Nedre Movei

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Bommane

Anlegget ligger midt i bildet. Foto fra 1956,.

 

 

I Nedre Movei rett ved jernbanelinjen har Sivilforsvaret sitt kommandoanlegg inne i fjellet. I løpet av 2007-08 har det blitt bygget en blokk med terrasseleiligheter over anlegget.

Nødutgang er beliggende til Åslyveien.

Hovedinngang kommandoanlegg.
Foto: BMO

 

Nødutgangen mot Åslyparken.

Foto: BMO

 

 

 

 

Bunker Braathen 23.01.2022: https://www.facebook.com/BunkerBraathen/

 

Fjellanlegget i Moveien/Åslyveien i Sandefjord er et ekstremt eksempel på gjenbruk av eks-tyske fjellanlegg.

Etter utspregning under krigen bestod fjellanlegget av en gjennomgående tunnel, med et mindre utsprengt kammer som var nærmest Åslyveien.

På 50-tallet ble anlegget klargjort som sivilt tilfluktsrom av Sandefjord kommune og innredet med vasker og toaletter etter at en større fjellhall ble utsprengt i nordlig retning fra den eksisterende gjennomgående tunnelen. Anlegget var råsprengt.

Rundt 1970 overtok Siviliforsvaret fjellanlegget i Moveien for å bygge ny kommandoplass. Først ble fjellanlegget utvidet kraftig med blant annet to nye fjellhaller. Deretter ble anlegget utforet med betong tvers igjennom og fikk atombombesikre dører, med en kjøreport i Moveien. Anlegget var klart til bruk i 1973.

Den kommende boken vil inneholde skisser som forklarer de forskjellige utbyggingstrinnene.

Foto: Moveien kommandoplass. Nødutgangen i Åslyveien.

 

 

Bunker Braathen


Bli med inn i Moveien og interiøret som sikkert er urørt fra 1973.

Slik anlegget er i dag er det totalt forskjellig fra slik det så ut i 1945.

https://www.youtube.com/watch?v=UyX8MUel234