Kjerringvik

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Kjerringvik

Foto fra |1979.

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=2808
Du må være medlem for å se bildene.

Vesterøya fort på Folehavna hadde som oppgave å bevokte innseilingen til Sandefjord.
I Kjerringvik på den andre siden av fjorden satte tyskerne opp et støtteforsvar, men det besto bare av lett flak-skyts.

Det er også i dag lett å få øye på bunkere og skytestillinger nedsprengt i fjellet, spesielt på utsiden av Fornet.

 

Sandefjords Blad 22.04.1940

 

Fra side 84 i boken: Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Bildet står også på side 43 i boken: Nyhus, Per; "Krigsår i Larvik-distriktet". Forlaget for historie, Langs Lågen A/S, mars 1990. ISBN 82-7494-004-0 (Sandefjord Bibliotek q940.5348273 N, 07060019557001).
Bildetekst: Tyskerne anså Larvik-distriktet som en av de mest utsatte deler av norskekysten for alliert invasjon. her i Kjerringvik ville okkupasjonsmakten hindre fiendens landgang på denne måten.

Kjerringvik var et av de steder der tyskerne fryktet alliert landgang under krigen. I tillegg til en solid steinsperring mot tanks var det også lagt ut bunter av piggtråd for å hindre og forsinke de manuelle styrkene. Steinsperring finner man f.eks. på Syrristveien i Tjølling på nordsiden av det store Klåstad-Haslebruddet.

Slik ser det ut på samme sted i dag (mai 2008). Eget foto.

 

Fornet utover til høyre med skytestillinger og bunkere langs fjellkammen til høyre.

 

"Even H" skriver 02.08.09 følgende på siden http://www.kystfort.com/forum/topic2808.html
Stedet er nevnt noen ganger tidligere på forumet, så jeg tenkte jeg skulle samle den informasjonen som finnes om stedet. MG bunker er omtalt annet sted på forumet.
Det som er igjen idag av dette forsvarspunktet er 2 åpne stillinger (en delvis ødelagt ved båtforeningens hytte) og dekningsbunker ute på Fornet. Dette ble bygget allerede i -41. MG bunkeren befinner seg litt lenger sydover i det trange sundet ved Marthaholmen. Denne blir omtalt først i -44. Piggtrådsperringer over hele området.
Det sies i -42 at det var luftvernbatteri her ca. 100 m vest av moloen. Det skal også ha vært 2 stk. kanoner, ant. feltkanoner her også.
Mannskapsstyrken skal ha blitt sterkt redusert i -43 og overstiger ikke 100 mann.
1944, besetning og fast vakt. Her sies det nå at det sannsynligvis ikke er andre anlegg enn MG stillinger og løpe/skyttergraver. Ca. 150m fra sjøen er det satt opp et kamuflert tretårn på en fjellknaus, ca. 20m over havet. I dette tårnet står det en lyskaster og muligens avstandsmåler. Fortsatt bemannet til stadighet og fast forbindelse med Folehavna.


IMG_9083 Fornet, Kjerringvik
Informasjonstavle, Fornet, Kjerringvik.
Foto: BMO 13.07.2021

 

 

IMG_9081

Fornet, Kjerringvik.
Foto: BMO 13.07.2021