Kristian Jansen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

På gården Kroken i gamle Sandar dukket det 16.10.10 opp en del gamle papirer. Noe av dette er forfattet av Kristian Jansen.
 

Det forefinnes et lite fotografi av en i speiderdrakt (se nedenfor). Kan dette være vaktmesteren jeg husker fra Gymnaset i Bugården som hadde en sønn Rolf som jeg var speider sammen med? På den tiden bodde de i vaktmesterboligen (det gule huset) som ligger mellom SVGS og Krokemoveien ved rundkjøringen til Bugårdsparken.Kristian Annar Jansen, født 22.02.1906, død 02.09.1989 i Sandefjord
G.m. Randi Jansen. født 10.04.06, død 10.12.1981

Barn:
Rolf Jansen, født 07.04.1946 i Baltimore, USA, død 29.11.2000, siste adresse: Lindgaards gate 18, 3213 Sandefjord.


 

denne linken om "Thorshammer står følgende:
Og velferden den har vært preget av den gode ånd som alltid har vært tilstedeThorshammer. Kristian Jansen er et navn som er uløselig knyttet til velferdstjenesten og den gode ånd på Thorshammer. Han har ikke spart seg den karen for å skape trivsel og hygge ombord, samtidig som han i kraft av sitt speiderløfte forsøkte «å gjøre en god gjerning hver dag». Han startet og redigerte (og skrev vel mesteparten selv) den nu så kjente «Hammer-posten» i 6 årganger til han sluttet hvalfangsten i 1953. I en tale til et «vennskapsstevne» 1950 sier han:
         «Uten vennskap er livet et fattig liv, et tomt liv og et liv lite verd å leve. Ja, kan i grunnen en mann være stort fattigere enn å være uten venner. Kan en tilværelse være mer kummerlig enn dersom en skal føle seg utenfor. - Med tanke på dette stevnet så er det vårt håp og vårt ønske at alle, så vel de aktive deltagere som tilskuere og arrangører, skal være en eneste stor venneskare.» -

 

Fotografi av Kristian Jansen på et av manuskriptene fra 1941.

En konvolutt med innhold med påskriften "Avisutklip og digt av Jansen".

Manus med signatur og bilde ovenfor påskrevet "Julen 1941".

Trykksak med signatur påskrevet "Til Johan Mikkelsen. Gud Jul 1942. Godt år 1943. Hilsen Kristian Jansen".

Mangfoldiggjort dikt, usikkert om det er av Jansen.

Trykksak "Kirken og Landet" av Kristian Jansen.

Da disse er skrevet og utgitt under krigen er de å anse som illegale utgivelse som var forbudt av okkupasjonsmakten.