Lahelle

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=2646&start=15

Hvor ligger de to bunkerne ved Sjuvenga i Sandefjord? Den miderste av de tre på kartet har jeg ingen aning om hvor den kan ligge?
v/ Henrik 09.02.2010

 

Om jeg har forstått det riktig så markerer den midterste på kartet 2 åpne stillinger ved Lahelleveien 29 B/29 C. Den andre markeringen ved Lahelle er i svingen ved Lahelleveien 60. Etter den siste utbygningen på de to plassene er det litt vanskelig å komme opp til disse stillingene da man må helt inn til husveggene til de som bor der. Det er mange år siden jeg var på disse sist (før det ble bygget ut) så jeg er usikker på hva som er igjen av dem.
v/ Even H 15.02.2010


 

Lahelleveien 29 B og C midt på bildet. Foto fra 1956.

 

Lahelleveien 60 midt på bildet. Foto fra 1956.