Haslebakken

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=5496
Oversiktsbilder av anleggene. Man må være medlem for å kunne se bildene.


Se artikkel "Tung skyts til liten nytte" av Bjørn Hoelseth på side 28 i Sandefjords Blad 09.04.2011.
Tung skyts til liten nytte
Tekst: Bjørn Hoelseth

Det er 9. april i dag, og 71 år siden Norge ble angrepet og okkupert av Nazi-Tyskland. Fortsatt sitter mange igjen med vonde og såre minner, selv om denne delen av befolkningen blir mindre år for år.
I likhet med andre byer og tettstedet over hele landet preget krigen og okkupasjonen Sandefjord (og Sandar som den gang var egen kommune). Tyske soldater var synlige både i bybildet og på andre måter. De opprettet sperringer, satte opp kontrollposter og tok seg til rette både når det gjaldt offentlige bygninger, private hus og eiendommer.
De siste krigsårene var kystlinjen og noen steder i innlandet "stinn" av militære anlegg: Kystfort, bunkere, tankgraver observasjonsposter, kanon- og maskingeværstillinger ble bygget som ledd i "Festung Norwegen" som skulle hindre en alliert invasjon.
Luftvernkanonene på Hasle
Ett av de stedene som fikk sin del av synlige tegn på krig var de øverste Haslejordene opp mot Sandkollveien, gården til Lavoll og nåværende Breidablikk Ungdomsskole. Her gravde tyskerne ned tunge artilleristillinger i form av luftvernkanoner. de hadde store dimensjoner og hadde et skyts som kunne går flere mil.
- Jeg husker nesten hver detalj som om det var i går, sier Arne Aasheim og peker ut av vinduene i Sandkollveien 3.
- De tre virkelige store kanonene lå der nede på begge sider av veien som gikk oppover her den gangen. Den gang var det ikke så mye bebyggelse, og på et av bildene kan du tydelig se låven til Lavoll. Også andre hus er gjenkjennelige, sier han og peker. I tillegg var der en rekke mindre og mer mobile luftvernkanoner.
- Vi måtte åpne vinduene hver gang tyskerne skjøt, for ellers ville lufttrykket knuse dem, forteller han.
Skjøt mot "Halv ni-ruta"
Reidar Johansen mener å huske at kanonene sto der i flere år, iallfall i 1944 og frem til freden og frigjøringen i mai 1945.
- Særlig våren 1945 så vi engelske observasjonsfly komme inn over Unneberg-Gokstadveien-traseen. De kom på samme tidspunkt daglig, så vi kalte dem "halv ni-ruta". Likevel virket det som om tyskerne ble tatt på senga hver gang, for de traff aldri, sier Johansen. Han var tidlig i tenårene den gang, og minnene sitter spikret fast.
- Det huset der på bildet, tilhørte min bestefar, Abraham Johansen. Tyskerne tok ganske enkelt huset fra familien, så bestefar og bestemor Nilsine måtte flytte lenger opp til oss. Min mor var dristig og uredd: Hun holdt flyktninger i skjul som skulle fraktes over til Sverige - bare noen meter fra der tyskerne hadde sine vaktposter og daglige drill.
- Øvre Haslevei, som var smalere og grusbelagt den gang, var stengt med to bommer, og en tysk vaktpost kontrollerte hvem som kom og gikk. Men vi som bodde i strøket, hadde ingen problemer med å passere opptil flere ganger om dagen, sier Johansen.

 

Sandefjords Blad 05.04.1946

 

 

Hasle

Flyfoto fra 1956.

 

 

Les på side 212 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Haslebakken
Går som fortsettelse av Råstadveien og fortsetter i Ringveien.
På østsiden av veien nedenfor innkjørselen til Sandkollveien var det under annen verdenskrig tyske kanonstillinger.
Nederst i bakken ble det på venstre side i mellomkrigsårene bygget en sardinfabrikk. Etter siste krig ble bygningene benyttet til lampefabrikk; "Elvarm", og produksjon av drums (jerntønner) under navnet Bison. All denne virksomheten er for lengst nedlagt.

Sett nordfra. Haslebakken til høyre mot toppen av bildet. Sandkollveien midt på bildet mot innover venstre.

Tor Bjørvik 11.05.10:
Bildet er tatt for langt nord. Skytestillingen lå lenger sør, på ”Hauen”, ca 150 meter sør for gårdene. Se bilde i Sandefjords historie s 160. Her ser du Haslegårdene i bakgrunnen, og bildet er tatt mot nord.
 

Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 160.
Bildetekst: Antiluftskytskanoner plassert bl.a. på et av jordene ved Hasle, var i aktiv bruk de siste krigsmånedene, men uten stor effekt. Fotografiet er tatt i april 1940 og viser en av de seks kanonene på Hasle.

Bildetekst fra linken http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=5496

 
Jeg kan ikke huske at dette batteriet er nevnt i noe skriftlig lokalt men jeg skal ta med meg bildene og spørre et par stykker som vokste opp på slutten av krigen. Vedlagt bilde fra Sandefjord Blad som viser hvordan 88 mm (r) var gravd ned på et jorde (Hasle) i Sandefjord
v/ Yngvar

Bilde på side 28 i Sandefjords Blad 09.04.2011.
Bildetekst: Truende pekte kanonene opp mot himmelen og allierte fly. For naboene på Hasle var de en dyster daglig påminnelse om at krigen var kommet til Norge.

 

Bilde på side 28 i Sandefjords Blad 09.04.2011.
Bildetekst: Denne rekken av lettere og mer mobilt luftvern var også oppmarsjert på Hasle.

 

Bilde på side 28 i Sandefjords Blad 09.04.2011.
Bildetekst: Det var svære dimensjoner over det tunge tyske luftvernskytset på Haslejordene under krigen. Det dundret i bakken og rutene klirret når de var i bruk. Men kanonene traff aldri.