Knarvika

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Kan dette være samme hytta som "Milorghytta i Kodal

"?

 

http://www.sb.no/article/20050515/NYHETER/105150022
Historietur til fraflyttet gård
Onsdag arrangerer Hedrum historielag tur til Knarvika, en fraflyttet gård ved nordenden av Goksjø. Der vil familien Tutvedt fortelle om gården, og flere vil fortelle fra traktene ved Goksjø.
Nyheter, Publisert: 15.05.05, Jan Eric Møller

Under krigen var Knarvika et senter for hjemmefronten. Mange kjente mennesker fra Larvik- og Sandefjorddistriktet har oppholdt seg skjult der. Hans Russeltvedt og flere motstandsfolk som var der under krigen vil fortelle fra den dramatiske tiden for over 60 år siden.
For de som ønsker en fottur først, blir det en tur på ca. tre km med utgangspunkt Hagnes bru. Turen går forbi den fraflyttede gården Gunnerød, opplyser Tor Bjørvik i historielaget.

Hans Russeltvedt, født 17.12.22, død 23.11.2006 i Larvik. Siste adresse: Øvre Fritzøegate 43, 3264 Larvik.

 

Bind nr 8 "Dannelse og muntre påfunn" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn, 2009, ISBN 978-82-92765-27-2.
Sidene 33-46 "En gang speider - alltid speider". Helge Olsen f. 1927 forteller:
Speiderhytta ved Goksjø
I 1959 begynte Roverlaget i 2. Sandar på sin største oppgave. Det var byggingen av egen speiderhytte ved Goksjø nord for Knarvika. Først ble den gamle hytta revet. Det ble sagt at den hytta var benyttet av Milorg under krigen, og det ble også funnet en håndgranat under rivingen.

Jeg er usikker på om bildene i boken er tatt før eller etter ombygging, og har derfor ikke tatt med bildene på denne siden.

http://www.torbjorvik.no/dokumenter/1234957048-Knarvika.doc
Dokument skrevet at Tor Bjørvik.
"Etter at det ble slutt med fast bosetting i Knarvika i 1942, ble gården etter hvert tatt i bruk av hjemmefronten. For å skape minst mulig oppmerksomhet, ble de som bodde her inne, bare kalt for tømmerhoggerne. Her var det våpeninstruksjon mm, og ellers kunne «gutta på skauen» ligge relativt trygt i Knarvika når de ikke var ute på oppdrag. Hytta ble også brukt som fordelingssted for våpen, bl.a. Etter et slipp på Høymyr i Kodal. Av de som var her, kan nevnes Øivind Tutvedt, Hans Russeltvedt og Kristian Haugberg."