Hemmelig lager med tyske militæreffekter på Grindholmen, Østerøya

 Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Sandefjords Blad 27.11.1945

Sandefjords Blad 26.10.1946

Sandefjords Blad 22.10.1948

 

21.10.1946: Et lager med tyske militæreffekter blir oppdaget og sikret i løytnant Johan Bakkes hytte og terrenget rundt på Grindholmen på Østerøya utenfor Sandefjord.
Hvem var denne løytnanten? Er det den Johan Bakke vi kjenner fra Hjemmefronten/Milorg i vårt distrikt?

Er det noen som kjenner til hva som skjedde, og hvorfor lageret av tyske militære effekter og våpen befant seg akkurat her ved denne hytta så lenge etter krigen?
Den eneste aktuelle Johan Bakke i vårt distrikt er født 02.08.1899, død 26.11.1979 i Sandefjord. Han var gift med Ingeborg Bakke, død 1988. Ingen barn.