Krigens avslutning/fredsdagene og tiden etter

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Bilde på side 223 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
Nederst i høyre hjørne kan man se nåværende "Hotel  Wasilioff" i Stavern.

 


 

www.retrofoto.no

SLIK SÅ DET UT: Dette bildet viser at det sto et hvitt ortodoks trekors på massegraven i Stavern før det ble fjernet. Foto: PRIVAT

En gang var det et Russisk gravmerke ved øvre leir i Stavern, ca. 1960 – nå fjernet. Det sto plassert på en massegrav hvor det ble tatt opp ca. 50 fanger som ble overført krigskirkegården i Oslo – senere når Fremo utvidet ble det funnet flere levninger på plassen. Minnesmerket over Russisk massegrav i Stavern er synlig bak soldatene på dette bildet.
Foto: PRIVAT fra linken http://www.dagbladet.no/2010/04/26/magasinet/russland/utenriks/innenriks/dimitrij_medvedev/11449453/
og
Foto: www.retrofoto.no fra linken http://www.paaneset.no/index.php?side=1&sak=55

 

Artikkel i Østlandsposten, Larvik 27.04.10.
Se linken http://www.op.no/nyheter/article5089240.ece og http://www.dagbladet.no/2010/04/26/magasinet/russland/utenriks/innenriks/dimitrij_medvedev/11449453/Om krigsårene om bruk av Lager Brisen, se sidene 223-230 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Omtale av frigjøringen i Sandefjord fra side 518 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.


Om Hjemmestyrkenes  (D-15) arbeid i Vestfold fredsdagene kan man lese på sidene 235-239 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


Kl 1910 mandag 7. mai 1945 kom det en melding fra Obergefreiter Bohmann i den tyske Territorial Oberabschnitt på Hotell Atlantic i Sandefjord til sikkerhetspolitiet i Larvik.
Kommandant for Territorial Oberabschnitt var major Hans Telshow med hovedkvarter på Hotell Atlantic.
"To engelske fly"; en Catalina og en Sunderland flyr inn over Norge om aftenen den 7. mai eller tidlig på morgenen den 8. Flyene er malt hvite. Skal komme inn over Svenør fyr ved Stavern, og skal skyte ut røde markører. Landig skal skje på Fornebu. Det skal ikke åpnes ild.
Se side 231-233 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


Kilde: side 228 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
Etter krigen ble "Lager Brisen" i Stavern brukt til bl.a. interneringsleir for tyske krigsfanger. Det var ikke sjelden at man kunne lese i lokalavisne om tyskernes fremferd der ute. Tyskerne fikk her sine egne vakter utstyrt med gevær. Mineryddingen ved fortene samt arbeide med veien Stavern-Helgeroa var noen av de viktigste arbeidsoppgaver tyskerne ble satt til.

Våren/sommeren 1946 reiste de siste tyskerne fra Stavern og Vestfold.


Side 181-187 i boken  Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
I krigens kjølvann.
 

8. mai 1945. Man ser sydover i Storgaten i Sandefjord fra krysset med Kongensgate. Politiets arkiv.

 

8. mai 1945. Fra Torget i Sandefjord. Storgaten går oppover til høyre. Politiets arkiv.

 

Originalbilde.

Bilde og artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28 "Da freden brøt løs" av Bjørn Hoelseth.
Bildetekst: Utpå ettermiddagen ble det "svart av folk" i Storgata. de hørte på nyhetssendinger fra London, sang og jublet.

 

Bilde og artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28 "Da freden brøt løs" av Bjørn Hoelseth.
Bildetekst: Utpå ettermiddagen ble det "svart av folk" i Storgata. de hørte på nyhetssendinger fra London, sang og jublet.

 

Originalbilde. Tekst på baksiden: Fotograf Jørgensen Sandefjord. Freden 1945. 32.

Bilde sto i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Milorgjegere dukket opp som troll av eske 8. mai. Disse bevoktet jernbanen og bommene, veikryss, viktige fabrikker og produksjonsanlegg. I dagene som fulgte ble NS-medlemmer arrestert av hjemmefronten. 17. mai paraderte Milorg i borgertoget.

 

Dronningensgate

 

Originalbilde.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ungdomskorpset spilte og spilte i fredsdagene. Her antakelig den 10. mai, da Grini-fangene kom hjem i buss. Sandefjordingene samlet seg på Torvet og hyldet de frigivne. De var blitt holdt tilbake noen dager for helsesjekk og organisering av transport.

 

Artikkel i avisen "Sandefjord Presse" tirsdag 11. mai 1945 side 2. Egen samling.
Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346

 

Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346
Da Grinifangene gikk ut av bussen, gjorde politifolk og Milorgjegere honnør. Ungdomskorpset og Sangforeningen satte i med «Ja, vi elsker».
Bilde på side 184 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: 10. mai 1945 kom de første løslatte Grinifangene til Sandefjord og ble mottatt av en stor folkemengde på Torget. Ungdomskorpset og Sangforeningen deltok. Ordfører Per Gulliksen talte, og samtlige hjemvendte ble overrakt blomster.

Bilde i Sandefjords Blad 1945 på side 46 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.
Bildetekst: Grini-fanger får kongelig mottagelse på Torvet. Gårsdagens (10. mai) store begivenhet var mottagelsen av den første flokk med løslatte Grini-fanger som kom til hjembyen igjen.
Guttene fikk en kongelig mottagelse. Ungdomskorpset spilte, Sangforeningen sang, Hjemmefrontkarer og byens politi var på pletten, der var tale av byens ordfører, Per Gulliksen, og samtlige hjemvendte ble overrakt blomster.
Vi noterte følgende kjente fjes: Arne G. Håkonsen, Øivind Mogensen, Karsten Schau, Ivar Pritzier Pedersen, Thor Wennerød, Sigv. Myhre, Kjell Tonstad, Sverre Tonstad, Johan Bakke, John Abrahamsen, Helge Haavaldsen, Knoph, Asbjørn Østby, Einar Vigen jr., Helge Evensen og Erik Sørensen.

 

Påskrift på baksiden: IV/58 17.mai -45 Hjemmefronten. Nr.: K. Fotograf Jørgensen. Egen fotosamling.

 

Originalbilde. Politiets arkiv.

Øivind Mogensen hadde sittet på Grini siden høsten 1944. Her får han hjertelig velkomst med blomster og omfavnelse.
Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346

 

Originalbilde.

Bilde sto i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ikke alle Grinifanger kom i busser. Noen kom med tog fra Oslo, og folk stimlet sammen på perrongen for å møte dem. de som ikke fikk denne velkomsten, var imidlertid krigsseilerne. De kom hjem senere på sommeren eller faktisk året etter, en og en.

 

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Milorgjegere dukket opp som troll av eske 8. mai. Disse bevoktet jernbanen og bommene, veikryss, viktige fabrikker og produksjonsanlegg. I dagene som fulgte ble NS-medlemmer arrestert av hjemmefronten. 17. mai paraderte Milorg i borgertoget.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ungdomskorpset spilte og spilte i fredsdagene. Her antakelig den 10. mai, da Grini-fangene kom hjem i buss. Sandefjordingene samlet seg på Torvet og hyldet de frigivne. De var blitt holdt tilbake noen dager for helsesjekk og organisering av transport.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ikke alle Grinifanger kom i busser. Noen kom med tog fra Oslo, og folk stimlet sammen på perrongen for å møte dem. de som ikke fikk denne velkomsten, var imidlertid krigsseilerne. De kom hjem senere på sommeren eller faktisk året etter, en og en.

 

8. mai 1945. Utlevering av radioapparater i Sandefjord fra bygningen til Ungdomsforeningen/KUF i krysset Rådhusgaten og Bjerggaten. Politiets arkiv.
Bildet står også på side 517 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
Det var også utlevering av radioapparater på Sande skole.

 

Mange hadde også møtt opp foran Speiderhuset i Halvdan Svartes gate for å se hvem som ble innbrakt etter frigjøringsdagen i mai1945.
Bilde på side 528 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2. 

Fotografi fra Preståsen 17. mai 1945. Foto: Fotograf Jørgensen. Egen fotosamling.

 

Bildet er tatt 17.05.1945 i Kongensgate i Sandefjord. Bygningen i venstre halvdel av bildet er i dag "Gullsmed Signet". Krysset med Jernbanealéen til høyre i bildet.
Bilde fra egen fotosamling.
Se flere bilder fra samme dag på denne linken.


 

Hefte "17.mai 1945" (original). Inneholder 12 sanger. Egen samling.

 

Bilde på side 183 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Den 11. juni 1945 kom de alliertes øverstkommanderende i Norge general Thorne til Sandefjord for sammen med sine stabsoffiserer å ha møte med Hjemmestyrkenes distriktsledelse for Vestfold. Den kilt-kledde offiseren vakte berettiget oppsikt, og mange var møtt fram utenfor Hotel Atlantic.

 

Artikkel i avisen "Sandefjord Presse" tirsdag 11. mai 1945 side 2. Egen samling.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1947 på side 48 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 

Trykksak utgitt og delt ut etter krigen av Sigurd Himberg. Egen samling.

Oversikt over krigsskadeavgift nr 2 for Sandar. Avisutklipp, ukjent dato, trolig 1948/49.Artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2012: http://www.sb.no/nyheter/feiret-friheten-for-67-ar-siden-1.7222774

Bildetekst: Endelig kom freden til Sandefjord. Fra venstre ses Doris Kalleberg (senere Martinsen), Ingvill Solberg og Åse Tveitan. Foto: Privat

Feiret friheten for 67 år siden
8. mai 1945 kunne Norge feire at fem års krig var slutt.
Av:
Asle Rowe

Publisert
: 08.05.2012 14:39

Over hele landet vaiet igjen de norske fargene etter fem års okkupasjon av Tyskland.
Også i Sandefjord tok folk til gatene og viste at Norge atter var fritt, og Siri Lykke Kolstad har sendt redaksjonen i SB et bilde av sin mormor, Doris Martinsen og to av hennes venninner. De sto i Storgata den 8. mai 1945, da fredsnyheten kom.