Gamle Sandefjord, Sandar og omegn - slekt og lokalhistorie

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sidene til annet bruk uten tillatelse.
Kilde skal alltid oppgis.
Copyright ©

Uten å kjenne historien kan vi ikke forstå vår egen tid - For å beskrive og forstå nåtiden må vi ta lærdom av historien

De historiske spor slettes. Vår arv - vårt ansvar - av Bjørn Marum Olsen

Velkommen til Slektsdata.no

Endelig i gang med nye sider utviklet i WordPress med god hjelp av WEB-designer og fotograf Finn Bjurvoll Hansen i Sandefjord. Se gjerne hans sider på www.finn-b.no.
Det var nødvendig å modernisere og for å gjøre sidene responsive. De gamle sidene som finnes på www.slektsdata.no påbegynt  i 2004 ble utviklet i FrontPage.
Sidene vil bli revidert og oppdatert etter hvert.

Sidene vil få egne seksjoner for lokalhistorie, lokalhistoriske bilder, bl.a. fra Politiets arkiv, krigshistorie og min slekt.

Det kreves passord for noen av sidene grunnet personvern – ta kontakt.

Aktuelle lokalhistoriske linker

Sandefjord Lokalhistoriske Senter  – http://sandefjordlokalhistoriskesenter.no

Foreningen Gamle Sandefjord – http://www.gamlesandefjord.no

Sandar Historielag – http://sandarhistorielag.no

Lokalhistorisk bildebase Sandefjord Bibliotek – https://www.sandefjord.folkebibl.no/samlinger/bildebase.html

Lardex og Sandefjord rundt – http://lardex.net

Lokalhistoriske bilder

Mange av disse bildene stammer fra det lokale politiets historiske bildearkiv. Andre av bildene er fra egen samling eller velvilligst utlånt. Om mulig er alltid fotografens navn og/eller bildeeier medtatt. Om noen har supplerende opplysninger er dette meget ønskelig  å få tilsendt til post@slektsdata.no.

Les mer!

Krigsminner

Mesteparten av beskrivelsene sortert på sted eller begivenhet er fra gamle Sandar, Sandefjord og omkringliggende kommuner under krigsårene 1940-1945 og etterkrigsårene.

Les mer!

Slekten

Mine foreldre:
Arne Poul Lütken Rassét (født Rasmussen) fra Århus, Danmark, død Norrköping, Sverige
Ingrid Agnes Fjugstad (født Keim Johnsen) fra Sandefjord, død Trollhättan, Sverige

Mine adoptivforeldre:
Johan Martin Olsen fra Lystad, Sandefjord
Aasta Kierstine Marum Olsen (født Marum Jakobsen) fra Marum Nordre, Sandefjord

Min samboers Sadie Anita Dahl (født Solberg) slekt:
Kristian Solberg (født Pedersen) fra Flatset, Hadsel, Nordland
Martha Marie Solberg (født Mikkelsen) fra Kroken, Sandefjord

 

Les mer!

Mine gamle sider

De gamle sidene www.slektsdata.no fases ut etter hvert som innholdet blir flyttet over de til de nye sidene.

Les mer!

Sidebilde_Demo

Min barndoms rike i Hjertnesskogen. Foto: Finn Bjurvoll Hansen

Vest for Sandefjords havn ligger den vakre Hjertnesskogen som har blitt spart for nedbygging. Området tilhørte tidligere gården Hjertnes som lå der hvor rådhuset ligger. Under Sandefjord Bads storhetstid 1837-1939 ble området opparbeidet som parkområde med stier og hvilebenker.
De største jettegrytene helt nede ved Leikvollgaten ble renset og inngjerdet, Den største fikk trapper slik at de besøkende kunne gå ned i den. En brosjyre laget i 1912 sier at de to dypeste av jettegrytene når en loddrett dybde på 22 fot.
Svarttjern beliggende samme sted ble demmet opp, og åssiden ned mot fjorden ble beplantet med eksotiske trær.

Her har Virik Nærmiljøutvalg (NMU) nedlagt et betydelig og verdifullt arbeide i samarbeide med Sandefjord Kommune. Nå kan man igjen tydelig se fotballslettene Øvre og Nedre Myra, skibakkene, hoppbakkene, Svarttjern, jettegrytene, toppen av åsen «Seilern», også kalt «Utsikten», og en stor flott bålplass ved Øvre Myra. Jeg anbefaler absolutt en tur for å se hvor fint det har blitt og bli oppdatert på historien i området.
Gamle Virik skole hadde alle sine aktiviteter her, sommer som vinter.
De har i løpet av 2010-11 ryddet området og satt opp flotte informasjonstavler. Ansvarlige for disse har vært Osvald Rydjord og Finn Setlo. Ildsjel og kontaktmann for Virik NMU er leder Rolf Vidar Stangeby, tlf. 908 27 601.

Øvre Myra ble opparbeidet ca 1920 som fotballslette beliggende nord-syd. Under krigen gikk unggutter fra Hole, Bærløkka, Bjørvik som hadde hest og kjerre sammen med flere andre  i gang med å opparbeide en større bane. Litt lenger mot syd lå en annen eldre fotballøkke; Nedre Myra. Guttene dannet «Uredd Virik», og trente fotball så snart muligheten ga seg. Like etter krigen var 7 av dem kjernen i Ballklubbens småguttelag som ble kretsmestere.

Det lå også en hoppbakke på den vestre kollen hvor det var mulig å hoppe 14-15 meter. På samme kollen ble det også gjemt våpen i ura under krigen. Leter man på bålplassen vil man kanskje finne initialer hakket inn i berget av noen som holdt til her på denne tiden.

Bildet ovenfor er tatt på toppen av fjellet på selve «Utsikten» hvor hvalfangerkonene med sine barn sto og skuet mot syd utover fjorden for å være de første til å oppdage hvalkokeriene og hvalbåtene når de kom fra Sydishavet i mai. Kikkerter ble flittig brukt i tillegg til å lytte på Tjøme Radio. Deretter gikk jungeltelegrafen og ingen gikk glipp av ankomsten.
Fjellet ble også tidligere brukt av losen for å speide etter seilskuter som hadde heist sitt losflagg og derved ønsket los inn fjorden.

Badet-riving-1280

Se videre på denne linken

TS 043Et fantastisk bilde utlånt fra Tore Sandberg. Bildet viser rivingen av de gamle bygningene ved Badets societetsbygninger på Hjertnes for å gi plass til byggingen av Park Hotel som ble ferdig i 1959.
Jeg gjenkjenner meg selv i den den lille pjokken i snekkerbukser helt til høyre i første rekke. Året er trolig 1957 hvor jeg var 10 år.

Fra-Stub-mot-Framnes-skalert
Bildet som er tatt på begynnelsen av 1900-tallet på Stub sett over mot Framnes. Mannen med gitaren er min bestefar Fredrik Andreas Keim Johnsen, født 1877 i Kristiansand, død 1953 i Sandefjord.

Siste nytt

Testinnlegg

Bildet fra gravkapellet

Hei, verden!

Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

5 + 7 =