Koder for våpen og ammunisjon brukt av tyskerne

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Fra "Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift". Årgang 17 - 1947, side 130-132.
Koder for vaapen og ammo.pdf