Likvidasjoner i Vestfold

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Div. opplysninger om Hjemmefrontens likvidasjoner:
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2637947.ece
http://www.libris.no/egil-ulateig--de-gode-mot-de-onde-verdenskrig-partisankrig-likvidasjoner-og-folkerett--9788282111409.aspx
http://www.pfu.no/case.php?id=1125
http://www.stiftelsen-arkivet.no/manedens_bokanbefaling_april
http://www.forlaget-reportasje.no/
 

 

http://www.sb.no/nyheter/meninger/likvidasjoner-i-vestfold-1.753318

Likvidasjoner i Vestfold

Publisert mandag 11. januar 2010 kl. 15:57.


INNSPILL
av I. C. Stridsklev
Kommentarer til Arnfinn Molands bok "Over grensen?" Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjon av Norge".
Den 14.2.1996 startet jeg debatten om okkupasjonstidens likvidasjoner med en kronikk i Aftenposten. Der hevdet jeg at det måtte ha vært likvidert flere enn 65 som det til da hadde vært påstått. Ut fra 150 kildebelagte dødsfall jeg kjente til, der det var sannsynlig at Hjemmefronten sto bak, anslo jeg antallet likviderte til å være 100 til 150. Mine kilder ga sjelden grunnlag for å fastslå om drapene var planlagte, som ved klassisk likvidasjon, eller det var skjedd mer spontant. Det kan også hende andre unaturlige dødsfall er kommet med. Siden er det kommet minst fem bøker og atskillige debattinnlegg om emnet.

Likvidasjoner

Boken "Over grensen" bærer naturlig preg av å være skrevet av direktør for Hjemmefrontmuseet, Arnfinn Moland. I boken nevnes en rekke fakta fra kilder som ikke har vært tilgjengelige for tidligere forfattere. Moland har funnet frem til 82 likvidasjoner. Fortsatt mangler jeg forklaring på så mange tilfeller at jeg anser det sannsynlig at over 100 ble likvidert. Her er tatt med ni tilfeller fra Vestfold eller av mennesker fra Vestfold som ikke er nevnt i Molands bok, eller der hans konklusjoner virker tvilsomme.
Moland nevner at Riksadvokaten med sitt rundskriv 15.10.45 (s.344) la lokk på videre etterforskning i Likvidasjonssakene. Dette har ført til at alle uoppklarte drap i denne periodene blir antatt å skyldes Hjemmefronten. Hvis noen vet noe om de her nevnte eller andre uoppklarte drag/forsvinninger, bør de sørge for at det blir kjent. Det er lenge siden foreldelsesfristen gikk ut for drag på 1940-årene.
Moland nevner også dem som ikke har noen grav å gå til (s.345), et resultat av at det var ønsket at den likviderte skulle forsvinne (s.61)

Ikke funnet

Når mange av de likviderte enn å ikke er funnet, kan det ha sammenheng med at likvidasjonene ble omtalt som "Rottearbeid" (for eksempel kap. 4), noe som for dem som begikk handlingene reduserte ofrenes menneskeverd. De som vet hvor levningene etter forsvunne personer befinner seg, bør også fortelle om dette, slik at de døde kan komme i viet jord.
1.&tab;I følge "Norske nyheter" ble en 34 år gammel frontkjemper fra Sandar som en måneds tid tidligere var kommet hjem fra fronttjeneste i Den norske Legion drept på en trikkeholdeplass i Oslo 20.6.1943.
2&tab;Trygve Forsberg fra Larvik skal i følge Ulateig være forsvunnet i august 1943 for aldri å ha kommet tilbake. Kjenner noen mer til dette tilfellet?
3.&tab;Drammens Tidende 11. mars 1944 forteller følgende: En bilfører kjørte nesten over en død mann som lå i veien ved Holm, Sande. Sjåføren kjørte rett til Holmestrand politikammer der han avga et omhyggelig signalement. To politimenn kjørte og så etter. de fant ingen ting. Vet noen mer om denne episoden?
4.&tab;Den nærmere 50 år gamle Rolf Wilhelm Olsen fra Horten hadde vært medlem av Nasjonal Samling fra 1930-årene. Han omkom ved en båtulykke ved Tønsberg 22.7.1944. Båten hans ble påkjørt av en båt fra slo. Det kan være et resultat av manglende etterforskning av dødsfall i 1940-årene at familien tror at han i virkeligheten ble likvidert.
5.&tab;I følge "Radiobulletin" skjedde et drap fredag kveld 15.12.1944 på hovedveien ved Ringdal i Hedrum. En 35 år gammel skogsarbeider fra Hedrum ble skutt og døde øyeblikkelig. Avisene ble anmodet om ikke å nevne navn, da moren var alvorlig syk.
Det er mulig dette har sammenheng med at sikkerhetspolitiet i Larvik savnet en mann. Deres telefon ble avlyttet av Hjemmefronten, og referater av samtalene ble skrevet ned. Den 23.12.1944 ble det fortalt at Harald Kristensen, Sandefjord, var forsvunnet forrige fredag. De fant at det var utrolig at han var rømt frivillig.
6.&tab;Den 53 år gamle Inanda Hansen, født Andersen, var fra Tønsberg. Hun bodde i Arbiensgt. 4, Oslo. det skulle hun ikke ha gjort. Hjemmefronten hadde tenkt å likvidere to andre. De brukte dynamitt. De to kom uskadd fra det. Inanda Hansen døde 27.1.1945. I følge Moland (s.55) ble ikke feil person likvidert. Hun døde bare som en uforutsett (men ikke uforutsebar?) følge av et gjennomført likvidasjonsforsøk på utpekte personer. Tre andre ble hardt såret. En av de sårede var fire år gammel.
7.&tab;Den 40 år gamle politimann og medlem av Nasjonal Samling Ellef Bjerkholt fra Brunlanes forsvant våren 1945. Alt tyder på at han var likvidert. Dødsattesten ble først skrevet i 1945.
Han er vel en av dem som ennå ikke er kommet i viet jord. Hvis noen vet hvor han er, bør de gi beskjed. Han kan være nevnt. s. 174-5 i Molands bok.
8.&tab;Den 40 år gamle enken Solveig Andersen opprinnelig fra Tønsberg bodde i Larvik. Lokale motstandsfolk vedstår seg ikke likvidasjonen av henne. Den skjedde 14.3.1945. Hennes eldste datter arbeidet på SIPO-kontoret i Larvik. Likevel er Moland sikker på at riktig person ble likvidert (s. 173)
9.&tab;Eivind Idland født i Gjesdal 10.1.25 ble i følge "Våre Falne" skutt i april 1945 i Andebu på grunn av en misforståelse. Tilfellet er omtalt i Tønsberg Blad 3.12.1999, men ikke i Molands bok. Det kan være interessant å få vite hva han etter utgivelsen av sin bok har funnet ut både om dette og øvrige likvidasjoner/unaturlige dødsfall.

(Arkivartikkel fra 09.03.2000)