Klåstadkrysset

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


Bunkere/installasjoner i Sandefjord
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=15
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

 

SB 05.07.1975

SB 15.07.1967

Sandefjords Blad 05.07.1975

Sandefjords Blad 15.07.1967

 


 

Klåstadkrysset

Foto fra 1979.

 Bunker sydøst for Klåstadkrysset ved rundkjøring for bussen (avkjøring til Ula fra RV-303). Bygget inntil en trafokiosk/telefonsentral fra nyere tid. Ingen adgang innvendig mellom bygningene.


Ved en beklagelig feil ble bunkeren revet i februar 2016. Se artikkel http://www.sb.no/larvik/tjolling/historie/rev-tysk-krigsbunker-uten-tillatelse/s/5-36-178927

Knust: Bunkeren målte 4,4 ganger 6 meter. Vegger og tak var én meter tykke, og i armert betong.

Laber stemning: Jurist Magne Sundby (t.v.) og bygningsinspektør Tom Mangelrød fra Larvik kommune la ned stoppordre tirsdag. Da var bunkeren halvveis revet. Foto: Inger Lene O. Steen

 

Bildene nedenfor er tatt 07.05.2010. Foto: BMO

Sett fra nord

Inngangspartiet i hjørnet mot nordøst.

 

 

Innvendig

 

 

Slik så det ut: Bildet viser bunkeren til venstre og telefonsentralen til høyre. – Bunkeren er trolig fra 1941, sier Yngvar Halvorsen fra Sandefjord, som har tatt fotografiet.
http://www.op.no/nyheter/kulturminner/tjolling/det-burde-kanskje-ringt-noen-bjeller/s/5-36-179278