Hjemmefronten/Milorgs radiosamband

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


 


 

Liten "trykksak" (egentlig tre små fotografier på fotopapir) 9 x 11,5 cm, noe fuktskadet. Forklaring av radiokoder for illegal radiotrafikk med UK. Skulle være lett å destruere. 3 sider. Egen samling.