Hunstok

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Hunstokkrysset. flyfoto fra 1956.

 

 

I krysset Mosserødveien/Raveien lå det en bunker på nordsiden av krysset (der hvor veien til Kodal gikk tidligere).
På bildene nedenfor kan man se restene av bunkeren som ble sprengt 26.02.1946.

 

Restene av bunkeren til venstre på bildet foran huset til Abrahamsen. Raveien til høyre i bildet bak trærne. Politiets bildearkiv.

 

Nærbilde av bunkeren sett mot syd. Mokollen i bakgrunnen til venstre. Politiets bildearkiv.