Krigsminner i Hedrum

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


Hedrum under krigen

Motstandskampen i Lågendalen

Skaugutta fortalte fra motstandskampen i Lågendalen på Vindfjelltunet

Skautgutta fortalte om motstandskampen i Lågendalen på Hedrum bygdetun

Se denne siden for Majorstua.


Bommestad, E18 Larvik
http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=4398
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

 


Les gjerne boken
"Minner fra krigen 1940-45", spesialnummer av "Heidarheim", utgitt av Hedrum Historielag 2006, ISBN 978-82-997484-0-7.
Boken selges av Hedrum Historielag. Se artikkel i ØstlandsPosten.
Oversikt over krigsminner (tyskeranlegg) med bilder finnes på sidene 165-168.

Historisk oversikt over okkupasjonstiden i Hedrum finnes på sidene 169-171.

Bilde på baksiden av boken "Minner fra krigen 1940-45", spesialnummer av "Heidarheim", utgitt av Hedrum Historielag 2006, ISBN 978-82-997484-0-7.

 

Et interessant bilde av Hedrum kirke tatt i 1945/46.