Originale dokumenter fra krigsårene 1940-45

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

1940:
06.06.40 Politirapport med innberetning om en del personer i Sandefjord.
07.06.40 Politirapport med innberetning om en del personer i Sandefjord.
24.06.40 Forbud mot politiske møter.
02.07.40 Forbud mot illegalt oppslag fra regjeringen Nygaardsvold samt bruk av falsk pressekort fra "Norsk Telegrambyrå".
03.07.40 Politirapport med innberetning om en del personer i Sandefjord.
29.07.40 Liste over godkjente aviser.
22.07.40 Forbud og tiltak mot illegale tyskfiendtlige flyveblad og kjedebrev.
08.08.40 Om forbud mot reisende predikant Rein Sehus virksomhet samt om illegale tyskfiendtlige flyveblad og kjedebrev.
22.08.40 Om hvordan offentliggjøre kunngjøringer.
29.08.40 Instruks om innberetningsplikt i f.m. politisaker som kan ha interesse for det tyske sikkerhetspoliti eller andre tyske myndigheter.
30.09.40 Telegram med oppløsning av alle politiske partier med unntak av Nasjonal Samling.
01.10.40 Forbud mot propaganda til fordel for Kongen.
02.10.40 Forbud mot skadeverk mot jødiske forretninger.
05.10.40 Om utenlandske hjelpe- og støtteaksjoner for Norge. Iverksetting av etterretning.
07.10.40 Forbud mot salg av frimerker med bilder av Kongehuset.
14.10.40 Forbud mot demonstrasjoner og agitasjon mot Nasjonal Samling.
24.10.40 Forbud mot salg av krigsdeltagermerket med Riksvåpen og teksten "Krigsdeltager 1940".
30.10.40 Forbud mot tyskfiendtlig litteratur. Vedr. lokale bokbeslag.
06.11.40 Forbud mot bruk av Riksvåpenet.
07.11.40 Forbud mot bruk av skillemynt som foreningsmerker m.v.
11.11.40 Forbud mot det svenske ukebladet "Veckojournalen".


12.11.40 Innskjerping av maktbruk ved demonstrasjoner ved Nasjonal Samlings møter.
20.11.40 Forbud mot bruk av skillemynt som foreningsmerker m.v.
21.11.40 Om unntaksvis bruk av Riksvåpenet.
22.11.40 Om salg av frimerker i filatelistisk øyemed. Forbud mot bruk av merker med kong Haakon og dronning Maud.
22.11.40 Forbud mot å bære uniform med unntak av Nasjonal Samling.
23.11.40 Politirapport vedr. Nasjonal Samling/Hirdens marsj 17.11.40.
28.11.40 Forbud mot å bære tegn og merker.
12.12.40 Pålegg om oppslag av Nasjonal Samlings plakat "Norge kaller".
16.12.40 Om fremmedkontroll
30.12.40 Om oppslag av plakater på offentlige kontorer. Pålegg om oppslag av Nasjonal Samlings plakat "Norge kaller".

 

1941:
18.01.41 Vedr. rapporteringsplikt om personer i Norge fra det tyske rike, protektoratet Bøhmen-Mähren og guvernementet Polen (flyktninger).
20.01.41 Ordre om registrering av emigrerte norske statsborgere.
29.01.41 Om radiolytting i restauranter m.v.
12.02.41 Om plakater, opprop o.l. fra offentlige myndigheter.
18.03.41 Forbud mot salg av vittighetsbladet "Karusellen".
02.04.41 Forbud mot bruk av britiske flagg i demonstrasjonsøyemed.
04.04.41 Instruks for kommende 9. april.
05.04.41 Telegram med stans av kunngjøring av rundskriv av 4. april i avisen vedr 9. april.
06.04.41 Telegram med tilleggsinstruks for 9. april.
12.04.41 Politirapport vedr. britiske flagg.
20.04.41 Politirapporter om Nasjonal Samling/Hirdens mønstring.
Rapport 1, rapport 2, rapport 3, rapport 4, rapport 5, rapport 6, rapport 7.
31.05.41 Grensesone Vest og passérsedler.
06.06.41 Forholdet mellom politiet og hirden.
09.06.41 Utfyllende instruks for Grensesone Vest.
11.08.41 Inn- og utmeldelse av Nasjonal Samling.

 

1942:
13.05.42 Instruks for kommende 17. mai.

 

1943:

 

1944:

 

1945: