Johan Midttun

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Se Ask-gruppen

 

Johan Midttun
Bilde på side 233 i boken; Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig, Tønsberg 1989, ISBN 82-991995-0-6

Johan Midttun, født 10.07.1891 i Henriksbø i Gulen, ingeniør fra Eivindvik, bodde i Sandefjord, arrestert 15.03.1941, overført Møllergata 19, overført Grini 26. september 1941, overført Åkebergveien 10. november 1941, overført Akershus 22. november 1941, dømt til døden 22.11.1941, henrettet 4. desember 1941 på Akershus sammen med Andreas Bertnes og Øivind Ask. Hvor er de begravet?

 

 

 

Fra boken "Våre falne 1939-1945", tredje bok, side 274. Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.
BMO egen boksamling

 

 


Maskinagent/ingeniør i Sandefjord.
Gift 1917 i Bergen med Sophie Charlotte Pilatzke fra Berlin, f. 1891, død 19.05.1975 i Sandefjord.
Han fylte 50 år mens han satt i fengsel på Akershus. Var formann i Sandefjord Skøyteklubb og Sandefjord Motorbåtforening.

Broren Hjørleif, født 13.06.1907Henriksbø i Gulen. Radiotelegrafist. Omkom 1942. Bodde i Kathrineborggaten i Sandefjord.

Foreldre: Otto J. Midttun, f. 1854 i Gulen, og Nikoline "Lina" Mølmesdal, f. i Lavik. 

Johan Midttun er bror til og kommer fra samme gård (Henriksbø) som Henrik Midttun født 28.06.1887, disponent i Sandefjord. Drev Sandefjord Fargehandel. Gift med Karoline "Lina" Sørensen, født 28.10.1890
Johan og Linas barn: Oddvar (født 15.03.1915, død 26.06.1988), Bjørg, Hjørdis og Einar (født 30.10.1925, Capellaveien 8, 3234 Sandefjord).
 

Oddvar Midttun
Bilde på side 251 i boken; Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig, Tønsberg 1989, ISBN 82-991995-0-6

Rapport skrevet 09.09.1964 av Oddvar Midttun om sabotasjeaksjonen "Betongblanding" 14.03.1945.


Kilde: Os, Lars; "Sogningane og Fjordingane i Vestfold". Utgitt av Sogn- og Fjordanelaget i Vestfold 1940. Side 116. (Sandefjord Bibliotek M 920 S, 2258 9.1)

*************************                  

http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Midttun
Johan Midttun (født 10. juli 1891 i Gulen, død 4. desember 1941) var en norsk motstandsmann under 2. verdenskrig.
Midttun var en av lederne i Askgruppa og ble arrestert av Gestapo 15. mars 1941 for illegalt arbeid. Han ble dømt til døden 13. september 1941 og dommen ble fullbyrdet på Akershus festning 4. desember samme år.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/5433574.html
Kjende personar i Gulen:
Johan Midttun 1891-1941) frå Eivindvik, busett i Sandefjord.
Publisert 26.01.2006 13:16.
Ingeniør og motstandsmann under 2. verdskrig. Han flytta til Sandefjord, der han tidleg kom inn i motstandsarbeid mot okkupantane. Han vart arrestert 15. mars 1941, overført Møllergata 19, overført Grini 26.09.1943, overført Åkebergveien 10.11.1941, overført Akershus 22.11.1941 og avretta 4.12.1941. Bror til Hjørleiv Midttun.

 

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host2014101.pdf
En vond episode fortjener å bli omtalt her. I mars 1941 ble en lokal motstandsgruppe, den såkalte Ask-gruppen, rullet opp og medlemmene arrestert Tre av dem, Øyvind Ask, Johan Midttun og Andreas Bertnes, fikk dødsdom den 22. november. Da dommen ble kjent, ble det straks satt i gang en stor lokal aksjon for å få de tre benådet.
I Arne Hoffstads krigsdagbok er benådningssøknaden gjengitt. Ved siden av Hoffstad selv undertegnet 23 kjente mennesker i Sandefjord og Sandar den sterke oppfordringen om å benåde de tre unge mennene.
Det var prest og sorenskriver, lensmann og ordfører, banksjefer og skipsredere, konsuler, leger og advokater. Til og med fylkesfører for Nasjonal Samling (NS), sandefjordingen Iver Leuch Elieson, sluttet seg til benådningssøknaden. Han skrev et eget brev (på tysk) som fulgte søknaden.
Det hjalp imidlertid ikke. De tre ble skutt på Trandum 4. desember.
Den dagen har Hoffstad i sin krigsdagbok limt inn et håndskrevet manus til dødsannonsen i Sandefjords Blad:
"Vår inderlig kjære sønn og gode bror Andreas Bertnes døde i dag 22 år gl."
Undertegnet Dorothea og Olaf Bertnes, Eskilda og Knut Løken. Kari. Sandefjord 4/12-1941.
Annonsen skulle trykkes i Sandefjords Blad, Vestfold, Aftenposten og Morgenbladet.

 

http://www.fredsfond.info/Sivil-motstand-1940---1945.html
Allerede høsten 1940 begynte den første motstandsgruppen i Sandefjord sin virksomhet. Det var den såkalte Ask- gruppen med politikonstabel Øyvind Ask, medisinstudent Andreas Bertnes og ingeniør Johan Midttun i spissen. Gruppens tyngdepunkt var på Framnæs mek. Værksted.34 Hovedoppgaven til Ask- gruppen var å drive etterretningsarbeid, for å levere opplysninger om tyskernes militære virksomhet til de allierte. Tyskerne kom etter hvert på sporet av Ask- gruppen, og i mars 1941 fulgte arrestasjoner av de ulike medlemmer. Dette endte med dødsdom for de nevnte tre.
Etter som tiden gikk, vokste det fram flere ulike illegale grupper i Sandefjord. Nasjonalgarden hadde også sitt utspring på Framnæs mek. Værksted. Med forbindelse til Nasjonalgarden i Larvik begynte lederen Harald Moe å rekruttere nye personer og å bygge ut motstandsgruppen. Offisersgruppen i Sandefjord var under ledelse av vernepliktig offiser Ole C. Pindsle.36 I begynnelsen av 1943 ble de to motstandsgruppene med i Milorg. Da hadde allerede Nasjonalgarden og Offisersgruppen opprettet kontakt. Sandefjord tilhørte Distrikt 15 (Vestfold) og fikk betegnelsen avsnitt 154. Til sammen besto avsnitt 154 av 450 mann.37 Organiseringen og sentraliseringen av den militære motstanden gjorde at det ble mer driv og effektivitet i motstandsbevegelsen.
Hva skjedde så med den sivile delen av motstandsarbeidet? På samme måte som for den militære motstanden dannet det seg tidlig lokale grupper på det sivile plan som ytte ulike former for motstand mot nyordningen. Det oppsto et behov for også å samordne det sivile motstandsarbeidet. Sivorg ble betegnelsen for den sivile motstandsorganisasjonen. Den ble etablert i Vestfold vinteren 1942.