Øivind Ask

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Se Ask-gruppen


 

Øyvind Ask
Bilde på side 233 i boken; Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig, Tønsberg 1989, ISBN 82-991995-0-6

 

img003-1

img003-2

Fra boken "Våre falne 1939-1945", første bok, side 179. Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.
BMO egen boksamling

 

 

SB 10.05.1965 Øyvind Ask

Sandefjords Blad 10.05.1965

 

Sandefjords Blad 10.05.1965

 


Øyvind Ask ble skutt på Akershus 04.12.1941 sammen med Johan Midttun og Andreas Bertnes, alle fra Sandefjord.
Hvor er de tre begravet?

I denne artikkelen står det at de ble henrettet på Trandum, ikke på Akershus. Hva er korrekt?

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host2014101.pdf
En vond episode fortjener å bli omtalt her. I mars 1941 ble en lokal motstandsgruppe, den såkalte Ask-gruppen, rullet opp og medlemmene arrestert Tre av dem, Øyvind Ask, Johan Midttun og Andreas Bertnes, fikk dødsdom den 22. november. Da dommen ble kjent, ble det straks satt i gang en stor lokal aksjon for å få de tre benådet.
I Arne Hoffstads krigsdagbok er benådningssøknaden gjengitt. Ved siden av Hoffstad selv undertegnet 23 kjente mennesker i Sandefjord og Sandar den sterke oppfordringen om å benåde de tre unge mennene.
Det var prest og sorenskriver, lensmann og ordfører, banksjefer og skipsredere, konsuler, leger og advokater. Til og med fylkesfører for Nasjonal Samling (NS), sandefjordingen Iver Leuch Elieson, sluttet seg til benådningssøknaden. Han skrev et eget brev (på tysk) som fulgte søknaden.
Det hjalp imidlertid ikke. De tre ble skutt på Trandum 4. desember.
Den dagen har Hoffstad i sin krigsdagbok limt inn et håndskrevet manus til dødsannonsen i Sandefjords Blad:
"Vår inderlig kjære sønn og gode bror Andreas Bertnes døde i dag 22 år gl."
Undertegnet Dorothea og Olaf Bertnes, Eskilda og Knut Løken. Kari. Sandefjord 4/12-1941.
Annonsen skulle trykkes i Sandefjords Blad, Vestfold, Aftenposten og Morgenbladet.

http://www.fredsfond.info/Sivil-motstand-1940---1945.html
Allerede høsten 1940 begynte den første motstandsgruppen i Sandefjord sin virksomhet. Det var den såkalte Ask- gruppen med politikonstabel Øyvind Ask, medisinstudent Andreas Bertnes og ingeniør Johan Midttun i spissen. Gruppens tyngdepunkt var på Framnæs mek. Værksted.34 Hovedoppgaven til Ask- gruppen var å drive etterretningsarbeid, for å levere opplysninger om tyskernes militære virksomhet til de allierte. Tyskerne kom etter hvert på sporet av Ask- gruppen, og i mars 1941 fulgte arrestasjoner av de ulike medlemmer. Dette endte med dødsdom for de nevnte tre.
Etter som tiden gikk, vokste det fram flere ulike illegale grupper i Sandefjord. Nasjonalgarden hadde også sitt utspring på Framnæs mek. Værksted. Med forbindelse til Nasjonalgarden i Larvik begynte lederen Harald Moe å rekruttere nye personer og å bygge ut motstandsgruppen. Offisersgruppen i Sandefjord var under ledelse av vernepliktig offiser Ole C. Pindsle.36 I begynnelsen av 1943 ble de to motstandsgruppene med i Milorg. Da hadde allerede Nasjonalgarden og Offisersgruppen opprettet kontakt. Sandefjord tilhørte Distrikt 15 (Vestfold) og fikk betegnelsen avsnitt 154. Til sammen besto avsnitt 154 av 450 mann.37 Organiseringen og sentraliseringen av den militære motstanden gjorde at det ble mer driv og effektivitet i motstandsbevegelsen.
Hva skjedde så med den sivile delen av motstandsarbeidet? På samme måte som for den militære motstanden dannet det seg tidlig lokale grupper på det sivile plan som ytte ulike former for motstand mot nyordningen. Det oppsto et behov for også å samordne det sivile motstandsarbeidet. Sivorg ble betegnelsen for den sivile motstandsorganisasjonen. Den ble etablert i Vestfold vinteren 1942.

 

Artikkel fra side ? i boken "Minneskrift over falne polititjenestemenn" utgitt av Norsk Politiforbund i 1948.

 

Fikk aldri en grav

Min oldefar, Øyvind Ask, var en politibetjent ved Sandefjord politikammer og en del av motstandsbevegelsen. Embetsmennene ved politikammeret sluttet seg tidlig til NS og overvåket min oldefar nøye. Han ble tatt 15. mars 1941 og satt på Akershus. Han ble skutt 4. desember samme år. Hans levninger ble aldri funnet, men det sies i familien at hans kropp ble dumpet i Oslofjorden.

– Det er ingen som vet helt sikkert hva som skjedde, men Dagfinn Hauge som var fengselsprest på Akershus, fortalte dette til min bestemor etter krigen. Han fikk ikke være med da de ble skutt, men han visste mye av hva som foregikk. Og bestemor satt igjen med to sønner som aldri fikk treffe faren sin igjen.

Fortalt av Kristine Ask (25) og Geir Ask (57)

<p>DREPT: Politibetjent Øyvind Ask ble drept under andre verdenskrig etter å ha sittet i fangenskap på Akershus festning.</p>

Fra linken http://www.vg.no/nyheter/innenriks/andre-verdenskrig/her-er-vg-lesernes-sterke-krigshistorier/a/23431633/
Bildetekst:
DREPT: Politibetjent Øyvind Ask ble drept under andre verdenskrig etter å ha sittet i fangenskap på Akershus festning.
Foto: privat

 

 

Se denne linken.

Fotoet av Ask som henger på Sandefjord politistasjon.

 

 

Her er også et foto som jeg (Brian Jacobsen) mener ligner mer på de foto du har av ham fra før.

 

Se denne linken.

Sandefjord Politikorps 1940. Her er Ask nr 2 fra venstre i midtre rekke.

 

Fra Gestapos fangeavdeling på Ullevål.
Her er et nytt bilde til og jeg (Harald Pors Muniz) tror det må være ham (Ask) som er nr. 2 fra venstre.


 

Fra Gestapos fangeavdeling på Ullevål.
Fra: Muniz, Harald Pors HaraldPors.Muniz@fhi.no

Sendt: 30.mars 2010 12:52 

Fra Gestapos fangeavdeling på Ullevål


 

Se mer om ansettelsen på denne linken.

Han ble ansatt i Sandefjord i ansettelsesmøte 3. desember 1932. Han ble ansatt som nr 1 blant 136 søkere. Etter det jeg (Brian Jacobsen) kan se var han på det tidspunkt ansatt som politikonstabel i Stavanger.Når jeg (Brian Jacobsen) ikke har funnet hans familie her i Sandefjord har det sin naturlige forklaring. Hans enke og barn flyttet tilbake til Stavanger etter at han ble henrettet.


20.05.10:
Jeg har klart å finne barnebarnet til Ø. Ask via diverse telefoner til Stavanger. Vet du/dere om han ble arrestert i Sandefjord da han var ansatt der? Er det noen med interesse fra lokal krigshistorie som vet noe mer omkring arrestasjonen og grunnen for dette? Har hørt at han var involvert i en senderaffære til England, men at de ble angitt før senderen ble operativ.
Jeg tillater meg å sende kopi av denne e-posten til Ask sin sønnesønn som bor i Stavanger. Alt som kommer frem i saken vil være av interesse for min egen presentasjon som jeg holder to ganger til i løpet av høsten (for museumsforeningen på Rikshospitalet og pensjonistene i Norsk sykepleierforbund).
http://www.barnediabetes.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=460&iInfoId=27617&iDisplayType=2
70 år siden 9. april 1940

I tillegg er det også for Ask sine etterkommere av stor betydning å få vite mest mulig fakta om denne politi- og motstandsmann som ofret alt for Norges sak. Han var, inntil han ble hentet til Akershus og skutt, en tid på Gestapos fangeavdeling på Ullevål, hvor han satt sammen med min far og flere andre politiske fanger. Min far overlevde et hardt fangenskap fra 1940-45 som endte i Tyskland. Han døde i 1978.
Vennlig hilsen
Harald Pors Muniz
Seniorrådgiver
NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT
http://www.fhi.no

Besøksadresse: Marcus Thranesgt. 6
Postadresse: Boks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
E-post: harald.pors.muniz@fhi.no
Kontor direkte: 21 07 81 02
Mobil: + 47 905 15 664

 


Øivind Ask, født 08.09.1902 i Drammen, arrestert 15.03.1941, dømt til døden 22.11.1941, henrettet 04.12.1941.
Gift 1933 med Margith Øye, født 27.06.1911 i Stavanger, død 25.12.1960 i Stavanger.
Barn:
1)
Vidar Frode Ask, født 15.04.1935 i Sandefjord, død 03.08.2004 i Stavanger. Siste adresse: Tors gate 13, H 0101, 4011 Stavanger.
Gift med Inger Hanne Johansen, født 03.09.1948 i Stavanger. Prof. Hansteens gate 11, H 0201, 4021 Stavanger.
Barn:
Øyvind Frode Ask, født 01.11.56 i Stavanger. Ellsworths gate 60, 4019 Stavanger.
Kirsten Anette Ask Ally, født 04.10.65 i Stavanger. Sagstuveien 31 B, 1405 Langhus.
Geir Henning Ask, født 06.11.57 i Stavanger. Timoteiveien 45, 4017 Stavanger.

2)
Tore Øystein Ask
, født 21.09.39 i Sandefjord, død 22.10.2004 i Stavanger.
Gift med Margit Olsen, født 20.03.37 i Kvinnherad. Trysil-Knuts gate 2, H 0102, 4021 Stavanger.
Barn:
Øystein Ask, født 25.07.61 i Stavanger. Skjalgs gate 23 A, 4041 Hafrsfjord.
Britt Jorunn Ask Rasmussen, født 30.03.65 i Stavanger. Skjalgbakken 34, 4041 Hafrsfjord.