Oversikt over fange- og konsentrasjonsleire i forskjellige land, også Norge

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Aktuell side som anbefales: Ragnar Arekletts sider om Norske jøders deportasjon 1942/43.Fra http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Den_andre_verdenskrig
Utenlandske krigsdødsfall i Norge
Fra Statistisk Sentralbyrå: Krigsdødsfallene under 2. verdenskrig:

Det er registrert 11 500 tyske krigsgraver.

Fra http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Den_andre_verdenskrig
Norske borgere i tysk og tysk-alliert fangenskap


Under okkupasjonstiden ble mange nordmenn ført til Tyskland som fanger. De militære ble satt i krigsfangeleire, mens de sivile ble ført til de beryktede konsentrasjonsleirene.
Til konsentrasjonsleiren KZ Oranienburg, egentlig Sachsenhausen i den tyske byen Oranienborg nord for Berlin kom de fleste nordmenn. 4 hele brakker bestod av nordmenn. Til Sachsenhausen kom det i alt om lag 2000 norske fanger. 200 kom aldri hjem.
Konsentrasjonsleiren Ravensbruck i Tyskland var en ren kvinneleir.

NN-fange betyr "Nacht und nebel-fange"
NN-fanger fikk ikke motta eller skrive brev og pakker. NN-betegnelsen betydde at fangen skulle forsvinne i natt og tåke, ingen skulle vite hvor han var eller om han var i live. Man sluttet å eksistere.
 

Nordmenn i tysk fangenskap

Bilde: Grini 1941-43.jpg

En fangeoppstilling på Grini en eller annen gang i perioden 1941-43

Det er ført kartotek over ca. 44 000 nordmenn som ble satt i fangenskap av okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig. Hver enkelt registrering består av navn og personalia og oversikt over soningssteder og perioder. Blant de fengslede var ca. 4 000 kvinner, de fleste satt fanget på Grini, av disse ble mer enn 100 videresendt til Ravensbrück i Tyskland.

I de første ukene etter okkupasjonen ble fangene satt inn i regulære norske fengsler, deretter ble det også bygget fangeleirer. Tukthus ble bygget for fanger som måtte sone ekstra hardt. Fengslene ble overfylt allerede sommeren 1940, i leirene ble det svært fullt i 1944 slik at det måtte improviseres med bruk av skoler og forsamlingshus til fengsler. Den største leiren var Grini fangeleir ved Oslo som også ble brukt til oppsamling før deportasjon til Tyskland. Om lag 8 000 norske fanger ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Omkring 600 ble sendt til tyske tukthus eller fengsler. Dette pågikk til ut i 1944 da det ble mottaksstopp.

Oversikt over noen av de soningsstedene i Tyskland og tyskokkuperte områder som ble brukt for norske deporterte fanger, angivelse antall norske fanger i hver leir:

Norske jøder ankom til Auschwitz i Polen i to store grupper: Den 1. desember 1942 ankom den største gruppen på 532 fanger, derav overlevde bare arbeidsdyktige menn ankomstdagen. Den 3. mars 1943 ankom 158 fanger, derav overlevde 26 ankomstdagen. I tillegg kom ca 60 jøder fra Norge på andre dager, og om lag 20 ble overført til Auschwitz fra andre leirer, totalt 767 norske jøder. Av disse 767 overlevde 32 krigen.

Av norske fanger som kom til NN-leiren Natzweiler overlevde halvparten.

Hovedandelen av de norske fangene i Stutthof var mer enn 300 norske politimenn som ble arrestert under utrenskninger i politiet 16. august 1943 i Aktion Polarkreis. Et tilsvarende antall politimenn ble holdt i fangenskap på Grini i Norge.

Allerede i februar 1942 ble 86 offiserer sendt til den polske landsbyen Schokken (Skoki) til krigsfangeleiren Oflag XXI C. I løpet av halvannet år vokste belegget til 128, hvorav én korporal, som ble tatt ved våpenleveranse på Vestlandet. Alle disse fangene ble flyttet til Grune bei Lissa (Gronovo ved Leszno) i september 1943. Ved slutten av 1943 ble alle fangene overført til Schildberg (Ostrzeszow) 130 km SSØ for Posen (Poznan). Betegnelsen Oflag XXI C var betegnelsen helt til fangene i januar 1945 måtte marsjere til Luckenwalde S for Berlin. De ble her internert i kjempeleiren Stalag IIIA, Sonderlager Oflag.

Ca. 1 500 norske offiserer ble arrestert 16. august 1943. Ca. 500 ble sendt hjem av forskjellige årsaker, mens noe i underkant av 1 000 mann ble sendt til to leire i Polen, nemlig Grune bei Lissa og Schildberg. Leirene fikk betegnelsen henholdsvis Oflag XXI C z og Oflag XXI C. Den lille z'en betyr Zweiglager, eller Filialleir. Leiren var administrativt underlagt leiren i Schildbwerg. Beretningen om de norske offiserene i tysk fangenskap ble ført i pennen av premierløytnant Knut Lindboe Spenning på oppdrag fra general Otto Ruge etter krigen (I tysk fangenskap, Gyldendal 1950).

Fra midten av mars 1945 ble norske og danske fanger hentet av svensk Røde Kors med «De hvite bussene», samlet i leiren Neuengamme og deretter fraktet videre til Sverige den 20. april 1945.

I 1982 ble det i Schildberg opprettet en norsk avdeling i det stedlige regionmuseum. I løpet av årene har den norske avdelingen vokst, og disponerer i dag en hel etasje i museumsbygningen.

Nordmenn i japansk fangenskap

Omkring 900 nordmenn satt under krigen i japanske fangeleire. Disse kommer i tillegg til de 44 000 nevnt ovenfor.

Nordmenn i Vichy-fransk fangenskap

Etter Frankrikes kapitulasjon i 1940 ble 639 norske sjømenn internert i Nord-Afrika. Disse fikk tilbud om å bli overlatt til tyskerne og eventuell hjemsendelse til Norge. Bare 59 gikk med på dette. 349 klarte å rømme til alliert område. De resterende ble holdt fanget ombord på sine skip eller i leire inntil den allierte landgangen i Nord-Afrika i november 1942.
Aktuelle linker:

Oversikt over fange- og konsentrasjonsleire; http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/1940_45/kz_leirer/leir_land.htm

Oversikt over krigsfangeleire i Norge; http://www.norgesdokumentasjon.no/rapporter/9-KRIGFANG.PDF?PHPSESSID=09a6fbea61f1f963641cbd6e5586dbf3

Om noen norske fangeleire; http://home.combitel.no/ragare/fangeleirer%20i%20norge%20der%20omtalte%20personer%20satt.htm

Om deportasjon av jøder fra Norge, etc.; http://home.combitel.no/ragare/innholdsfortegnelse.htm

Søkbart navneregister til bøkene "Våre falne 1939-1945". Er tilgjengelig for alle DIS-medlemmerhttp://www.disnorge.no/vaare_falne/

Div. om fengsler og leire i Norge under krigen; http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1998/NOU-1998-12/26/7/4.html?id=375573Aktuell litteratur:
Les/last ned boken til et tidsvitne Erling Bauck 1924-2004; http://bauck.info/
Kristian Ottosen, "På liv og død", 3-bindsverk, Aschehoug 1990

Bjørn Westlie, "Oppgjør i skyggen av Holocaust", Tønsberg 2002List of Nazi-German concentration camps, fra siden http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nazi-German_concentration_camps

Table of selected Nazi-German camps

In the table below, extermination camps are marked with pink, while major concentration camps of other types are marked with blue.

Camp Name  ↓

Country (today)  ↓

Camp Type  ↓

Dates of use  ↓

Est. prisoners  ↓

Est. deaths  ↓

Sub-camps  ↓

Webpage  ↓

Amersfoort

Netherlands

Transit camp and prison

Aug 1941 - Apr 1945

35,000

1,000

 

[1]

Arbeitsdorf

Germany

Labour camp

8 Apr 1942 – 11 Oct 1942

 

600 min.

none

 

Auschwitz-Birkenau

Poland

Extermination and labour camp

Apr 1940 – Jan 1945

400,000

1,100,000.

list

[2]

Banjica

Serbia

Concentration camp

Jun 1941 – Sep 1944

23,637 min.

 

 

 

Bardufoss

Norway

Concentration camp

Mar 1944 – ????

800

250

 

[citation needed

]

Bełżec

Poland

Extermination camp

Mar 1942 – Jun 1943

 

434,508 min.

 

[3]

Bergen-Belsen

Germany

Collection point

Apr 1943 – Apr 1945

 

70,000

2

[4]

Berlin-Marzahn

Germany

Early a "rest place" then labour camp for Roma

July 1936 -

 

 

none

[5]

Bogdanovka

Romania

Concentration camp

1941

54,000

40,000

 

 

Bolzano

Italy

Transit

Jul 1944 – Apr 1945

11,116

 

 

 

Bredtvet

Norway

Concentration camp

Fall, 1941 - May, 1945

1,000 min.

 ????

none

 

Breendonk

Belgium

Prison and labour camp

20 Sep 1940 – Sep 1944

3532 min.

391 min.

none

[6]

Breitenau

Germany

"Early wild camp", then labour camp

Jun 1933 – Mar 1934,
1940 – 1945

470 - 8500

 

 

[7]

Buchenwald

Germany

Labour camp

Jul 1937 – Apr 1945

250,000

56,000

list

[8]

Chełmno
(Kulmhof)

Poland

Extermination camp

Dec 1941 – Apr 1943,
Apr 1944 – Jan 1945

 

152,000 min.

 

[9]

Crveni krst

Serbia

Concentration camp

1941 - 1945

30,000

12,300

 

 

Dachau

Germany

Labour camp

Mar 1933 – Apr 1945

200,000

 31,591

list

[10]

Drancy

France

Internment, Deportation and Extermination camp

20 Aug 1941 – 17 Aug 1944

65,000

63,000

Three of five Paris annexes: Austerlitz, Lévitan and Bassano camps

[11]

Falstad

Norway

Prison camp

Dec 1941 – May 1945

 

200 min.

none

[12]

Flossenbürg

Germany

Labour camp

May 1938 – Apr 1945

100,000 min.

30,000

list

[13]

Fort de Romainville

France

Prison and transit camp

1940 – Aug 1944

8,000 min.

200 min.

none

[14]

Grini

Norway

Prison camp

2 May 1941 – May 1945

19,788

8

Fannrem
Bardufoss
Kvænangen

 

Gross-Rosen

Poland

Labour camp; Nacht und Nebel camp

Aug 1940 – Feb 1945

125,000

40,000

list

[15]

Herzogenbusch
(Vught)

Netherlands

Concentration camp

1943 - Summer 1944

31,000

750

list

[16]

Hinzert

Germany

Collection point and subcamp

Jul 1940 – Mar 1945

14,000

302 min.

 

[17]

Janowska
(Lwów)

Ukraine

Ghetto; transit, labour, & extermination camp

Sep 1941 – Nov 1943

 

40,000 min.

none

[18]
(Go to articles A-Z)

Jasenovac

Croatia

Extermination camp

Jul 1941 – Apr 1945

 

500,000

 

[19]

Kaiserwald
(Mežaparks)

Latvia

Labour camp

1942 – 6 Aug 1944

20,000?

 

16,
incl. Eleja-Meitenes

[20]

Kaufering/Landsberg

Germany

Labour camp

Jun 1943 – Apr 1945

30,000

14,500 min.

 

[21]

Kauen
(Kaunas)

Lithuania

Ghetto and internment camp

 ????

 

 

Prawienischken

[22]

Klooga

Estonia

Labour camp

Summer 1943 – 28 Sep 1944

 

2,400

 

 

Langenstein-Zwieberge

Germany

Buchenwald subcamp

Apr 1944 – Apr 1945

5,000

2,000

 

 

Le Vernet

France

Internment camp

1939 – 1944

 

 

 

 

Majdanek
(KZ Lublin)

Poland

Extermination camp

Jul 1941 – Jul 1944

 

78,000

 

[23]

Malchow

Germany

Labour and Transit camp

Winter 1943 – 8 May 1945

5,000

 

 

 

Maly Trostenets

Belarus

Extermination camp

Jul 1941 – Jun 1944

 

65,000

 

[24]

Mauthausen-Gusen

Austria

Labour camp

Aug 1938 – May 1945

195,000

95,000 min.

list

[25]

Mittelbau-Dora

Germany

Labour camp

Sep 1943 – Apr 1945

60,000

20,000 min.

list

[26]

Natzweiler-Struthof (Struthof)

Alsace-Lorraine (annexed by Germany)

Labour camp; Nacht und Nebel camp; extermination camp

May 1941 – Sep 1944

40,000

25,000

list

[27]

Neuengamme

Germany

Labour camp

13 Dec 1938 – 4 May 1945

106,000

55,000

list

[28]

Neuengamme-Alderney concentration camps

Channel Islands

Labour and extermination camps

Jan 1942 – Jun 1944

6,000

700

Lager Borkum, Lager Helgoland, Lager Norderney, Lager Sylt

[29]

Niederhagen

Germany

Prison and labour camp

Sep 1941 – early 1943

3,900

1,285

none

[30]

Ohrdruf

Germany

Labour and extermination camp; Buchenwald subcamp

Nov 1944 - Apr 1945

11,700

11,700

 

[31]

Oranienburg

Germany

Collective point

Mar 1933 – Jul 1934

3,000

16 min.

 

[32]

Osthofen

Germany

Collective point

Mar 1933 – Jul 1934

 

 

 

 

Płaszów

Poland

Labour camp

Dec 1942 – Jan 1945

150,000 min.

9,000 min.

list

[33]

Ravensbrück

Germany

Labour camp for women

May 1939 – Apr 1945

150,000

90,000 min.

list

[34][35]

Risiera di San Sabba
(Trieste)

Italy

Police detainment camp

Sep 1943 – 29 Apr 1945

25,000

5,000

 

[36]

Sachsenhausen

Germany

Labour camp

Jul 1936 – Apr 1945

200,000 min.

100,000

list

[37]

Sajmiste

Serbia

Extermination camp

December 1941 – September 1944

 

100,000

 

 

Salaspils

Latvia

Labour camp

Oct 1941 – Summer 1944

 

101,000

 

 

Sobibór

Poland

Extermination camp

May 1942 - Oct 1943

 

200,000 max.

 

[38]

Soldau

Poland

Labour; Transit camp

Winter 1939/40 – Jan 1945

30,000

13,000

 

 

Stutthof

Poland

Labour camp

Sep 1939 – May 1945

110,000

65,000

list

[39]

Theresienstadt
(Terezín)

Czech Republic

Transit camp and Ghetto

Nov 1941 – May 1945

140,000

35,000 min.

 

[40]

Treblinka

Poland

Extermination camp

Jul 1942 – Nov 1943

 

870,000

 

[41]

Vaivara

Estonia

Concentration and transit camp

15 Sep 1943 – 29 Feb 1944

20,000

950

22

[42] [43]

Warsaw

Poland

Labour and extermination camp

1942 - 1944

400,000 max.

200,000 max.

 

 

Westerbork

Netherlands

Transit camp

May 1940 – Apr 1945

102,000

 

 

[44]

 

kart over konsentrasjonsleirene

Oversiktskart fra linken http://home.hia.no/~inf10506/hvor_er_hva.htm
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Konzentrazionslager.png

Oversiktskart fra linken http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Konzentrazionslager.png
 

Kart på side 13 i den danske boken:
Sheehan, Sean; "Holocaust - Dødslejrene". Flachs ApS 2000, Holte, Danmark. ISBN 87-7826-790-0 (Sandefjord Bibliotek 940.547 S

 

Kart på side 98 i boken:
Wood, Angela Gluck; "Holocaust. Historien og menneskene". N. W. Damm & Søn 2008. ISBN 978-82-04-12298-8 (Sandefjord Bibliotek q 940.5318 W).
Bildetekst:
Leirer i Europa.
Når nazistene samlet sammen ofrene sendte de dem først til en transittleir. De var midlertidige, og fangene ble vanligvis ikke tvunget til hardt arbeid. På dette stadiet hadde de ingen ide om at forholdene der de skulle ville bli verre. Kartet viser noen av nazileirene i det okkuperte Europa. Det fantes tre typer leirer, men noen hadde mer enn en funksjon.


File:WW2-Holocaust-Poland.PNG
Fra siden http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW2-Holocaust-Poland.PNG