Majorstua

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Navnet "Majorstua" kommer av at sjefen, Josef Haraldsen, spøkefullt ble kalt for majoren av sine nærmeste medarbeidere, og hytta ble følgelig kalt "Majorstua".
 

Se denne linken: http://www.hedrumhistorielag.no/Kulturminner/Kulturminner.htm
Majorstua i Hvarnes.
Vinteren 1944-45 hovedkvarter for ledelsen av hjemmefronten i Vestfold. Meldinger ble sendt til og mottatt fra London, og ordrer ble sendt til hjemmestyrkene rundt om. Skilt med ”Majorstua” ca 700 m øst for Hvarnes kirke. Kjør skogbilveien til nytt skilt. Herfra ca 15 min å gå. Kontaktperson: Jørgen Hellenes, tlf 33113163. Majorstua eies i dag av Vestfold fylkesmuseum, men forvaltes av Hedrum historielag.

 


Majorstua vinteren 1944.
 


 


 

 

 

 

 

 

 Majorstua vinteren 1944. Bilde www.b24.no

 

Bildetekst: 1944-45 Milorg-ledelsen lå godt skjult for fienden i sin plankehytte "Majorstua" inne på skauen bak Hvarneskollen.
Bildet henger på veggen i hytta. Ukjent fotograf.

 

Bildetekst: Radioforbindelsen med London foregikk på mange måter og under mest kummerlige forhold. Her opererer telegrafist Harald Storvik "Erling" i et kamuflert telt inne på skauen i Hvarnes. Han sendte 244 og mottok 164 telegrammer fra London så lenge Milorg-ledelsen opererte herfra.
Bildet henger på veggen i hytta. Ukjent fotograf.

 

Plakaten henger på veggen i hytta.

 

Bildet henger på veggen i hytta. Fra samme anledning som bildet nedenfor.

 

Bildet henger på veggen i hytta.

 

Majorstuen
Museets lille bortgjemte bygning fra krigens dager i Vestfold - denne Mil.Org-hytta befinner seg i Hvarnes-skogen.

Fra linken http://www.vfm.no:80/html/side6.html
Majorstuen
Skjult senter for illegal virksomhet fra slutten av 2. verdenskrig i Hvarnes i Hedrum. Hytta med innbo er en gave til museet fra veteraner i "Martin-gruppa". Den drives i samarbeid med Hedrum Historielag.
Sentrale personer knyttet til Milorg D-15 med "Martin" (advokat, museets mangeårige styreformann Josef Haraldsen, Tønsberg) i spissen. Herfra holdt man radiokontakt med London. P.g.a. uryddig skoglandskap var stedet vanskelig å peile inn for okkupasjonsmakten.
 

Majorstua med fallskjerm til tørk. Foto: privat

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.09.
Majorstua med fallskjerm til tørk. Foto: Tor Bjørvik's fotoarkiv
Bildet henger på veggen i hytta. Bildetekst: 1944-45. Fallskjerm og klær til tørk ved D-cellas hytte "Majorstua" etter et slipp over Hvarnes vinteren 1945.

Tur til "gutta på skauen"
http://www.sb.no/article/20090508/KULTUR/18302849/1158#
Hedrum Historielag vil markere kulturminneåret 2009 med turer til tre av de mest interessante kulturminnene i bygda. Den første turen går førstkommende søndag til Majorstua i Hvarnes, som innebærer en halv times tur til fots.

 Marianne Henriksen
Majorstua var hovedkvarter for ledelsen for Hjemmefronten i Vestfold den siste krigsvinteren. Hytta eies nå av Vestfold fylkesmuseum. Den er satt i stand og blir vedlikeholdt av medlemmer av Hedrum historielag.
Her vil den eneste gjenlevende fra Hjemmefrontens ledelse i Vestfold fortelle om sine spennende krigsopplevelser.

Publisert fredag 08. mai 2009 kl. 06:00.


Majorstuen var hovedkvarter for DL fra senhøsten 1944. Beliggende på østsiden av Hvarnesåsen.
 

Krigsveteraner på Majorstua oktober 2010, se linkene  http://www.ilaagendalen.no/index.php?side=1&sak=1724

 og http://www.hhl.no/Turer/2010/Majorstua.html

Tur til Majorstua i Hvarnes søndag, se denne linken http://www.hedrumhistorielag.no/Turer/2009/Majorstua.html

Lydopptak i mp3-format fra fra selve turen til "Majorstuen": Følgende fra Hjemmefronten var til stede: Arne Evensen 87 år, hans bror Helge Evensen 85 år, Per Holth fra Hvarnes, Paul Karlsen fra Sandefjord, Adolf Boye-Hansen fra Sandefjord, Anders Jensen fra Sandefjord og Jan Høeg 86 år fra Larvik.
Innledning ved Tor Bjørvik og foredrag av Arne Evensen, 87 år, professor i medisin. For lydopptak trykk denne linken
Fortsettelse av Helge Evensen 85 år, deretter Jan Høeg, 86 år. For lydopptak trykk denne linken
Bilder av deltakerne og hytta kommer.


Hjemmefronthytten "Masaba" i Hvarnes var ei hytte som ble brukt av Hjemmefronten som D-15's hovedkvarter i Lågendalen. Den var høyt beliggende med fritt utsyn over Lågendalen rett øst for Hvarnesbroen. Denne var i bruk helt til de måtte flytte på seg og bygget hytten "Majorstuen" på østsiden av samme høye Hvarnesåsen.
Ordet Masaba er utledet av navnet på tre lokale personer; Markus, Salve og Bjarne Hvarnes.
Bilder av hytta kommer.

 


Denne artikkelen på side 55-56 i "Marmennell" (Norges Dykkerforbunds medlemsblad/nyhetsbrev) ukjent dato - henger på veggen i hytta, men er dessverre vanskelig å lese p.g.a. fuktskader.http://www.ilaagendalen.no/index.php?side=1&sak=1724

Krigsveteraner på Majorstua

Tekst og foto: Tor Bjørvik. 19/10-2010

Krigsveteraner på Majorstua

Det ble en minnerik opplevelse for de ca 50 frammøtte på Hedrum historielags arrangement på Majorstua i Hvarnes i Lågendalen søndag. Majorstua var som kjent det hemmelige hovedkvarteret for Hjemmefronten i Vestfold den siste delen av krigen. Eneste gjenlevende fra ledelsen, 88-årige Arne Evensen fra Sandefjord, fortalte levende fra denne mest dramatiske tid i Norges historie, hvor et lite feiltrinn kunne føre til døden. Hans bror, 85-årige Helge Evensen, satt på Grini siste del av krigen, og fortalte hvordan han gjennom tilfeldigheter hadde reddet livet tre ganger. Bl.a. unngikk han forhør på Victoria Terrasse, fordi bussen med fangene punkterte underveis og ble forsinket. Da de kom fram, hadde de som skulle forhøre ham, dratt hjem. Han sto også på lista for å bli sendt med Westphalen til Tyskland, men av en eller annen grunn ble det stans i oppropet like før hans navn skulle ropes opp.

Paul Karlsen (hjemmefrontmann) og søsteren Liv fortalte fra gården Natvall ved Sandefjord, hvor det var informasjonsbase for hjemmefronten under krigen, og Jan Høeg fortalte fra motstandsarbeidet i Larvikdistriktet.

Professor Bernt Hagtvedt fra UiO var en dyktig ordstyrer og utspørrer.

Majorstua 1 Foto: Tor Bjørvik

Arne Evensen (88) forteller fra sine spennende opplevelser på Majorstua og rundt på slipp-plassene i Vestfold under krigen. Til høyre for ham sitter Milorgmann Paul Karlsen fra Sandefjord og hans søster Liv. Bak står fra venstre professor Bernt Hagtvedt og Helge Evensen (85). Foto: Tor Bjørvik

Majorstua 2 Foto: Tor Bjørvik

På søndag kunne Arne Evensen spise matpakka si i Majorstua under tryggere forhold enn for 66 år siden, da de som bodde her, hele tida svevde i livsfare. Fra venstre Liv Tvedten f Carlsen, Paul Karlsen, Arne Evensen og Helge Evensen. Foto: Tor Bjørvik

Majorstua 3 Foto: Tor Bjørvik

Noen av deltakerne gikk en tur opp på Hvarneskollen, med flott utsikt, etter samlinga på Majorstua. Her har vi samlet en bukett Hvarnessokninger i sin beste alder. Foto: Tor Bjørvik

 

 


Tønsbergs Blad 08.03.1993