Kaffistova, "Soldatenheim"
Rådhusgaten


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Kaffistova

Kaffistova ligger midt på bildet Rådshusgatens nordside. Flyfoto fra 1956.

 

 

Kilde:
Side 498 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

"Kaffistova" i Sandefjord var et populært spisested, ikke bare for landsens folk. Hans Holmen laget fine dekorasjoner til "Kaffistova" malt på strie og med motiver fra Vestfoldbygdene. Kontorfolk og kjøpmenn hadde "børs" på Kaffistova og ble vartet opp av hyggelige damer i bunad.
Tyskerne okkuperte "stova" og brukte den til Soldatenheim.
Mållaget måtte leie lokale i Skolegaten og drive en kaffistove der til krigen var slutt.

************************

Brakker ble bygd, og det ble større ansamlinger av brakker øverst i Jernbanealleen og ved stadion i Bugården.
I brakkeleiren i Jernbanealleen fikk blant annet "Speer-skolen" plass. Den utdannet sjøfolk til tysk tjeneste. Men først og fremst ble brakkene brukt til forlegninger; brakkebyen i Bugården hadde plass til flere tusen mann. Enda ble soldater forlagt rundt omkring på gårdene i distriktet, og en rekke private hjem ble beslaglagt.
Men offiserer og soldater skulle også more seg, så godt det lot seg gjøre i fremmed og fiendtlig land. Det ble kalt "Deutsches Haus" og "Soldatenheim" i Kaffistova i Rådhusgaten.

************************

I tillegg ble bakrommet til tobakkshandler Nilsson i Rådhusgaten benyttet som møtested for organisering av illegal flyktningetransport med båt til Sverige. I etasjen over holdt ”Kaffestova” til, en kafe som ble rekvirert av tyskerne og var et populært sted for tyske soldater. Samtidig som eksportgruppen satt i underetasjen og la planer, kunne de høre ”tyskerne trampe over hodene på dem.

************************

Georg Bye husker en annen historie. Kaffestova i Sandefjord. Tyskerne hadde rekvirert den, i annen etasje. Bye var bedt om å komme dit En liten kiosk var i underetasjen, som hadde sigaretter, frimerker osv. Midt i Kongens gate. Bye gikk inn den samme veien, men opp trappa holdt altså tyskerne til. Møtte tyskere hele veien dit. Men på bakrommet til kiosken der satt de og la fram planer om hva som skulle gjøres og fikk ordre. Det gikk bra selv om en kunne høre tyskerne trampe over hodene. Hadde dette som kontor, men hovedkontoret var oppe i leiligheten til Hasle. Fikk lov til å bruke bakværelset til kontor av han som eide kiosken. Eilif hadde vært sjef i Oslo. Eilif var ikke aktivt ute, han organiserte. Hasle var så lenge han torde i Sandefjord, men så ble det for hett for ham. Hasle og Eilif bytta altså jobb.

***********************

Eldre interiørbilde av Kaffistova.

 

Kaffistova

Eldre interiørbilde av Kaffistova.

 

 

 

SB 20.06.1945

SB 10.08.1945

SB 04.10.1945

Sandefjords Blad 20.06.1945

Sandegfjords Blad 10.08.1945

Sandefjords Blad 04.10.1945

 

 

 

Sandefjords Blad 02.03.2019

 

 

Artikkel i Sandefjords Blad 02.03.2919 Lokalhistorie - "Kaffistova i Sandefjord og Sandar Mållag".