt mulighet for større gårdsdrift, det som var attraktivt var stranden med båtplasser og skuteverft.
I 1801 var det fire familier i Ranvik, og de neste hundre år var det ikke noe større utvikling. Augusta Christensen, gift med skipsreder Karsten Grøn, fikk skjøte på Ranvik 1901.
Den ble 1917 kjøpt av hennes bror skipsreder Lars Christensen, og forble i familien til 1982.
Christensen ble gift 1910 med Ingrid Dahl, datter av skipsreder Thor Dahl. Lars Christensen tok over betydelige forretninger etter både sin far Christen Christensen og sin svigerfar, og Ranvik var hjem for familien og representasjonsbolig for virksomheten til AS Thor Dahl.
Eiendommen har siden 1982 huset kontorer for AS Thor Dahl. Ranvik med mer har et totalareal på 391 dekar.

En eldre hovedbygning fra ca 1900 ble revet i forbindelse med oppføring av den nye. Ny hovedbygning oppført 1930 for Lars Christensen, utvidet 1959, begge byggetrinn etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg.

Kilder: Kartverket Norgeskart, NIBIO Gårdskart, Opplysningen 1881 Kart, ”Sandar - Grend og gård 1860-1970”, www.thordahl.no.

https://www.instagram.com/p/CElo-P2AMEs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

 

**********************
Les på side 273 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Grønnodden
Ligger mellom Ranvik og Stub. Her hadde tyskerne en flyttbar brakke under krigen i forbindelse med vinterlig entreprenørarbeid og bygging av bunkere i området.

*****************************************

I Ranvik på konsul Lars Christensens praktfulle strandeiendom ned mot Sandefjordsfjorden med adresse til Hystadveien ble det oppført flere bunkere, skytestillinger og løpegraver. Den største av disse gikk i flere etasjer ned i fjellet hvor vi lekte som barn. Stedets inngang er nå gjenfylt og vanskelig å finne for de som ikke er lokalkjent. Det er også en gjenfylt nødutgang på utsiden i form av en leider.
Posisjon: Bredde: 59° 6' 58" Lengde: 10° 13' 25"
På stedet ligger også en gjengrodd tennisbane. På terrassen ned mot stranden sto tidligere to meget gamle kanoner (kun til dekorasjon), se bildet nedenfor.

Mot slutten av krigen ble konsul Christensens eiendom i Ranvik benyttet som Erholungsheim (rekreasjonshjem) for tyske offiserer. Lars Christensen som var i Amerika, fikk beslaglagt sin eiendom på Ranvik, se denne linken.

Se side 233 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
SD
Denne dagen 5. mai 1945 fikk blant annet herr Balabanow i Sandefjord beskjed fra Oslo om å stenge Erholungsheim på Ranvik - det feriehjem tyskerne hadde hatt for offiserer innen Sipo u. SD det siste året av krigen.
Bilde av herr Balabanow på side 233 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


 

Den praktfulle eiendommen Ranvik sett fra syd. Inngangen til hovedbunkeren ligger i bildets høyre side.
Foto: BMO

Hovedbunkeren ligger inne i dette fjellet.

Foto: BMO

 

Bunker på Ranvik sett vestfra.  Posisjon: Bredde: 0° 0' 49" Lengde: 0° 0' 33"

Foto: BMO

Inngangen
Foto: BMO

 

Skytestilling på Ranvik sett nordfra. Rett nedenfor bunkeren på bildet over.
Foto: BMO

Bildet er tatt en gang i årene rundt 1970. Merk den gamle kanonen til høyre og den østeninspirerte dekorasjonen til venstre.
Det var to trapper med samme utsmykningene ned mot stranden. Nå er dessverre alt borte.
Undertegnede står ved kanonen.
Foto: BMO


 

Hovedbunkeren på Ranvik, her sett fra fjorden vestfra.
Foto: BMO

Fotografert inn mellom skyteåpning mot vest.
Foto: BMO

 

Fotografert inn mellom skyteåpning mot nord.

Foto: BMO


*******************

Bunker ved Hystadveien i Sandefjord

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6034
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=30
Oversiktsbilder av anleggene. Man må være
medlem for å kunne se bildene.

Ved Ranvikstranda i Sandefjord er det en bunker som har hatt god oversikt over Hystadveien som blant annet går forbi hovedkontoret til Jotun og var hovedveien til Larvik under krigen. I dag er det bare en overgrodd steinhaug med en nedgang. Det kan se ut som om bunkeren har hat to nivåer da nedgangen går nedover og dypere en det som er igjen av betong mot veien. Det er mulig å se et par rør i betong som stikker opp. Regner med at bunkeren er intakt under overfyllingen
Litt lenger mot vest beliggende inn til Hystadveien 124 ble det også oppført en større bunker som man fremdeles kan se rester av der hvor det er sprengt ut i fjellet for å utvide veien. Siden på bunkersen henger ut over fortauet. Over bunkeren er det oppført et bolighus. http://www.1881.no/Kart/?lat=59.1108229984946&lon=10.2233032129955&z=19&v=0&r=&o=&p=&layer=Sandar-Sandefjord-1956#
http://www.1881.no/Kart/?lat=59.1154590224317&lon=10.220462745239&z=19&v=1&r=&o=&p=&layer=Sandar-Sandefjord-1956

Et  knutepunkt dette med en stor bunker (D) ut mot innseilinga til Sandefjord med en tre roms mannskapsbunker (C) ved siden av og et par MG stillinger.
Den nedgangen på bildet mitt er A, men B er overfylt. Kan også ha vært en bunker med et litt større skyts en MG i den bunkeren, ref. betongen som stikker ut over veien som nå går nærmere bunkeren enn under krigen

A, C og D er ulike VF bunkere, og at A var mannskap event. utstyrsbunker for mg stillingen B. På kartbildet fra 1979 ser det ut som man ser begge inngangene på bunker A, og det kan samsvare med en VF bunker. Der hvor den ene inngangen er stemmer også med VF bunker samt inngangene som er synlige på kartet fra -79. Og den ser ut til å ha vært overdekket. Grunnen til at bunkerveggen har kommet til syne og at MG-stillingen er borte er at veien ble rettet ut for noen år siden. Det er også flere mg stillinger nede ved vannet.
Nede ved vannet er C og D som vi har skrevet om tidligere. Bunkeren ved Hystadveien har kun 1 gang med 2 rom. Det er ikke noe av bunkeren som er ødelagt etter utvidelse av veien. All betongen er der, kun fjellet som er fjernet. Utgangen er inn mot plenen til huset.

http://www.slektsdata.no/ranvik.htm  Bilde i bunnen på siden.

 

 

 

Rett opp til høyre for den passerende bilen som kjører sydover på Hystadveien kan man se bunkersveggen. Bildet er tatt ved innkjørselen til Ranvik brygge. Inngangen til bunkeren ligger på gårdsplassen til huset på oppsiden.
Foto: BMO

 

Sandefjords Blad 07.01.1965

 

 

 

Innkjørselen til Hystadveien 124. Et lite stykke oppe i veien på venstre side står et lite hvitt skilt. Ved dette finnes nedgangen til bunkeren.
Foto: BMO

 

Bunkerinngangen virker stengt, men ............. (se neste bilde).
Foto: BMO

 

Nedgangen til bunkeren.

Foto: BMO

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=30
Kartskisse og bilder innvendig (hvis du er medlem) over d.o. bunker v/ Jon-Vegard 31.10.2008.
 

Hans Jørgen Gjertsen hansemann@getmail.no skriver 24.03.08:
I 1944 bodde vi på Kamfjord og husker godt at vi var nede i bombekratrene og forsynte oss med forvridde jernbiter (1944).
På Stub var bunkersen på Christensens eiendom flittig besøkt og det ble også senere laget en 8mm film som vi kalte "Våren 1945" innspilt i den samme, ca 3 min.

Vår familie bodde i Hystadveien 107, huset syd for skomaker Hansen. Far var 1.styrmann på Rossen, mor hjemmeværende. Jeg er født i 1941 og har 3 søsken Knut (1939), Anne (1944) og Tom (1950).
Gjertsen har lager følgende smalfilm fra 1957 som viser Stub-badet og Roklubbens lokale på Stub.
Han har også tatt følgende interessante bilde fra 1958.