Aktuelle linker og litteratur om fangeleirene

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


 

"Krigsminner Saltdal-Fauske-Sørfold-Hamarøy-Steigen". Utgitt av Krigsminnegruppa i Indre og Nordre Salten 1995 (Rana Bibliotek/Nordland Fylkesbibliotek avd. Rana  L 940.546 K/18330052478005).

"Saltdalsboka 1980", Årbok for Saltdal, Saltdal Kulturstyre 1980. ISBN 82-90030-99-1. (Nordland Fylkesbibliotek avd. Rana 948.4436 S/18330034432003).
Sidene 10-24: Odd Mjelde intervjues om sabotasje og fangeleirenes åpning i 1945.

"Saltdalsboka 1984", Årbok for Saltdal, Saltdal Kulturstyre 1984. ISBN 82-90030-29-0. (Bodø Bibliotek 948.4436 S/18040038740001).
Sidene 36-50: Tilitetgjørelsesleirene for Jugoslaviske fanger i Nord-Norge.

"Saltdalsboka 1986", Årbok for Saltdal, Saltdal Kulturstyre 1980. ISBN 82.9003052.5. (Nordland Fylkesbibliotek avd. Rana 948.4436 S/18330034435003).
Sidene 64-67: Om leire og fanger i Saltdal mai 1945.

Jovanovic, Cveja: "Blodveien til nordpartisanavdelingen". Beograd 1988. (Sandefjord Bibliotek 940.547 J/07060005754001).


Les artikkelen 22.09.08 på denne linken http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=516775
Forskere vil dokumentere nazi-spor - Vil registrere krigsfangeleirer i Norge

Artikkel http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/02/brutal-film-viser-nazi-fanger-i-nord-norge-etter-krigen

Svensk film "Bland krigsfångar ovan polcirkeln" (1945) http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=139

Filmen "Blodveien".


Aktuelle linker:

Bakgrunnen for Røklandslaget: http://www.saltenmuseum.no/artikler/roklandslaget/bakgrunn.htm
Krigen i Bodø: http://www.saltenmuseum.no/artikler/krigbodo.htm
Bodø bombes: http://www.saltenmuseum.no/anlegg/nordlandsmuseet/bombing.htm

Illegalt arbeid: http://www.stud.hio.no/jbi/bibin/hoved01/fpf/arrestasjon.html
Krigsfanger: http://www.mil.no/felles/nhm/start/Utstillingen/#17
Krigsfanger: http://www.arkivverket.no/riksarkivet/kilder/nett/krigsfang/oversikt.html

Krigsfanger: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=krgfang1
Reichskommisaren: http://www.lofotenkrigmus.no/lofotraid2.htm
Fangeleire: http://www.saltenmuseum.no/anlegg/blodveimuseet.htm

Quisling: http://no.wikipedia.org/wiki/Quisling
Krigsfanger: http://www.lofotenkrigmus.no/russerfang.htm
Tvangsarbeider: http://www.pedagogtreff.com/gdok/obus/Kystfort/kfort8.htm

Gestapo: http://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
Jøssing: http://no.wikipedia.org/wiki/Altmark-saken

Andre ressurser
Hverdagsliv i krig: http://www.saltenmuseum.no/artikler/hverdagsliv.htm
Kampene i Saltdal: http://www.saltenmuseum.no/artikler/roklandslaget.htm
Forsvarsmuseet: http://www.mil.no/felles/fmu/start/;jsessionid=YATDRXBOAQOTHFOUN3NCFEQ?_requestid=1272466

Lofoten Krigsminnemuseum: http://www.lofotenkrigmus.no/hovedside.htm
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
Arkivverket: http://www.arkivverket.no/