Indremisjonens hus

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright

 

 

Ble tatt av tyskerne til administrasjon eller forlegning.
Ligger ved Sandefjord kirke.
 


Bilde p side 488 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, ivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=66787&size=1

Indremisjonen i Sandefjord 1930. Fra linken http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=66787&skjema=2&fm=4

 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=66786&size=1

Indremisjonen i Sandefjord 1930. Fra linken http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=66786&skjema=2&fm=4

 

Omslaget til jubileumsbok 1948.