Kristelig Ungdomsforening (KUF)
Ungdomsforeningen

Rådhusgaten 1

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©
KUF Bjerggaten

KUF ligger midt på bildet i krysset Rådhusgaten og Bjerggaten. Flyfoto fra 1956.

 


 

Bildet står på side 348 i boken; Hougen, Knut: "Sandefjords historie. Del II. Kjøpstaden fra 1840 til 1930", Oslo 1932.
Bildetekst: Ungdomsforeningens hus.
Tekst på selve bildet: Sandefjord & Sandehereds ungdomsforenings lokale 1909.

 

 

 

 

248695722_10161587481149152_2823388135971555821_n

Bilde fra Steinar Hvitstein 28.10.21.
Bildet er tatt i Rådhusgata 1 i Sandefjord.

 

183593389_3991158660978343_3985608700017306962_n 

Bilde og tekst fra Bjørn Hoelseth 09.05.2021:
Selv de yngste var aktivt med i kampen mot tyskerne og nazistene under annen verdenskrig i Sandefjord. 8. mai 1945 kunne de står fram, de som laget illegale aviser der de publiserte nyheter fra bl.a. de norske sendingene gjennom BBC i London.
Bildet viser 16-åringene fra KFUM-miljøet som laget hemmelig avis på loftet til KFUK-KFUM-bygningen på hjørnet Rådhusgata/Bjerggata ("Ungdomsforeningen"). De hadde kanskje tyvlånt et radioapparat fra lageret i etasjene under for å lytte på London (radioapparatene ble jo inndratt av NS i 1941). Til høyre ser vi Odd Evensen, som etter krigen ble kjent for sin bedrift Sandar Electronics. Finn Gundersen sveiver en spritdublikator overtatt fra Sandefjords Blad etter en razzia der og redaktør Arne Hoffstad måtte flykte til Sverige. Deretter ser vi Ole Fjellvang og Kjell Døvle Larsen (Røyeng). Den illegale avisen het "Norges Gjenreisning".
Å drive illegalt avisarbeid i denne bygningen var høyrisiko-sport, for i salen under øvde et SS musikkorps. Men det gikk bra. Hvordan det gikk med skolearbeidet for 16-åringene, forteller historien ikke noe om...Det var forresten Odd Evensen og Kjell Røyeng som sørget for å sette ut en stor Huldra radio på balkongen over avisen "Vestfold" 7. mai 1945 utpå ettermiddagen. Radioen sto på "full guffe" slik at folkemengden i Storgata under kunne lytte til BBC-sendingene fra London. Kl. 16.00 denne mandagen 7. mai kom endelig beskjeden om at tyskerne i Norge hadde overgitt seg. Norge var fritt!


Anne Kjersti Bjørvik Arnesen:
Modige gutter! Jeg har hørt historien mange ganger av de som var med på prosjektet. De fikk i radioene ved å bli firt ned gjennom en lufteluke i taket i storesalen. Utrolig modig når man vet at tyskerne stod vakt i lillesalen ved siden av. Det er med stor respekt og erbødighet jeg tenkte på alt det illegale arbeidet som ble utført, både der og andre steder.

Steinar Hvitstein:
Dette hjørnet/rommet på loftet var intakt når Røde Kors hadde bygget. Vi bevarte det slik det var med en radio og jeg tror skrivemaskinen var der.


Svein Hunskaar:
Min bror Kjell Hunskaar var også "indirekte" med i gjengen. Han leverte illegale aviser fra dem ut til lesere. I stua hjemme hadde vi et stort kart over Europa på veggen. Der var en rød tråd festet med knappenåler, - som markerte hvor frontlinjene til enhver tid gikk, - ut fra opplysninger gitt i det skrevne i avisene. - Kanskje ikke så lurt å ha slike ferske opplysninger slått opp på veggen den gangen.


Bjørn Hoelseth:
På Skolmerød var det under krigen et høvleri som gjorde oppdrag for Carlsen Trelast. Min far jobbet der på slutten av krigen. Av og til kom det tyskere innom for å hente sagmugg til hestene i Bugården (brakkene). På bakrommet hadde de også kart over frontene i øst og vest, med knappenåler basert på siste nytt fra London. Døra inn til bakrommet sto åpen ved en anledning, og en tysk soldat fikk se kartet. Han forlangte å komme inn. Så stilte han seg opp foran kartveggen og studerte det nøye: «Das stimmt genug!» utbrøt han og forlot høvleriet. Uten å anmelde noen.


Ole-Kristian Pettersen:
Også min mor; Unni Kristiansen, gift Pettersen drev med levering av aviser. Hun fortalte meg om hulrom i treskoene og spennende sykkelhistorier forbi tyske vaktposter.


Ole Morten Wenaas:
Jeg husker min far foralte om dette illegale arbeidet; han ble nesten tatt. To tyske soldater stoppet ham i byen, der den ene syntes å kjenne ham igjen fra tidligere på kvelden mens den andre ikke gjorde det (ville antagelig skjerme far mot arrestasjon). Far hadde hele krigen ferdig pakket ryggsekk under senga; klar til å rømme til skogs om nødvendig. Og selvfølgelig uten at farmor visste noe.

Andreas Botne:
Jeg har ca 90 forskjellige illegale aviser som min far tok vare på under og etter krigen, hovedsaklig fra 1942. Dessverre ingen eksemplarer av den som ble produsert her. Et hulrom bak kledningen på låven ble brukt som oppbevaringsplass for avisene, og etter krigen tok han de inn og oppbevarte de tørt.

Svein Erik Evensen:
Min onkel Odd Evensen fortalte meg mye om dette. Jeg har også liggende et eksemplar (1 A-4 ark) av denne omtalte illegale avisen.

 

 

Fra side 100 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Bildet står også på side 49 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Tyske foto fra Norge". Ukjente bilder 1940-45. Dreyers Forlag AS 1990. ISBN 82-09-10519-1. (Sandefjord Bibliotek q940.53481 D).
Bildetekst: I Drammen og Vestfold ble det fra mai 1940 til juni 1941 forlagt en stor styrke SS-soldater fra 6. og 7. SS Totenkopf Standarte. Deres oppgave var å drive nærforsvar av distriktet samt få militær grunnopplæring. De ble forflyttet fra Böhmen og Mähren til Norge, og hadde ikke fått den nødvendige militære opplæring. Bildet viser 6. SS Totenkopf Musikzug feire jul i Kristelig Ungdomsforenings lokaler i Sandefjord 1940. Den 8. juni 1941 ble SS-soldatene forflyttet til Kirkenes. Der var de med på å danne grunnstammen i SS-Divisjon NORD som ble satt inn i det tysk-finske angrepet mot Murmansk. Over 100 av soldatene omkom imidlertid under transporten fra Vestfold til Kirkenes da det brøt ut brann ombord i det norske skipet "Blenheim" 22. juni 1941. Inskripsjonen over podiet virker grotesk i denne sammenhengen. Totenkopf-mennene var i det vesentlige rekvirert fra vakttjeneste i de tyske konsentrasjonsleirene før 1940.

 

 

248693740_10165937235740602_7513410594519202810_n - 2

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 139:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
Allerede tidlig under okkupasjonen - 10. september 1941 - var det kommet en tysk ordre om at alle radioapparater skulle innleveres. I Sandefjord ble de fleste apparater lagret i Kristelig Ungdomsforenings lokale. Med denne aksjonen mente tyskerne at de kunne hindre folk i å lytte på London.


Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 140:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
Den illegale avisvirksomheten på loftet i Sandefjords Blad var ikke noe enestående fenomen, selv om den engasjerte nokså mange mennesker i vår lille by. Sivilingeniør Odd Evensen - den gang gymnasiast - var en utrettelig utgiver av en illegal avis som ble laget på loftet i KUF's lokaler. Odd hadde sikkert mange gode medarbeidere, og var ofte hos meg for å få tak i stoff. Jeg hadde lite kjennskap til det han drev med, for det gjaldt å vite minst mulig om illegal virksomhet. Om det skulle skje at en ble tatt var det ikke mye en hadde å fortelle tyskerne.

************

Eivind Eide, som startet tidlig med motstandsarbeid innen Milorg, observerte fra der han satt på Preståsen at et tjuetalls personer ble ført bort fra ungdomslokalet i Bjerggata av tyskerne. Dette var under opprullingen av Milorg i Sandefjord og resten av Vestfold våren 1944. Eide kjente samtlige fra våpeninstruksjonskurs og denne episoden gikk veldig inn på ham. Han følte at han måtte få ta igjen overfor tyskerne på en eller annen måte. Det var nå han virkelig engasjerte seg i illegalt arbeid.

************
Steinar Hvitstein 28.10.21:
På loftet til venstre over scenen hadde motstandsfolk et radiorom som de lyttet på London. Jeg tok noen bilder der når Røde Kors hadde huset, da var radioen der. I dag er det Islamsk senter som eier det. Mulig Radioen er der ennå?

249938851_10161587480394152_266031371389308331_n

Bilde fra Steinar Hvitstein 28.10.21.
Våren 2005
************


http://www.sb.no/nyheter/denne-radioen-fikk-tyskerne-ikke-tak-i-1.6222027
Denne radioen fikk tyskerne ikke tak i
Det skjuler seg spennende historie i Røde Kors-huset i Sandefjord, som nå er avertert til salgs
Av: Jan Eric Møller
Publisert:
Publisert mandag 09. mai 2011 kl. 19:27.
Sist oppdatert mandag 09. mai 2011 kl. 18:46

I et lite avlukke under loftsgulvet ligger det et klenodium:


Radio fra krigen
På denne radioen fanget motstandsbevegelsen i Sandefjord opp sendinger fra London under krigen. Foto: Jan Eric Møller

En radio fra krigens dager.

Lyttet på London

Den brukte Sandefjord-mannen Odd Evensen i motstandsbevegelsen til å lytte på sendinger fra London.
Radioen befant seg på loftet i Rådhusgata 1, der nyhetssendinger fra London ble tatt inn og skrevet ned av folk som jobbet i Sandefjords illegale presse.

Nazister i 1. etasje

Dette var en utrolig risikabel jobb for motstandsfolkene, for i etasjen under hadde nazistene sitt tilholdssted.

Helge Olsen (84) var visergutt for Odd Evensen. Evensen trykte avisene, og Olsen bragte dem til Framnæs der de ble delt ut.

Brøt seg inn på skolen

I begynnelsen av krigen konfiskerte tyskerne alle radioene i Sandefjord. De ble lagret på Sande skole.

Helge Olsen brøt seg inn der et år etter at de var konfiskert, stjal fire radioer, og overleverte dem til motstandsbevegelsen.

Det er ikke umulig at en av disse radioene er den som i dag befinner seg i Rådhusgata 1.
– I så fall er det et klenodium som bør tas vare på, mener Olsen.

Vil ha nytt hovedkvarter

Røde Kors er ute etter et nytt tilholdssted, og averterer eiendommen til salgs for 4,5 millioner kroner.

Rådhusgata 1 er for stor for organisasjonen
Huset er bygd i 1909 og er av Sandefjord kommune ansett som bevaringsverdig