Produksjon av knott

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Bilde på side 105 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Bildet står også på side 207 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5
Bildetekst: Kolabrenning ved Svartåa 29.9.1940. I midten Bjarne Sørensen, som var med på Stormyr flyslipp 12.12.1943. Foto utlånt av Trygve Trøim.


Omtale av "Saborg"-sabotasje mot knottfabrikk i Kodal høsten 1944 på side 277 i boken
Berg, Rolf, Lindhjem, Peder; "Norge og den 2. verdenskrig - Militær motstand i Rogaland og Vestfold". Universitetsforlaget 1972. ISBN 82 00 07026 3 (Sandefjord Bibliotek m 940.53481 B). Bokens andre halvdel side 145-342 "Milorg D 15 (Vestfold)".