Hytta "Nimbus"

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

"Snekkerlaget" etter frigjøringen i 1945. Fra venstre: Byggmester Thor Trydal, snekker Arthur Clausen og snekker Olaf Andersen Skovly.
Bilde på side 491 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
Disse tre barske krigerne fra maidagene 1945 tilhørte "Snekkerlaget" som var godt å ha når en jobb skulle utføres. Hytta "Nimbus" på Stiåsen i Kodal ble oppført av snekkerlaget vinteren 1944/45. Hytta var tegnet av arkitekt/avsnittsjef Oddvar Midttun, og ble bekostet av byggmester Karsten Vileid. Den var velutstyrt med både telefon og walkie-talkie forbindelse til omverdenen og var primært beregnet til bruk for avsnittledelsen ved eventuell krigssituasjon i krigens sluttfase.

Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 173:
Det var ikke mye militær enhet over utrustningen til "gutta på skauen" da de dukket opp etter frigjøringen. Det eneste felles var armbindet slik det ses på disse tre fra det såkalte "Snekkerlaget". Fra venstre står byggmester Thor Trydahl, snekker Arthur Klausen og snekker Olaf Andersen Skovly.
Fotograf Jørgensen har tatt bildet like utenfor sin egen forretning.


Anmerkning:
Et eller annet er feil i kildeopplysningene vedr. Nimbus. Ifølge Tor Bjørvik 26.11.12 så lå ikke Nimbus ved Stiåsen i Kodal, men ved Turumvannet i Østre Hedrum. Den
ble bygd opp av tyske offiserer/krigsfanger etter krigen. Det var nok denne hytta som ble bedriftshytte for Thor Dahl. Den står ennå. Roald Turum, som bor på/ved Turum gård nå, kan hele historien. Han husker hytta ble bygd. Han kommer innom meg en dag, og da får jeg mer opplysninger.
Dette er nok et eksempel på hvor viktig det er å være sikker når en skriver noe. I boka Sandefjords historie sett gjennom Sandefjords Blads spalter, bind II side 492 står "Hytta Nimbus
på Stiåsen i Kodal. Stiåsen er FEIL. Jeg har sjekka med Arne Sti og flere som bor eller har bodd i området, og ingen har hørt om noen Nimbushytte i Stiåsen.
Jeg har nå sjekka med Oddmund Rolstad, født 1926, og Roald Turum, født 1942. Begge er helt sikre på at Nimbushytta er huset mellom Tangen- og Turumvannet. Det ble bygd under siste del av krigen, og ferdiggjort/utbedra etter krigen av tyske krigsfanger/offiserer.

 

Hytta "Nimbus" mens den var bedriftshytte for A/S Thor Dahl. Bildet er tatt på 1960-tallet.
Foto: BMO