Kristian Jansen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

1956

1967

 

 

På gården Kroken i gamle Sandar dukket det 16.10.2010 opp en del gamle papirer. Noe av dette er forfattet av Kristian Jansen.
 

Det forefinnes et lite fotografi av en i speiderdrakt (se nedenfor). Dette er vaktmesteren jeg husker fra Gymnaset i Bugården (nå: Sandefjord videregående skole) som hadde en sønn Rolf som jeg var speider sammen med? På den tiden bodde de i vaktmesterboligen (det gule huset) som ligger mellom SVGS og Krokemoveien ved rundkjøringen med avkjøring til Bugårdsparken.Kristian Annar Jansen, født 22.02.1906, død 02.09.1989 i Sandefjord
G.m. Randi Jansen. født 10.04.06, død 10.12.1981

Barn:
Rolf Jansen, født 07.04.1946 i Baltimore, USA, død 29.11.2000, siste adresse: Lindgaards gate 18, 3213 Sandefjord.


 

denne linken om "Thorshammer" står følgende:
Og velferden den har vært preget av den gode ånd som alltid har vært til stede på Thorshammer. Kristian Jansen er et navn som er uløselig knyttet til velferdstjenesten og den gode ånd på Thorshammer. Han har ikke spart seg den karen for å skape trivsel og hygge ombord, samtidig som han i kraft av sitt speiderløfte forsøkte «å gjøre en god gjerning hver dag». Han startet og redigerte (og skrev vel mesteparten selv) den nu så kjente «Hammer-posten» i 6 årganger til han sluttet hvalfangsten i 1953. I en tale til et «vennskapsstevne» 1950 sier han:
         «Uten vennskap er livet et fattig liv, et tomt liv og et liv lite verd å leve. Ja, kan i grunnen en mann være stort fattigere enn å være uten venner. Kan en tilværelse være mer kummerlig enn dersom en skal føle seg utenfor. - Med tanke på dette stevnet så er det vårt håp og vårt ønske at alle, så vel de aktive deltagere som tilskuere og arrangører, skal være en eneste stor venneskare.» -


Sekretær  (1969) - 1970 i 1. Sandefjord St. Georgs Gilde http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/1._Sandefjord_St._Georgs_Gilde

Vaktsjef, Underleir 8 Folkvang, Landsleir Brunlanes 1960 http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Underleir_8_Folkvang,_Landsleir_Brunlanes_1960


40-års beretning
3 Forord Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 40 år den 5. mai 1996, og jubileums-komitéen har utarbeidet en jubileumsberetning, som er ført i pennen av EksOM Anders Eikodd. Kilder for beretningen har vært Logens protokoller og tidligere jubileumsberetninger. Med broderlig hilsen i V. K. og S Ulf Glende Formann i jubileumskommiteen 3 http://docplayer.me/8958355-Forord-sandefjord-april-1966-redaksjonskomiteen.html
Det første Embetskollegium. Sverre Feen Halvard Haavaldsen Kristian Jansen Kass. Skm. CM. Harald Larsen Halvdan Feen Birger Gustavsen Bernt Lie ExOM OM UM Sekr 6

For ytterligere å styrke kontakten mellom logen og dens brødre har vår fungerende OM Kristian Jansen i de siste år sirkulert et stensilert medlemsblad, «Færderblink», som gir brødrene orientering om logens arbeid og dens brødre. Et ypperlig enmannstiltak.

Jansen, Kristian, vaktmester, født 22-02-1906, opptatt som medlem 03-10-1949

 

 

Fotografi av Kristian Jansen på et av manuskriptene fra 1941.

En konvolutt med innhold med påskriften "Avisutklip og digt av Jansen".

Manus med signatur og bilde ovenfor påskrevet "Julen 1941".

Trykksak med signatur påskrevet "Til Johan Mikkelsen. Gud Jul 1942. Godt år 1943. Hilsen Kristian Jansen".

Mangfoldiggjort dikt, usikkert om det er av Jansen.

Trykksak "Kirken og Landet" av Kristian Jansen.

Da disse er skrevet og utgitt under krigen er de å anse som illegale utgivelse som var forbudt av okkupasjonsmakten.

19.05.18 fra Finn Angell Thorsen angellthorsen@gmail.com : Dere må få med at han bestyrte sjømannskirken i Baltimore under krigen. I 1943 utga han en liten diktsamling som het "Norge og min Gud".Sandefjords Blad 21.02.1986

Sandefjords Blad 21.02.1976