Klåstadkrysset

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


Bunkere/installasjoner i Sandefjord
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=15
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

 


 

Foto fra 1979.

 Bunker sydøst for Klåstadkrysset ved rundkjøring for bussen (avkjøring til Ula fra RV-303). Bygget inntil en trafokiosk/telefonsentral fra nyere tid. Ingen adgang innvendig mellom bygningene.


Ved en beklagelig feil ble bunkeren revet i februar 2016. Se artikkel http://www.sb.no/larvik/tjolling/historie/rev-tysk-krigsbunker-uten-tillatelse/s/5-36-178927

Knust: Bunkeren målte 4,4 ganger 6 meter. Vegger og tak var én meter tykke, og i armert betong.

Laber stemning: Jurist Magne Sundby (t.v.) og bygningsinspektør Tom Mangelrød fra Larvik kommune la ned stoppordre tirsdag. Da var bunkeren halvveis revet. Foto: Inger Lene O. Steen

 

Bildene nedenfor er tatt 07.05.2010. Foto: BMO

Sett fra nord

Inngangspartiet i hjørnet mot nordøst.

 

 

Innvendig

 

 

Slik så det ut: Bildet viser bunkeren til venstre og telefonsentralen til høyre. – Bunkeren er trolig fra 1941, sier Yngvar Halvorsen fra Sandefjord, som har tatt fotografiet.
http://www.op.no/nyheter/kulturminner/tjolling/det-burde-kanskje-ringt-noen-bjeller/s/5-36-179278