Gamle lokale kart

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

1801-1995
Kart bakerst i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5
Kart fra Teknisk etat, Sandefjord Kommune

 

1828-1995
Kart bakerst i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5
Kart fra Teknisk etat, Sandefjord Kommune

Artikkel i Sandefjords Blad 06.07.1967; Nær 140-årig kart fra Sandefjord.

 

1881-1995
Kart bakerst i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5
Kart fra Teknisk etat, Sandefjord Kommune

 


 

Kart på side 52 i boken; Hougen, Knut: "Sandefjords historie. Del II. Kjøpstaden fra 1840 til 1930", Oslo 1932.

 

Kart på baksiden av side 65 i boken; Hougen, Knut: "Sandefjords historie. Del II. Kjøpstaden fra 1840 til 1930", Oslo 1932
Tekst: Kart over Sandefjord. Kopi efter et i 1868 paa Adelsten Knudsens forlag utkommet kart.

Kartet står også på side 332 i boken; Kaldager, Johan; "Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900". Bind I. Sandefjord 1981.
Tekst: Kart over byen 1868-1888.

 

Kartet står på side 15 i boken; Møller, Vilhelm "Sandar, bind II".
Bildetekst: Kartet viser Sandefjord by i 1868. Sammenlignet med Rørdams kart av 1828 (side12) ser vi at byen er vokst betraktelig; en fin og ny hovedgate er anlagt, Langgaten. Østre halvdel av denne gaten gikk med under brannen i 1900, og da den ble bygd opp igjen fikk den navnet Kongens gate. Ellers viser kartet fra 1868 at Nybyen (anlagt i 1850-årene) har fått gater og en del bebyggelse. gatene var Nordre og Søndre Ruklegate, og Myrgaten.

 

Kartet står på side 12 i boken; Møller, Vilhelm "Sandar, bind II".
Bildetekst: Dette er Rørdams kart fra 1828. Sammenlignet med det første kartet (side 11) ser vi at det er blitt tettere bebyggelse langs Bugårdsgaten, d.v.s. langs Ruklabekken ned mot "Torvet"; likeså er det kommet opp flere hus i området mot havna. En ny vei merker vi oss; fra det nåv. hotell Kong Carl opp mot Sandar kirke, med mange hus på hver side. Nederste del av denne veien er i dag identisk med Skolegaten.

 

Kartet står på side 324 i boken; Hougen, Knut: "Sandefjords historie. Del II. Kjøpstaden fra 1840 til 1930", Oslo 1932.

 

Ukjent år.Kart over deler av Sandefjord sentrum datert 26. september 1937 fra Sandefjords stadskonduktørkontor. Påstemplet "S.F. (Sandefjord Formannskap) j.nr. 139 - 1937". Politiets samling.